คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

มลพิษจากแม่น้ำคงคา

KSPfilms
KSPfilms
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก KSPfilms
แจ้งตรวจสอบ
มลพิษจากแม่น้ำคงคา

แม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่สุดในเอเชีย เกิดขึ้นจากเทือกเขาหิมาลัยและไหลลงมาเป็นระยะทางกว่า 2,500 กิโลเมตรผ่านอินเดียและบังคลาเทศเข้าสู่อ่าวเบงกอล อย่างไรก็ตามแม่น้ำคงคาซึ่งเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของอินเดียก็เป็นหนึ่งในแหล่งที่ปล่อยมลพิษมากที่สุดในโลก ลุ่มแม่น้ำคงคามีขนาดมากกว่า 1 ล้านตารางกิโลเมตร เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีประชากรมากที่สุดในโลกประมาณ 500 ล้านคน ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรอินเดีย โดยรวมของประชากรจะอาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำคงคาและที่ราบค่ะ

RiverPhoto : Unsplash

มีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษในแม่น้ำคงคา ชาวฮินดูประมาณ 2 ล้านคนอาบน้ำในแม่น้ำนี้ทุกวัน หรือในระหว่างการทำพิธีทางศาสนาผู้คนมากถึงร้อยล้านคนทำความสะอาดร่างกายและชำระบาปในแม่น้ำคงคา พวกเขาเชื่อว่าการอาบน้ำในแม่น้ำคงคาจะทำให้พวกเขาบริสุทธิ์ นอกจากนี้ศพหลายพันศพได้ถูกเผาใกล้แม่น้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบเมืองศักดิ์สิทธิ์อย่างเมืองพาราณสี ขี้เถ้ามักจะถูกปล่อยออกมาและตกลงไปในแม่น้ำคงคา อีกทั้งแม่น้ำคงคายังให้น้ำเพื่อการเกษตรในที่ดิน ซึ่งมีการเพิ่มอัตราขึ้นอย่างมากในโครงการชลประทาน ทำให้ระดับน้ำตามแม่น้ำลดลงมากขึ้นและยังมีเขื่อนที่ถูกสร้างขึ้นตามแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของอินเดีย ส่วนใหญ่จะใช้ผลิตพลังงานให้เมืองนิวเดลีและเมืองใหญ่อื่น ๆ ในพื้นที่ค่ะ

Advertisement

Advertisement

RiverPhoto : Unsplash

แม่น้ำคงคานั้นไหลผ่าน 30 เมืองที่มีประชากรมากกว่า 100,000 คน ทุกวันนี้น้ำที่ไม่ผ่านการบำบัดมีถึง 3 พันล้านลิตรจากเมืองใหญ่เหล่านี้ จะไหลลงสู่แม่น้ำคงคาพร้อมกับขยะและซากพืชซากสัตว์ เนื่องจากกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่เข้มงวดของอินเดีย อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในแม่น้ำจึงปล่อยสารเคมีและสารพิษอื่น ๆ ลงสู่แม่น้ำคงคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเครื่องหนังแบบดั้งเดิมของอินเดียต้องการปริมาณน้ำที่ดี นอกจากนี้ปุ๋ยจากทุ่งนาก็เข้าไปในแหล่งน้ำผิวดิน และในท้ายที่สุดก็ไหลลงไปในแม่น้ำเป็นจำนวนมาก ปริมาณของมลพิษในอุตสาหกรรมได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าใน 20 ปีที่ผ่านมานี้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้มลพิษของแม่น้ำคงคายังได้นำไปสู่สิ่งที่สำคัญคือปัญหาสุขภาพต่าง ๆ เช่นอหิวาตกโรค, โรคตับอักเสบและโรคอุจจาระร่วงค่ะ

Advertisement

Advertisement

RiverPhoto : Unsplash

ในขณะที่ประชากรของอินเดียยังคงเติบโตขึ้น ผู้คนจำนวนมากกำลังออกจากชนบทและย้ายไปยังเมืองใหญ่ตามแนวแม่น้ำคงคา เป็นผลให้แม่น้ำไม่สามารถรับมือกับผู้คนจำนวนมากขึ้นได้ ชีวิตในแม่น้ำก็มีความเสี่ยงเช่นกัน รายงานล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามีจำนวนปรอทระดับสูงในปลาบางชนิด การสร้างเขื่อนกำลังทำลายป่าไม้และพืชพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการฆ่าสัตว์และพืชหลายชนิด เจ้าหน้าที่อินเดียกำลังต่อสู้กับการทำความสะอาดแม่น้ำคงคา องค์กรระหว่างประเทศอย่าง World Bank ได้ให้ความช่วยเหลือ โดยได้ตกลงที่จะให้อินเดียกู้เงินได้ถึงพันล้านดอลลาร์ ในการทำความสะอาดแม่น้ำคงคาในอนาคต เพื่อให้แม่น้ำกลับมาใสสะอาดได้อีกครั้งประชาชนทุนคงต้องร่วมมือร่วมใจกันด้วยถึงจะประสบความสำเร็จได้ค่ะ

Advertisement

Advertisement

 

Cover photo : Unsplash

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด