ความรู้

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ "วัดมหาธาตุ & วัดไชยวัฒนาราม"

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ "วัดมหาธาตุ & วัดไชยวัฒนาราม"

วันนี้ผู้เขียนจะพาท่านเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเราจะไปชมความสวยงามและรู้จัก อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ที่นี่นับได้ว่าเป็นราชธานีเก่า ที่มีความตำนานเก่าแก่ และ ศิลปวัฒนธรรม ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลก ต่างรู้จัก และ ให้ความสนใจที่จะมาท่องเที่ยวเพื่อชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรแห่งนี้ กรุงศรีอยุธยา

วัดมหาธาตุ

 วัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุ เป็นพระอารามหลวงที่สำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นเมื่อสมัยของ สมเด็จพระบรมราชาที่ 1 แต่ไม่แล้วเสร็จ และ ได้มีการก่อสร้างเพิ่มจนเสร็จในสมัย สมเด็จพระราเมศวร  และทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระปรางค์ประธาน เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

 วัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยาวัดแห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมของการประกอบพระราชพิธี และ พิธีกรรมที่สำคัญต่าง ๆ ในกรุงศรีอยุธยา มีจุดสำคัญก็คือ ต้นโพธิ์ที่อบอุ้มเศียรของพระพุทธรูป ได้รับการยกย่องให้เป็น Unseen in Thailand ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตามตำนานคาดการณ์ว่าเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา พระพุทธรูปได้แตกหัก และ ล้มลงเมื่อเวลานานขึ้นรากของต้นโพธิ์จึงได้โอบอุ่ม พระเศียรไว้โดยส่วนของลำตัวได้หายไป ทางกรมศิลปากรไม่สามารถที่จะล้มต้นโพธิ์ต้นใหญ่นี้ได้ เนื่องจากอยู่ใกล้พระวิหารเล็ก รากของต้นโพธิ์ได้ช่วยพยุงตัวของวิหารไว้นับว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่งทีเดียว จุดนี้ยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจ

Advertisement

Advertisement

 วัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยาปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ยังมีโบราณสถาน ที่ยังคงหลงเหลือ เช่น พระปรางค์ และ หมู่เจดีย์น้อยใหญ่ที่เรียงรายอยู่ในรอบ โดยกรมศิลปากรได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ณวัดมหาธาตุแห่งนี้ไปประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนคร เมื่อปีพุทธศักราช 2499 วัดมหาธาตุปัจจุบันเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 08:30 น. ถึง 16:30 น. และจะมีการเปิดไฟในเขตโบราณสถาน ในเวลา 19:00 น.  ถึง 20:00 น. ค่าเข้าชมคนไทย 10 บาทและชาวต่างชาติ 30 บาท

วัดไชยวัฒนาราม

 วัดไชยวัฒนารามผู้เขียนได้มีโอกาส เดินทางไปยังวัดแห่งนี้ ครั้งแรก ตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัย ความหลงใหล ความชื่นชอบเมื่อไปในครั้งนั้น ยังติดตรึงอยู่ในความทรงจำตลอด วัดไชยวัฒนาราม สร้างขึ้นโดย พระเจ้าปราสาททอง ทรงโปรดเกล้าให้สร้างวัดแห่งนี้แทนที่บ้านเดิมของพระองค์ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชมารดา  วัดแห่งนี้ยังเป็นวัดหลวง ที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ จึงได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด ที่สำคัญวัดแห่งนี้ยังเป็นที่ถวายพระเพลิงของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศ และพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์

Advertisement

Advertisement

 วัดไชยวัฒนารามปัจจุบันยังมีซากของโบราณสถาน ที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์จากกรมศิลปากร เช่น พระปรางค์ ลักษณะของธาตุเจดีย์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น โดยมีพระปรางค์ใหญ่ที่เปรียบเสมือน พระเจดีย์จุฬามณี บนยอดเขาพระสุเมรุ รอบพระปรางค์มีเจดีย์ระเบียงคดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยจำนวน 120 องค์  ความสวยงามของโบราณสถานแห่งนี้ นับได้ว่าเป็นที่สำคัญของประเทศไทย  ที่นี่เปิดให้เข้าชม เวลา 8:00 น. ถึง 18:00 น. และจะเปิดไฟ 2 โบราณสถานตั้งแต่เวลา 19:00 น. ถึง 21:00 น. ค่าเข้าชมคนไทย 10 บาทชาวต่างชาติ 50 บาท ท่านสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวตามรอยออเจ้าในละคร เรื่องบุพเพสันนิวาส ได้

พระปรางค์ วัดไชยวัฒนาราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ยังมีอีกหลายวัดที่ยังมีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ให้ท่านได้ชมและศึกษา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้นับว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าของแผ่นดิน ที่เราต้องช่วยกันอนุรักษ์ หากท่านมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมสักครั้ง จะต้องหลงใหลกับมนต์เสน่ห์ของเมืองเก่าอยุธยาอย่างแน่นอน

Advertisement

Advertisement

หมายเหตุ รูปภาพผู้เขียนเป็นผู้ถ่ายเองทั้งหมด

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์