ความรู้

ภาษาพาที ป. ๓  e – book ดี   มีแล้วต้องบอกต่อ

3.2k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ภาษาพาที ป. ๓  e – book ดี   มีแล้วต้องบอกต่อ

ภาษาพาที ป. ๓ e – book ดี   มีแล้วต้องบอกต่อ

หน้าปกหนังสือ

การอ่านถือเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญอย่างยิ่ง นอกจากการฟัง  พูด  เขียน  โดยปกติแล้วการอ่านเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝน และพัฒนาได้ด้วยตนเอง ปัจจุบันความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าไปไกลมาก การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่แต่ห้องเรียน หรือหาอ่านได้จากหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ประกอบกับยุคนี้เป็นยุคที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคสังคมไร้กระดาษ e – book จึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับยุคสมัยนี้

e – book   ภาษาพาที ป.๓ เล่มนี้เป็นเหมือนตัวช่วยที่จะทำให้เด็ก ๆ เกิดสนใจการอ่าน และเข้าใจเรื่องการจับใจความสำคัญ ถือเป็นการสร้างพื้นฐานที่สำคัญให้เด็ก ๆ ได้มีนิสัยรักการอ่านไปด้วย หลาย ๆ คนเชื่อกันว่าหากเด็ก ๆ เป็นคนรักการอ่านแล้ว แน่นอนว่าจะเกิดประโยชน์แก่ตัวเด็กเอง ซึ่งส่งผลในเห็นในอนาคต อย่างแน่นอน เพราะในตลอดชีวิตของเรา คงหนีไม่พ้นจากการอ่าน อาทิ การเพิ่มพูนความรู้, การใช้สำหรับการสื่อสารกัน ฯลฯ

Advertisement

Advertisement

วิธีการใช้ e – book  เล่มนี้ คือ ให้เด็ก ๆ เริ่มอ่านหนังสือภาษาพาที ป. ๓ ซึ่งเป็นหนังสือของกระทรวงศึกษา ฯ  ที่เด็ก ๆ ใช้ในโรงเรียนก่อน   จากนั้นค่อยให้เด็ก ๆ มาลองทำแบบฝึกหัดใน e – book เล่มนี้ ซึ่งรูปแบบนั้นแตกต่างจากแบบฝึกหัดที่เด็ก ๆ เคยเจอ โดย e – book นี้จะสรุปเนื้อเรื่องจากแต่ละบท ไว้เพียงหน้ากระดาษหนึ่งแผ่น โดยแต่ละเหตุการณ์ จะเป็นบทสรุปเหตุการณ์สำคัญของเนื้อหาในหนังสือเรียนภาษาพาที ป.๓ ที่เด็ก ๆ ต้องเติมคำตอบ นอกจากนั้นความน่าสนใจของแบบฝึกหัดนี้ คือ มีตัวการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องประกอบในแต่ละหน้าของแบบฝึกหัด สำหรับตัวหนังสือในแบบฝึกหัดส่วนเติมคำ ใช้ลายมือของผู้เขียน ไม่ใช่ตัวพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ รู้สึกผ่อนคลายระหว่างทำแบบฝึกหัด

นี่คือตัวอย่างแบบฝึกหัดในหนังสือ

Advertisement

Advertisement

ตัวอย่างแบบฝึกหัด

จากที่ได้อ่าน e – book เล่มนี้ ทำให้รู้ว่าผู้เขียนนั้นตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้เด็ก ๆ ได้ทำแบบฝึกหัดอย่างมีความสุข และสนุกสนานไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้งยังช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักการจับใจความสำคัญ ซึ่งมีรูปแบบต่างจากหนังสือแบบฝึกหัดที่เห็นทั่วไปในท้องตลาด ถ้าอยากให้เด็ก ๆ ได้รู้ว่าทำแบบฝึกหัดพร้อมกับความสนุกสนานนั้นเป็นอย่างไรก็แค่แวะไปดาวน์โหลดได้ที่ https://www.mebmarket.com/web/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMzUyNDI4OSI7czo3OiJib29rX2lkIjtzOjY6IjExNzUwMiI7fQ

ภาพประกอบ  :  pink  puddle

ลิ้งหนังสือ

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์