อื่นๆ

มหาสมุทรกำลังสำลัก

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
มหาสมุทรกำลังสำลัก

ภาพหน้าปกจาก : https://www.pexels.com/th-th/photo/2447036/

ในชีวิตประจำวันพลาสติกเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของผู้คน เมื่อเรามองไปทางไหนก็เห็นพลาสติกอยู่รอบตัวซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์หรือรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมาย ผู้คนในปัจจุบันล้วนใช้พลาสติกกันอย่างแพร่หลายเพราะถือว่ามีความสะดวก ราคาประหยัด และทนทาน พลาสติกจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในการอุปโภคบริโภคของผู้คน ทำให้อุตสาหกรรมพลาสติกเห็นว่านี้คือความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ระดับโลก พลาสติกจึงมีความสัมพันธ์กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของโลก

ถังขยะ ภาพจาก : https://pixabay.com/th/photos/

การใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่าจะส่งผลให้พลาสติกไม่เป็นปัญหาแก่สังคมและโลกแต่ในทางกลับกันผู้คนจะใช้พลาสติกอย่างไร้ความรับผิดชอบจึงส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมาย การใช้อย่างไร้ความรับผิดชอบนั้นหมายถึง การทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง การใช้แล้วไม่เก็บทิ้งให้ลงถังขยะ หรือการไม่รู้จักกับวิธีการในการกำจัดขยะพลาสติกอย่างถูกต้อง ทำให้ขยะพลาสติกเหล่านั้นก่อตัวมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นปัญหา ที่แก้ไขกันโดยยาก

Advertisement

Advertisement

ขยะชายหาด ภาพจาก : https://pixabay.com/th/photos/

เต่าตาย

ภาพจาก : https://pixabay.com/th/photos/

ขยะที่ถูกทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางทั้งที่อยู่บนบกหรือที่กลาดเกลื่อนไปทั่วริมชายหาด ทะเลก็มีหน้าที่เก็บกวาดแทนผู้คนที่ไร้จิตสำนึกจนขยะล่องลอยไปสู่มหาสมุทร หรืออาจจะมาจากเรือที่ทิ้งขยะลงสู่ทะเลซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนขยะพลาสติกกลายเป็นแพขนาดใหญ่ปกคลุมพื้นน้ำมหาสมุทรอย่างหนาแน่น ขยะพลาสติกไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่หากมันมีจำนวนมากมายมหาศาลก็ย่อมส่งผลเสียต่อสัตว์น้ำได้ ขยะพลาสติกเหล่านั้นมีชิ้นส่วนที่คม ย่อยสลายยาก มีความเปราะบาง มีสารพิษปนอยู่ เมื่อสัตว์กินขยะพลาสติกเข้าไปกระเพาะก็จะย่อยสลายได้ยาก เนื่องจากขยะเหล่านั้นมีสารพิษปนอยู่ซึ่งจะส่งผลอันตรายอย่างมาก ทำให้ระบบการย่อยอาหารของสัตว์นั้นทำงานอย่างลำบาก เศษขยะพลาสติก ก็จะไปขวางลำไส้ของสัตว์ได้ อีกทั้งการหลั่งฮอร์โมนก็จะทำงานผิดปกติ ส่งผลให้กระทบต่อระบบอื่น ๆ ของร่างกายอีกด้วย แม้กระทั่งการหายใจของสัตว์ทะเลทำให้ขยะพลาสติกที่มีชิ้นเล็ก ๆ นั้นเข้าไปติดในโพรงจมูกของสัตว์ ส่งผลให้ระบบหายใจติดขัด และอาจจะทำให้สัตว์ตายได้ในที่สุด

Advertisement

Advertisement


นกติดอวน

ภาพจาก : https://pixabay.com/th/photos/

เราได้เห็นปัญหาที่เกิดจากขยะพลาสติกและผลเสียต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมาย ควรถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง เราก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนการใช้พลาสติกนั้นให้ถูกวิธี การแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกนี้เราจะต้องลดการใช้พลาสติกให้น้อยลง นำขยะเหล่านั้นมารีไซเคิลแทนที่จะกำจัดโดยการเผาทำลายเพื่อเป็นการลดการเกิดภาวะโลกร้อน หลีกเลี่ยงและปฏิเสธในการที่จะรับถุงพลาสติกเมื่อซื้อของ หรือการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ซึ่งการลดใช้ถุงพลาสติกนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการลดการใช้ขยะพลาสติก นอกจากวิธีการต่าง ๆ ในการลดใช้ขยะพลาสติกนั้น สิ่งสำคัญก็คือจิตสำนึกของผู้คนที่ควรจะมีในการรับผิดชอบต่อการใช้พลาสติก ปัญหาการทิ้งพลาสติกจะสามารถเห็นได้ทั่วไป ซึ่งขยะเหล่านี้จะทำให้ระบบนิเวศกลายเป็นหายนะอันยิ่งใหญ่ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกทุกชีวิต โดยเกิดจากการทิ้งขว้างอย่างไร้จิตสำนึกของมนุษย์ เพราะคิดว่าสิ่งที่พ้นจากมือนั้นคงไม่กลับมาแล้ว แต่ในทางกลับกันสิ่งที่กระทำนั้นย่อมส่งผลกลับมาเสมอไม่ว่าจะส่งผลโดยตรงหรือโดยอ้อม

Advertisement

Advertisement

หากปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทรลดลงและหมดไปก็จะทำให้ความสวยงามของธรรมชาติกลับคืนมาอย่างเช่นเคย ส่งมอบบ้านหลังใหญ่ให้แก่สัตว์ทะเลที่เป็นเจ้าของบ้านได้อยู่กันอย่างมีความสุขอีกครั้ง

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์