คัดลอกลิงค์

สุขภาพ

พฤติกรรมการกิน ที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย

TB News ทันข่าวรอบโลก
TB News ทันข่าวรอบโลก
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก TB News ทันข่าวรอบโลก
แจ้งตรวจสอบ
พฤติกรรมการกิน ที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย

พฤติกรรมการกิน ที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย


    อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ของมนุษย์เรา มันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ถ้าไม่มีกินก็ตาย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะกินอะไรก็ได้ เพราะถ้ากินดี สุขภาพก็จะดีตาม ในทางตรงกันข้ามถ้ากินอะไรเสี่ยง ๆ สุขภาพของเราก็จะเสี่ยงตามไปด้วย ดังนี้


•    กินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ การกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงแบบสุกๆดิบๆหรือผักสดที่ล้างไม่สะอาด อาจนำไปสู่การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอย่างโรคหูดับหรือโรคพยาธิขึ้นสมองได้ ซึ่งมันรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้เลยทีเดียว

1
•    กินอาหารไม่สะอาด การปนเปื้อนในการอาหารสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้บริโภคทำได้คือล้างทำความสะอาดให้ดีและปรุงอาหารให้สะอาดที่สุด ไม่อย่างนั้นอาจทำให้เกิดอาการท้องร่วง ท้องเสีย อาเจียนหรืออาหารเป็นพิษได้


•    กินอาหารที่มีสารพิษ สารพิษในที่นี้หมายถึงทั้งสารเคมีต่าง ๆ อย่างเช่น สารฟอกขาว สารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลีน สารเร่งเนื้อแดง,สารพิษจากจุลินทรีย์ เช่น โบทูลิน อะฟลาท็อกซิน และโลหะหนักอย่างตะกั่ว ดีบุก แคดเมียม ปรอท เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

สารต่างๆเหล่านี้เมื่อได้รับเข้าไปหากถูกกำจัดออกมาไม่หมดก็จะสะสมอยู่ในร่างกาย ถ้าได้รับมากเข้าอาจทำให้เจ็บป่วยเฉียบพลันหรือเรื้อรังจนเป็นอันตรายจนถึงแก่ชีวิตได้

 

0
     กินอาหารรสจัด อาหารรสจัดทั้งหลายโดยเฉพาะรสหวานจัดและเค็มจัดนำมาซึ่งโรคเรื้อรังหลายโรคด้วยกัน เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคไขมันในเลือดสูง โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เป็นต้น เพราะฉะนั้นพยายามทานรสอ่อน ๆ จะดีกับสุขภาพมากกว่า


•    กินอาหารไขมันสูง ถ้ากินมากขั้นแรกก็จะอ้วนก่อน พออ้วนแล้วคราวนี้สารพัดโรคเรื้อรังก็จะตามมา

Advertisement

Advertisement

•    กินอาหารไม่เป็นเวลา ปกติแล้วคนเราควรกินอาหารให้ครบ 3 หมู่ หากงดมื้อใดมื้อหนึ่งโดยเฉพาะมื้อเช้าก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายตามมาได้

 

2
    เมื่อทราบกันอย่างนี้แล้ว ก็อย่าลืมหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการกินที่เสี่ยง ๆ แบบนี้กันด้วยนะคะ จะได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงกันถ้วนหน้าค่ะ

 

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A7-%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A7-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-413685/

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-1914130/

Advertisement

Advertisement

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82-%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-1744952/

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด