ความรู้

มารู้จักความสำคัญของการผลิต การใช้ และการย่อยสลายพลาสติก ซึ่งเป็นเรื่องน่ารู้รอบๆตัวเรา

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
มารู้จักความสำคัญของการผลิต การใช้ และการย่อยสลายพลาสติก ซึ่งเป็นเรื่องน่ารู้รอบๆตัวเรา

พลาสติกเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเรา นอกจากจะเป็นแหล่งรายได้ของใครหลายคนแล้ว พลาสติกยังเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าหรูหราสำหรับกลุ่มคนบางคนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้พลาสติกมากเกินไปทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ นอกจากนี้ พลาสติกยังก่อให้เกิดมลพิษในมหาสมุทรและคุกคามสิ่งมีชีวิตในทะเล พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสามารถแก้ปัญหานี้ได้ มันสลายตัวได้ตามธรรมชาติหรือเมื่อมีจุลินทรีย์เข้ามาแทรกแซง การย่อยสลายทางชีวภาพช่วยลดการสร้างของเสียในสิ่งแวดล้อม

https://pixabay.com/th/photos/%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81-%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0-%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-973103/

มนุษย์ผลิตวัสดุพลาสติกมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี การประมาณการบางอย่างกล่าวว่าภายในปี 2568 โลกจะมีพลาสติกมากกว่าสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ วัสดุพลาสติกสลายตัวในเวลาที่ต่างกัน อาจต้องใช้เวลาตั้งแต่ 100 ปีถึง 1 ล้านปีในการย่อยสลายพลาสติกสักใบอย่างสมบูรณ์ การสลายของพลาสติกทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์และมีเทน ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้เทคโนโลยีสังเคราะห์ที่มากเกินไปส่งผลให้เกิดมลภาวะจำนวนมากของดาวเคราะห์โลก และทำให้ น้ำมัน ดิน และน้ำ หายากมากขึ้น

Advertisement

Advertisement

https://pixabay.com/th/photos/%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81-%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0-%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-973105/

การใช้พลาสติกสังเคราะห์ที่ผลิตออกมาโดยวิธีการโพลิเอทิลีนเทเรพทาเลต (PET) จะทำให้พลาสติกย่อยสลายได้ด้วยวิธีธรรมชาติโดยไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลาสติกที่ผลิตมาจากแป้งข้าวโพด หรือเปลือกไม้ เพื่อใช้ในการบรรจุภัณฑ์อาหารเท่านั้น อีกทั้งเซลลูโลสและโคตินก็มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่สร้างอันตรายกับใคร และยังสามารถนำมารีไซเคิลและหมักเป็นปุ๋ยต่อเพื่อลดของเสียได้ด้วย

หรือเราจะผลิตพลาสติกที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง (AM) ด้วยการใช้น้ำตาลหรือผลพลอยได้จากทางเกษตรแทนพลาสติกทั่วไปที่ประกอบไปด้วยปิโตรเคมีและโลหะที่ย่อยยากและเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม แต่อาจเป็นการนำเศษผักและผัก มาผลิตเป็นพลาสติกเพื่อหมุนคืนกลับสู่ธรรมชาติเมื่อเราทิ้งพลาสติกด้วยพลังงานหมุนเวียนอย่างเหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

การผลิต การใช้ และการกำจัดพลาสติกก่อให้เกิดพิษภัยที่ร้ายแรงต่อสุขภาพของมนุษย์ เนื่องจากพลาสติกมีสารพิษ เช่น ตะกั่ว บิสฟีนอลเอ (BPA) ไดออกซิน และยาฆ่าแมลงที่พบในบรรจุภัณฑ์อาหารแบบดั้งเดิม ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างมากโดยเฉพาะสำหรับเด็กที่มักนำอาหารเข้าปากโดยไม่ได้ตั้งใจ และได้รับสารตกค้างจากพลาสติก

Advertisement

Advertisement

https://pixabay.com/th/photos/%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0-%e0%b8%96%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b5-%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-915856/

ประสบการณ์ของผู้เขียนในการกำจัดขยะคือต้องมีการคัดกรองและแยกทิ้งขยะให้ตรงถังระหว่างขยะที่ย่อยสลายได้ ขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ และขยะที่นำมารีไซเคิลต่อได้  สมัยที่ผู้เขียนเรียนสมัยประถม ที่โรงเรียนเอกชนจีนก็มีการเข้มงวดกับการแยกการทิ้งขยะแบบนี้เหมือนกัน ก่อนที่ขยะสามถุงที่แยกมาแต่แรกจะกลายเป็นขยะถุงเดียวที่ทิ้งรวมกัน ผู้เขียนคิดว่า การรักษาสิ่งแวดล้อมต้องใช้ระเบียบ วินัย และการร่วมมือร่วมใจจากคนหมู่มากพอสมควร และเพราะผู้เขียนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรบนโลกระยะยาว ผู้เขียนเลยอยากจะพกถุงผ้าออกจากบ้านและอยากจะแนะนำให้ทุกๆคนพกถุงผ้าออกจากบ้านเวลาซื้อของเพื่อลดปริมาณการใช้ขยะพลาสติกและสร้างขยะพลาสติกกันนะคะ เพราะถุงพลาสติกใบหนึ่งต้องใช้เวลานานมากในการย่อยสลายให้หายไปไม่ว่าจะทิ้งลงน้ำทิ้งลงดินหรือนำไปเผาแถมยังสร้างมลภาวะไว้เยอะด้วยเลยอยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกันนิดหนึ่ง

Advertisement

Advertisement

จากประสบการณ์ของผู้เขียน ผู้เขียนคิดว่ามันเป็นไปได้ที่เราจะนำแป้ง อาหาร เศษผง หรืออะไรก็ตามที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเอามาเย็บติดๆๆกันและเอามาใช้หิ้วของได้แทนพลาสติก แต่ข้อเสียก็คือมันก็จะขาดเมื่อมีของหนักเกินไป มดขึ้น ดังนั้นการพกกระเป๋าหรือถุงผ้าก่อนออกจากบ้านจึงเป็นเรื่องที่ดีที่สุด ที่เราจะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมระยะยาว เพราะมันคงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะให้คนเราเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบถาวร ไม่ใช่ในเวลา 10-20 ปีหลังจากที่พลาสติกอยู่คู่ชีวิตของเรามายาวนาน และเราก็มักจะทิ้งมันเพราะเราไม่สนใจ ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อโลกนี้ยังไง โลกนี้อาจจะจบลงในอีกปีสองปีสิบปีหรือร้อยปีมันก็ไม่เกี่ยวกับเราอีกแล้วบนโลกเพราะถึงตอนนั้นมันก็คงเป็นสิ่งที่ลูกหลานต้องเจอหรือรับผิดชอบต่อจากเราเอง

ยังไงชีวิตของคนเราก็หายใจอยู่บนโลกได้ในเวลาไม่ถึงร้อยปีอยู่แล้ว การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของโลกและรู้เรื่องกระบวนการย่อยสลายของพลาสติกเป็นเรื่องที่ดี แต่มันคงไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราแค่คำนึงถึงมันแต่ไม่ได้ดูแลรักษาทรัพยากรและสถานที่ๆเราทุกคนเกิดมาและยืนอยู่ตอนนี้ไปจนถึงคนที่อาจจะเกิดมาหลังจากเราอีกหลายๆรุ่นโดยที่เขาอาจจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราเลยทางสายเลือด ทาง DNA หรืออะไรก็ตาม ผู้เขียนเคยคิดว่าการช่วยสังคมเก็บขยะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่า เพราะผู้เขียนก็เคยเก็บขยะของโรงเรียน ของวัด ของโบสถ์ ของริมถนนมายาวนาน และผู้เขียนคิดว่าไม่ นี้ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องเลย

ถ้าทุกคนตระหนักความสำคัญและผลกระทบที่พลาสติกสร้างมลภาวะและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ต่อโลก บางที เราอาจจะไม่ต้องก้มลงไปเก็บขยะอีก แต่ถ้ามนุษย์ไม่ตระหนักถึงความสำคัญและทิ้งขยะเรื่อยๆ เรื่อยๆ ไม่มีวันหมด โดยส่วนตัวผู้เขียนเป็นคนที่อยู่กับความสกปรกได้นะ อยู่ในหอเป็นเดือนๆหรือสามเดือนโดยไม่เคยทำความสะอาดและทิ้งขยะพลาสติกแค่อาทิตย์ละครั้งก็ทำมาแล้ว แต่คงรับไม่ได้หากโลกนี้จะล้นไปด้วยขยะหรือพลาสติกที่ล้นออกมาเพราะยังย่อยสลายไม่หมดที

แหล่งอ้างอิงข้อมูลที่ 1

https://pixabay.com/th/photos/%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0-%e0%b8%96%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-288486/


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ


ขอขอบคุณเครดิตรูปภาพ หน้าปก / Canva

รูปภาพประกอบที่ 1 / 2 / 3 / 4 โดย meineresterampe/ pixabay

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์