ความรู้

ภูเขาเอลบรุส (Mount Elbrus) บนความสับสนสัญชาติทวีป

172
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ภูเขาเอลบรุส (Mount Elbrus) บนความสับสนสัญชาติทวีป

ภูเขาเอลบรุส (Mount Elbrus) บนความสับสนสัญชาติทวีป

“ภูเขาเอลบรุส (Mount Elbrus)” เป็นภูเขาไฟที่เคยปะทุแล้ว และอาจเกิดการปะทุอีกได้ ซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาคอเคซัสทางตอนใต้ของประเทศรัสเซีย ซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนของประเทศจอร์เจีย

ภูเขาเอลบรุส (Mount Elbrus) มียอดเขา 2 ยอด ซึ่งทั้งสองยอดมีปล่องภูเขาไฟที่เคยปะทุแล้ว ยอดเขาทางทิศตะวันตก ชื่อ “เอลบรุส” มีความสูง 5,642 เมตร อยู่ในเขตทวีปยุโรป ส่วนยอดเขาทางทิศตะวันออก มีความสูงน้อยกว่าเล็กน้อย ที่ 5,621 เมตร อยู่ในเขตทวีปเอเชีย โดยยอดเขาทางทิศตะวันออกมีผู้มาเยือนครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2372 โดยนาย Khillar Khachirov ส่วนยอดเขาทางทิศตะวันตกมีผู้มาเยือนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2417 โดยคณะนักเดินทางชาวอังกฤษ ประกอบด้วยนาย F. Crauford Grove, นาย Frederick Gardner, นาย Horace Walker และนาย Peter Knubel มัคคุเทศก์ชาวสวิส แห่งเมือง St.Niklaus

Advertisement

Advertisement

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/06/03/20/27/russia-3451457_1280.jpg

ภูเขาเอลบรุส (Mount Elbrus) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเทือกเขาคอเคซัส (20 กิโลเมตร) และทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง Kislovodsk ของรัสเซีย (65 กิโลเมตร) และชั้นน้ำแข็งที่ปกคลุมถาวรอยู่นั้นได้ก่อให้เกิดธารน้ำแข็ง 22 สาย ซึ่งเป็นต้นน้ำให้กับแม่น้ำ Baksan, แม่น้ำ Kuban และ แม่น้ำ Malka

ภูเขาเอลบรุส (Mount Elbrus) ตั้งอยู่บนพื้นที่ธรณีแปรสัณฐานที่กำลังเคลื่อนตัวและเชื่อมกับรอยเลื่อนของเปลือกโลก เนื่องจากใต้ภูเขาไฟที่เคยปะทุยังมีแมกมาไหลอยู่ลึกลงไป

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/10/18/18/13/elbrus-994934_1280.jpg

ภูเขาเอลบรุส (Mount Elbrus) ได้ก่อตัวขึ้นมาแล้วนานกว่า 2.5 ล้านปี ภูเขาไฟดังกล่าวในปัจจุบันถือว่าอาจเกิดการปะทุอีกได้ แต่ในยุคโฮโลซีนนั้น ภูเขาเอลบรุส (Mount Elbrus) เป็นภูเขาไฟมีพลัง และจากโครงการภูเขาไฟระดับโลก (Global Volcanism Program) ได้กล่าวว่าเกิดการปะทุของภูเขาไฟนี้ขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ ค.ศ. 50 โดยพบหลักฐานยืนยันด้วยพบธารลาวาแข็งตัวมากมายบนภูเขาแห่งนี้ซึ่งยังดูใหม่ และเศษภูเขาไฟที่กระจายอยู่ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 260 ตารางกิโลเมตร

Advertisement

Advertisement

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/12/04/13/17/elbrus-3855565_1280.jpg

ธารลาวาแข็งตัวที่ยาวที่สุดทอดตัวยาวลงมาจากยอดเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (24 กิโลเมตร) บ่งบอกถึงการปะทุครั้งใหญ่ นอกจากนี้ยังมีสัญญาณอื่นๆ ที่แสดงถึงการอาจเกิดการปะทุอีกได้ อาทิ ไอน้ำหรือลาวาพุ่งขึ้นตามรอยแตก และน้ำพุร้อน เป็นต้น

ยอดเขาเอลบรุสมีปล่องภูเขาไฟที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 250 เมตร

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/07/08/19/30/elbrus-836786_1280.jpg ยอดเขาเอลบรุส เป็นยอดเขาที่โดดเด่นที่สุดในโลกเป็นลำดับที่ 10 แต่ไม่ได้เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรปเพราะมีผู้เชี่ยวชาญบางท่านกล่าวไว้ว่ายอดเขาเอลบรุสจัดว่าอยู่ในทวีปเอเชีย

ในขณะที่หลายหน่วยงานไม่เห็นด้วยกับวิธีการแบ่งสันปันส่วนเทือกเขาคอเคซัสระหว่างยุโรปและเอเชียหน่วยงานสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องที่สุดได้กำหนดเขตแดนระหว่างทวีปไว้ที่สันปันน้ำคอเคซัส และเนื่องจากภูเขาเอลบรุส (Mount Elbrus) มีที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของสันปันน้ำในประเทศรัสเซีย ดังนั้น ภูเขาเอลบรุส (Mount Elbrus) จึงอยู่ในยุโรป

Advertisement

Advertisement

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์