คัดลอกลิงค์

กีฬา

มาทำความรู้จักกับ"กรีฑา"

IM-pkrm
IM-pkrm
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก IM-pkrm
แจ้งตรวจสอบ
มาทำความรู้จักกับ"กรีฑา"

มาทำความรู้จักกับ"กรีฑา"

กรีฑาริเริ่มมาจากชาวกรีก โดยชาวกรีกมีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าและศรัทธาต่อเทพเจ้า ชาวกรีกจึงจัดพิธีบวงสรวงหรือทำพิธีกรรมต่าง ๆ รวมถึงการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง และชาวกรีกนิยมยกย่องผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ จึงเป็นที่มาของการแข่งขันกรีฑา สำหรับในประเทศไทย ได้จัดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2440 ปัจจุบันกรีฑาจัดเป็นกีฬาสากลและอยู่ภายใต้การรับรองของสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ

กรีฑา ภาษาอังกฤษเรียกว่า Athletics เป็นกีฬาที่ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานของร่างกายอันได้แก่ กานเดิน การวิ่ง การกระโดด การทุ่ม การพุ่ง และการขว้าง มาประลองแข่งขันกันเพื่อวัดความสามารถของบุคคล

1ภาพจาก pixabay.com

ประเภทของกรีฑา

Advertisement

Advertisement

กรีฑา แบ่งออกเป็น 6 ประเภท

1. กรีฑาประเภทลู่ เป็นการแข่งขันกันบนช่องวิ่งใช้เวลาและความเร็วในการวิ่งเป็นตัวตัดสิน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

- การวิ่งระยะสั้น ระยะทางไม่เกิน 400 เมตร

- การวิ่งระยะกลาง ระยะทางเกิน 400 เมตร แต่ไม่เกิน 1,500 เมตร

- การวิ่งระยะไกล ระยะทางเกิน 1,500 เมตรขึ้นไป

- การวิ่งข้ามเครื่องกีดขวาง

- การวิ่งผลัด

2ภาพจาก pixabay.com

2. กรีฑาประเภทลาน เป็นการแข่งขันบนพื้นที่ที่เป็นลานหรือพื้นสนามกว้าง ๆ จะตัดสินผลการแข่งขันด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ ตัดสินโดยระยะทางความไกลของวัตถุ และตัดสินโดยความสูงที่สามารถทำได้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

- กระโดดเพื่อความไกล

- กระโดดเพื่อความสูง

- ทุ่ม ขว้าง พุ่ง

3ภาพจาก pixabay.com

3. กรีฑาประเภทถนน เป็นการแข่งขันวิ่งอยู่บนถนนทั่วไป ระยะทางในการแข่งขัน ได้แก่ วิ่ง 15 กิโลเมตร ,วิ่ง 20 กิโลเมตร , วิ่งมาราธอน 42.195 กิโลเมตร เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

4ภาพจาก pixabay.com

4. กรีฑาประเภทเดิน นักกรีฑาต้องเดินแข่งกันในลักษณะของการก้าวเท้าหน้าให้สัมผัสกับพื้นเต็มฝาเท้าก่อนแล้วเท้าหลังตาม ลำตัวตั้งตรงทำมุมฉากกับพื้นสนาม เดินอย่างต่อเนื่อง ระยะทาง 20 กิโลเมตร และ 50 กิโลเมตร

5ภาพจาก pixabay.com

5. กรีฑาประเภทวิ่งข้ามทุ่ง เป็นการแข่งขันโดยการวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดไว้ อาจจะเป็นเนินเขา ทุ่งหญ้า นักกรีฑาหญิงกำหนดให้มีระยะทาง 4-6 กิโลเมตร นักกรีฑาชายกำหนดให้มีระยะทาง 8-12 กิโลเมตร

6ภาพจาก pixabay.com

6. กรีฑาประเภทรวม เป็นการแข่งขันที่รวมกรีฑาประเภทต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน จะต้องแข่งขันด้วยกัน 10 รายการ นักกีฬาคนใดมีผลรวมคะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน

7ภาพจาก pixabay.com

อุปกรณ์กรีฑา

เนื่องจากกรีฑามีหลายประเภท อุปกรณ์ในการเล่นจึงมีหลายชนิด เช่น ที่ยันเท้า รองเท้า คทาสำหรับวิ่งผลัด เบาะรองกระโดด เสากระโดด ไม้พาดกระโดดสูง ลูกทุ่มน้ำหนัก จักร แหลน การเลือกอุปกรณ์จึงขึ้นอยู่กับประเภทของกรีฑาที่เล่นด้วย

Advertisement

Advertisement

ประโยชน์ของการเล่นกรีฑา

กีฬาดี ๆ อย่างกรีฑาแน่นอนเลยว่ามีประโยชน์มากมายแน่นอน จะมีประโยชน์อย่างไรบ้างไปดูกันเลย

1. ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง การเล่นกรีฑาเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อเจริญเติบโตได้เต็มที่และแข็งแรงโดยเฉพาะในวัยเด็กหรือหนุ่มสาวที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตจะสังเกตเห็นการเจริญเติบโตของร่างกายได้ชัดเจน

2. ทำให้มีสุขภาพจิตดี คนที่ออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันจะทำให้ร่างกายแข็งแรงจิตแจ่มใส ผ่อนคลายจิตใจและอารมณ์

3. ทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดี ในขณะที่เล่นกรีฑาระบบขับถ่ายจะทำงานได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะต่อมเหงื่อจะขับเหงื่อออกมามากขึ้น ระบบขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระทำงานได้ดียิ่งขึ้น

4. ทำให้หลอดเลือดและหัวใจแข็งแรง การเล่นกรีฑาจะทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้น หัวใจจึงสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง หัวใจจะมีประสิทธิภาพในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายยิ่งขึ้น

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด