คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ภูเก็ตวันนี้ฝุ่นละอองPM2.5ลดเหลือ52 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ภูเก็ตวันนี้ฝุ่นละอองPM2.5ลดเหลือ52 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ภูเก็ต-อากาศในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีค่าฝุ่นละออง PM 2.5  ลดลงปัจจุบัน มีค่า  52  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 24 กันยายน 2562  นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า สถานการณ์หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซีย ณ เวลา 10.00 น. คุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีค่าฝุ่นละออง PM 2.5  ลดลงปัจจุบัน มีค่า  52  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต,ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต,สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต,ที่ทำการอำเภอกะทู้,เทศบาลเมืองป่าตอง ,  และจิตอาสา 904  วปร.  เดินทางไปที่ ป้อมตำรวจบางลา  ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้   จังหวัดภูเก็ต เพื่อแจกจ่ายหน้ากากอนามัยจำนวน 1,250 ชิ้นให้แก่ประชาชน,ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดป่าตอง

Advertisement

Advertisement

ทั้งนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต นำเครื่องจักรไปปฏิบัติการพ่นน้ำเพื่อสลายหมอกควัน ในพื้นที่นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกแห่งเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย โดยคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ขณะนี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยมีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากัน 52 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (50 - 59 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ดังนั้นขอให้ประชาชนทั่วไป เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจําตัว ให้ลดหรือจำกัดการทํากิจกรรมนอกบ้าน และออกกําลังกายกลางแจ้ง หากจําเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก และเปลี่ยนมาออกกําลังกายในที่ไม่มีฝุ่นละออง, เฝ้าระวังหรือสังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลําบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ หรือวิงเวียน ศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์, ส่วนผู้ที่มีโรคประจําตัว ควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จําเป็นอย่างน้อย 5 วัน และปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์ โดยประชาชนทั่วไปสามารถติดตามการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตน และแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์หมอกควัน ได้ทางเพจ Facebook : สสจ.ภูเก็ต และเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

Advertisement

Advertisement

สำหรับการสัญจรเดินทางโดยพาหนะทั้งทางบก และทางทะเลให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ  เนื่องสภาพทัศนวิสัยในการมองเห็นอาจน้อยลง และขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสาร สถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง ทางเว็บไซต์ของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (http://www.reo16.mnre.go.th) หรือเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ (http://www.pcd.go.th/) รวมถึงยังสามารถติดตามสถานการณ์หมอกควันข้ามพรมแดนได้ โดยดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น Air4Thai (แอร์โฟร์ไทย) ทั้งนี้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ได้เฝ้าระวังและติดตาม สถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา และขอให้ประชาชนในพื้นที่อย่าได้ตื่นตระหนก พร้อมติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคําแนะนําของทางราชการ..

Advertisement

Advertisement

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด