อื่นๆ

พูดอย่างไรไม่ทำร้ายกัน?

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
พูดอย่างไรไม่ทำร้ายกัน?

  การพูดมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมากไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด ประกอบกิจการงานใด หรือคบหาสมาคมกับผู้ใด ก็ต้องสื่อสารด้วยการพูดเสมอ แล้วจะมีหลักการอะไรบ้างที่จะพูดให้ดูดีและไม่ทำร้ายต่อจิตใจของคนฟัง มาดูกันค่ะ

คำพูดทำร้ายเราได้!

 Photo by GraphicMama-team จากhttps://pixabay.com/th/

  • คิดก่อนพูด ก่อนพูดออกไปควรคิดพิจารณาให้ดีก่อนว่า สิ่งที่เราจะพูดนั้น มันเป็นความจริงหรือเปล่า มันเกิดประโยชน์ไหม มันให้แรงบันดาลใจหรือเปล่า มันจำเป็นหรือไม่ 

คิดก่อนพูด

 Photo by kaboompics จากhttps://pixabay.com/th/

  • พูดด้วยความตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ ในการเจรจา ไม่ว่ากับใครก็ตาม การพูดความจริงเป็นสิ่งจำเป็น และถึงแม้จะต่างความคิด ถึงแม้จะไม่เห็นด้วย แต่เราก็ยังต้องพูดกันด้วยความมีน้ำใจ เคารพผู้อื่น แสดงออกถึงความเป็นสุภาพชนเสมอ

คิดก่อนพูด

Photo by Free-Photos จากhttps://pixabay.com/th/

Advertisement

Advertisement

  • รักษาน้ำใจ ไม่ว่าตอนนั้นจะรู้สึงยังไง ไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ไหนก็ตาม ก็ขอให้คิดก่อน ว่าสิ่งที่เราจะพูดออกไปนั้น มันแสดงออกถึงความมีน้ำใจหรือเปล่า

คิดก่อนพูด

Photo by DanaTentis จากhttps://pixabay.com/th/

  • พูดให้แรงบันดาลใจ คำพูดมีพลัง พลังที่จะช่วย พลังที่จะรักษา พลังที่จะทำร้าย พลังที่จะล้อเลียน เราเลือกที่จะใช้มันสร้างแรงกระตุ้นหรือทำลายความหวังของคนได้

พูดให้แรงบันดาล

Photo by wongyulee จากhttps://pixabay.com/th/

  • พูดโดยใช้เหตุผล ไม่ใช้อารมณ์เป็นหลัก เป็นที่แน่นอนถ้าเราทำอะไรโดยเอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งเสมอสุดท้ายผลลับก็คือไม่เข้าใจกัน ทำให้ทะเลาะและมีปากเสียง ซึ่งทำให้เกิดผลไม่ดีต่อทั้งสองฝ่าย

ทะเลาะPhoto by RyanMcGuire จากhttps://pixabay.com/th/

  หากเราใช้คำพูดในทางที่ดี มันจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ ทำให้คนฟังรู้สึกดี ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดี ทำให้เกิดความร่วมมือกันในกลุ่ม แต่หากเราใช้คำพูดในทางไม่ดี พูดข่มเหง พูดดูถูก พูดให้ร้ายผู้อื่น มันก็จะเป็นกระสุนทำร้ายจิตใจคน ทำลายความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ

Advertisement

Advertisement

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์