ความรู้

รวมคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ใช้เวลาว่างในการเรียนรู้

278
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
รวมคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ใช้เวลาว่างในการเรียนรู้

ในช่วงที่ผ่านมาหลายมหาวิทยาลัยทั้งในไทยและต่างประเทศก็ต่างมีการเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ให้กับผู้สนใจเข้าเรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นๆก็สามารถสมัครเข้าเรียนได้เช่นกัน ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เข้ามาเรียนรู้ทุกเพศทุกวัยและไม่จำกัดเวลาเรียนอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ง่าย ๆ วันนี้เราได้รวบรวมคอร์สเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จะมีที่ไหนน่าสนใจบ้างตามไปเรียนกันเลยค่ะ

01 สิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา

What (Love) is in the air ?

สิ่งแวดล้อม

ขอบคุณภาพจาก www.pixabay.com

เนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญเพราะปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ร้ายแรงขึ้น ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือเมื่อต้นปีที่ผ่านมาประเทศไทยก็ประสบกับปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นPM2.5

Advertisement

Advertisement

เริ่มลงทะเบียน 7 กุมภาพันธ์ 2563

สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2563

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลมีแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับประกาศนียบัตรได้

รายละเอียดเพิ่มเติม https://mooc.chula.ac.th/courses/chulamooc2643

02 การเปลี่ยนแปลงภาษามนุษย์

เด็กนักเรียน

ขอบคุณภาพจาก Pixabay

เนื้อหาครอบคลุม ลักษณะเด่นของภาษามนุษย์ที่ทำให้แตกต่างจากการสื่อสารแบบอื่น ๆ องค์ประกอบของภาษามนุษย์ไม่ว่าจะเป็น เสียง คำ ประโยค ความหมาย การเปลี่ยนแปลงของภาษามนุษย์ข้ามกาลเวลา

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล

มีแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนด จึงขอรับประกาศนียบัตรได้

Advertisement

Advertisement

รายละเอียดเพิ่มเติม https://mooc.chula.ac.th/courses/chulamooc1001

03 การถ่ายภาพเบื้องต้น (Basic Photography)

camera

ขอบคุณภาพจาก Pixabay

เนื้อหาที่สอนนั้นจะเป็นเรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น ความหมายและหลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบของภาพ เทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อตกแต่งภาพถ่าย

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล

ผู้เรียนเข้าเรียนเนื้อหาครบทุก Unit และทำแบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกหัด/ใบงาน ได้ 60 คะแนนขึ้นไป

เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์ ระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตร (Certificate) ให้อัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://thaimooc.org

04 การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ

design

ขอบคุณภาพจาก Pixabay

การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ(Product Design for Entrepreneur)  จะพาเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบตั้งแต่เรื่องบรรจุภัณฑ์ ความเข้าใจการพิมพ์ เช่น ตัวอักษร สี กราฟิกต่าง ๆ ไปจนถึงการออกแบบกล่อง ซอง ถุง ฉลาก รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่เมื่อเราเรียนจบสามารถนำไปต่อยอดในภายภาคหน้าได้

Advertisement

Advertisement

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล

วัดความรู้ความเข้าใจและประเมินผลจากทดสอบรายโมดูลแบบปรนัย เกณฑ์ผ่าน 80%

รายละเอียดเพิ่มเติม https://thaimooc.org

05 จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน

หัวคน

ขอบคุณภาพจาก Pixabay

จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน(Psychology and Daily Life) โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา ทั้งจิตวิทยากับการเข้าใจตนเอง เช่น นิสัยและการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพ ตัวตน แรงจูงใจ อารมณ์ สุขภาพและการผ่อนคลาย และจิตวิทยากับสังคม ได้แก่ อิทธิพลทางสังคม การอยู่ร่วมกันกับคนในสังคม และการทำงานกลุ่ม

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล

ทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 0%

กิจกรรมระหว่างบทเรียน (การตอบแบบประเมิน/แบบสอบถาม - Lab) จำนวน 13 ครั้ง 20%

ทดสอบหลังเรียน (Post-Test) 40% สอบปลายภาค (Final Exam) 40%

ผู้เรียนต้องผ่าน 75 คะแนนขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม https://thaimooc.org

คอร์สเรียนออนไลน์ที่ได้รวบรวมกันมาให้ในวันนี้ เพื่อนๆที่สะดวกสนใจเรียนคอร์สไหนก็ติดตามรายละเอียดในลิงก์ได้เลยค่ะ แถมถ้าเรียนผ่านตามเกณฑ์ยังได้ประกาศนียบัตร และได้สะสมเป็นองค์ความรู้ที่สามารถต่อยอดได้ไปในภาคหน้าได้ด้วยค่ะและสามารถติดตามบทความเกี่ยวกับแหล่งเรียน Online ฟรีอื่น ๆ ได้ โดยคลิกที่ https://bit.ly/2LI0hpw

ขอบคุณภาพทั้งหมดจาก www.pixabay.com

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์