คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ฟาร์มกังหัน พลังงานลม ประเทศสหรัฐอเมริกา

K.PN
K.PN
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก K.PN
แจ้งตรวจสอบ
ฟาร์มกังหัน พลังงานลม ประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่มา : https://pixabay.com/th/photos


ฟาร์มกังหัน พลังงานลม ประเทศสหรัฐอเมริกา


ประเทศสหรัฐอเมริกา จากประเทศที่มีน้ำมันเชื้อเพลิงปิโตรเลียมมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง หันมาผลิตพลังงานลม ในรัฐเท็กซัส เมื่อปี 2561 แท็กซัสได้ติดตั้งฟาร์มกังหัน ทำให้ ประชากรมากกว่า 7 ล้านครัวเรือน ได้ใช้พลังงานลม ที่สามารถผลิตได้ถึง 27 จิกะวัตต์ และทำให้ได้ถูกขนานนามว่า เป็นเมืองที่มีเครื่องกำเนิดพลังงานลมที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของโลก 

ฟาร์มกังหันลมที่มา : https://pixabay.com/th/photos/

เราก็ทราบกันดีว่า พลังงานที่เราได้ใช้กันในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นในการขับเคลื่อนยานพาหนะ หรือการใช้ในชีวิตประจำวัน ต่างมาจากพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปทั้งสิ้น เช่นพลังงานปิโตรเลียม พลังงานไฟฟ้าจากถ่านหิน และพลังงานไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งพลังงานเหล่านี้ นอกจากจะใช้แล้วหมดไป ยังเป็นภัยต่อธรรมชาติอีกด้วย ในปัจจุบัน การสนับสนุนให้หันมาใช้พลังงานสะอาด หรือพลังงานทดแทน เช่นพลังงานจากน้ำ พลังงานจากลม และพลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งพลังงานเหล่านี้ ใช้แล้วไม่มีวันหมด หรือถ้าหากจะหมด ก็ใช้เวลาที่นานมาก และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

Advertisement

Advertisement

 • พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป หรือ พลังงานสิ้นเปลือง มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ ดังนี้
 1. การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินแม่เมาะ ที่จังหวัดลำปาง ทำให้เกิดฝนกรด ในบริเวณรอบ ๆ โรงงานไฟฟ้า ทำลายพืชผลของเกษตรกรเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสร้างฝุ่นควัน PM 2.5 ที่อยู่ในระดับอันตรายต่อชีวิต ซึ่งทำให้ประชาชน ต้องอพยพย้ายออกจากพื้นที่ และไม่สามารถอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ได้ ซึ่งผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน ทำให้ประชาชนเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 

Advertisement

Advertisement

 • การใช้พลังงานปิโตรเลียมในการขับเคลื่อนยานพาหนะ ส่งผลให้ในปัจจุบัน มีแก๊สมลพิษทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นจำนวนมากในอากาศ ผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน ทำให้มีผู้ป่วยที่เกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจมีมากขึ้น ปอดอักเสบ มะเร็งต่าง ๆ  เป็นต้น
 • การผลิตกระแสไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งการผลิตกระแสไฟฟ้านิวเคลียร์นั้น ต้องต้องปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง หามีการรั่วไหลของกัมมันตรังสี ยูเรเนียม เมื่อแผ่กระจายออกสู่อากาศ จะเป็นอันตรายต่อต้นไม้ พืช และระบบนิเวศ ผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน ผู้ที่ได้รับสารกัมมันตรังสี มีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคมะเร็งสูงมาก ๆ
 • แท่นขุดเจาะน้ำมัน ที่มา : https://pixabay.com/th/photos/%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99-2251648/ที่มา : https://pixabay.com/th/photos/

  • พลังงานที่ใช้แล้วไม่มีวันหมด หรือ พลังงานสะอาด ข้อเสียแทบจะไม่มีเลย ส่วนใหญ่ จะเป็นข้อดีซะมากกว่า ผู้เขียนขอแฝงแนวคิดการผลิตพลังงานแต่ละอย่างด้วยนะคะ  

  Advertisement

  Advertisement

  1. พลังงานลม ในพื้นที่ที่มีลมแรง หากไม่ใช้ประโยชน์จากลมแล้ว ลมนั้นก็พัดแล้วก็ผ่านไป แต่หากเรานำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า เราก็จะมีพลังงานไฟฟ้าใช้ โดยที่ไม่ต้องรบกวนสิ่งแวดล้อม แต่ใช่ว่าทุกพื้นที่จะสามารถผลิตพลังงานลมได้ ต้องขึ้นอยู่กับว่า สถานที่นั้นมีลมมากน้อยแค่ไหน ซึ่งข้อเสียของพลังงานลม คือการผลิตกังหันลม ไม่สามารถผลิตได้ทุกที่ ต้องเป็นบริเวณที่มีลมแรงและมีลมตลอดทั้งปีเท่านั้นกังหันลม ที่มา : https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A1-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A1-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81-1838788/ที่มา : https://pixabay.com/th/photos/
  2. พลังงานแสงอาทิตย์ ในโลกของเรามีพลังงานแสงอาทิตย์เยอะมาก ๆ หากเราไม่ใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ก็จะยังอยู่ในโลกของเรา ไปทำให้โลกของเราขึ้นเรื่อย ๆ และแสงอาทิตย์ ถึงให้มีวันหมด แต่ก็ใช้เวลาที่นานมาก ๆ จะเรียกได้ว่าเป็นพลังงานที่ใช้แบบไม่มีวันหมดเลยก็ว่าได้ แต่ต้นทุนการติดตั้งค่อนข้างที่จะสูงพอสมควร  ซึ่งข้อเสียของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์คือ การดูแลรักษาในแต่ละปี จะต้องใช้เงินในการดูแลรักษาแผงวงจรโซล่าเซลล์ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ค่อนข้างสูงแผลโซล่าเซลล์ ที่มา : https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88-1591350/ที่มา : https://pixabay.com/th/photos/
  3. พลังงานน้ำ ในประเทศของเราก็มีการผลิตพลังงานน้ำ อยู่ถึง 3 ประเภท ประเภทที่ 1 โรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำจากอ่างเก็บน้ำ ที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ประเภทที่ 2 โรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำแบบน้ำไหลผ่านตลอดปี ที่เขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี และประเภทที่ 3 โรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำแบบสูบกลับ ที่โรงไฟฟ้าลำตะคองฯ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งข้อเสียของพลังงานน้ำ ได้แก่ ไม่ได้สามารถติดตั้งได้ทุกพื้นที่ เช่นเดียวกับพลังงานลม ทำให้การผลิตพลังงานน้ำ ต้องเลือกพื้นที่คุ้มค่าต่อการผลิตด้วย

  เขื่อน ที่มา : https://pixabay.com/th/photos/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-adda-%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3-adda-4029032/ที่มา : https://pixabay.com/th/photos/

  อย่างไรก็ตาม จากที่ผู้เขียนได้อธิบายไป พลังงานสะอาด หรือพลังงานทางเลือก ก็ยังเป็นพลังงานที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ สำหรับประชาชนอย่างเรา ซึ่งสหรัฐอเมริกา รัฐเท็กซัส เป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับหลายๆประเทศ ให้หันมาส่งเสริมพลังงานทดแทนมากขึ้น และพลังงานทดแทน เป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว และเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอีกด้วย และพลังงานที่เราสามารถผลิตได้ คือพลังงานจากแสงอาทิตย์ หากใครที่มีต้นทุนมากพอ ผู้เขียนแนะนำให้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อไว้ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ประหยัดค่าไฟแต่ละเดือนได้ และยังสามารถขายคืนให้กับกรมไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟให้บ้านหลังอื่นอีกด้วย เพราะปัจจุบัน โรงงานไฟฟ้าแม่เมาะที่ลำปาง ถ่านหินใกล้จะหมดแล้ว ดังนั้นในอนาคต ภาคเหนือ หรือจังหวัดที่ใช้ไฟจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อาจจะได้ซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ได้นะคะ

   

   

   

   

   

   

   

   

  ความคิดเห็น

  Advertisement

  Advertisement

  Advertisement

  บทความล่าสุด