ความรู้

รวม 10 ลิงก์ ทำแบบทดสอบออนไลน์หลากหลายเรื่องได้เกียรติบัตรฟรี ทาง E-Mail 

3.6k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
รวม 10 ลิงก์ ทำแบบทดสอบออนไลน์หลากหลายเรื่องได้เกียรติบัตรฟรี ทาง E-Mail 

รวม 10 ลิงก์ ทำแบบทดสอบออนไลน์หลากหลายเรื่องได้เกียรติบัตรฟรี ทาง E-Mail

วันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรีกันค่ะมีหลากหลายเรื่องที่น่าสนใจและเกียรติบัตรก็สวยมากเช่นกันมาดูกันค่ะว่ามีเกียรติบัตรเรื่องอะไรบ้าง

1) ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี เรื่อง วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จากวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ (คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ)

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จากวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบการทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องนี้ในระบบออนไลน์ มีจำนวนทั้งหมด 10 ข้อ ท่านที่ทำแบบทดสอบ ผ่าน 80 % ขึ้นไป หรือตอบถูกตั้งแต่ 8 ข้อเป็นต้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรและรอรับเกียรติบัตรได้ทาง E-mail ได้เลยนะคะ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เจ้าของแบบทดสอบออนไลน์

2) ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี เรื่อง ความรู้เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2564 จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงสามพัน (คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ)ความรู้เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2564 จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงสามพัน

Advertisement

Advertisement

การทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องนี้ในระบบออนไลน์ มีจำนวนทั้งหมด 15 ข้อ ท่านที่ทำแบบทดสอบ ผ่าน 60 % ขึ้นไป หรือทำผ่านตั้งแต่ 9 ข้อเป็นต้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรและรอรับเกียรติบัตรได้ทาง E-mail ได้เลยนะคะ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงสามพัน เจ้าของแบบทดสอบ

3) ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี เรื่อง Covid-19 Tackling The Novel Coronavirus จากโรงเรียนเพชรละครวิทยา (คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ)Covid-19 Tackling The Novel Coronavirus จากโรงเรียนเพชรละครวิทยา

แบบทดสอบออนไลน์เรื่องนี้ในระบบออนไลน์ มีจำนวนทั้งหมด 20 ข้อ ท่านที่ทำแบบทดสอบ ผ่าน 80 % ขึ้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรและรอรับเกียรติบัตรได้ทาง E-mail ได้เลยค่ะ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ โรงเรียนเพชรละครวิทยา เจ้าของแบบทดสอบ

4) ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี เรื่อง ห้องสมุดและแหล่งรู้ จากโรงเรียนเทพอุดมวิทยา (คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ) ห้องสมุดและแหล่งรู้ จากโรงเรียนเทพอุดมวิทยา

Advertisement

Advertisement

การทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องนี้ในระบบออนไลน์ มีจำนวนทั้งหมด 20 ข้อ ท่านที่ทำแบบทดสอบ ผ่าน  80% ขึ้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรและรอรับเกียรติบัตรได้ทาง E-mail ได้เลยนะคะ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา เจ้าของแบบทดสอบ

5) ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี เรื่อง มาตรการ 3R ลดขยะในโรงเรียน จากโรงเรียนบ้านร่องเจริญ สพป.ราชบุรี เขต1 (คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ) มาตรการ 3R ลดขยะในโรงเรียน จากโรงเรียนบ้านร่องเจริญ สพป.ราชบุรี เขต1

การทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องนี้ในระบบออนไลน์ มีจำนวนทั้งหมด 20 ข้อ ท่านที่ทำแบบทดสอบ ผ่าน  80% ขึ้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรและรอรับเกียรติบัตรได้ทาง E-mail ได้เลยนะคะ

ต้องขอขอบคุณ โรงเรียนบ้านร่องเจริญ สพป.ราชบุรี เขต1 เจ้าของแบบทดสอบ

ุ6) ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 1 จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรปราการ (คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ) เศรษฐกิจพอเพียง 1 จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรปราการ

Advertisement

Advertisement

การทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องนี้ในระบบออนไลน์ มีจำนวนทั้งหมด 20 ข้อ ท่านที่ทำแบบทดสอบ ผ่าน  80% ขึ้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรและรอรับเกียรติบัตรได้ทาง E-mail ได้เลยนะคะ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรปราการ เจ้าของแบบทดสอบ

7) ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด จากโรงเรียนวัดราชสิงขร (คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ) วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด จากโรงเรียนวัดราชสิงขร

การทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องนี้ในระบบออนไลน์ มีจำนวนทั้งหมด 10 ข้อ ท่านที่ทำแบบทดสอบ ผ่าน  80% ขึ้นไป หรือทำถูก 8 ข้อเป็นต้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรและรอรับเกียรติบัตรได้ทาง E-mail ได้เลยนะคะ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ โรงเรียนวัดราชสิงขร เจ้าของแบบทดสอบ

8) ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม (คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ)

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมการทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องนี้ในระบบออนไลน์ มีจำนวนทั้งหมด 20 ข้อ ท่านที่ทำแบบทดสอบ ผ่าน  80% ขึ้นไป หรือทำถูก 16 ข้อเป็นต้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรและรอรับเกียรติบัตรได้ทาง E-mail ได้เลยนะคะ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม เจ้าของแบบทดสอบ

9) ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี เรื่อง ชีวิตต้องมีผัก จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม (คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ)
ชีวิตต้องมีผัก จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

การทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องนี้ในระบบออนไลน์ มีจำนวนทั้งหมด 20 ข้อ ท่านที่ทำแบบทดสอบ ผ่าน 80 % ขึ้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรและรอรับเกียรติบัตรได้ทาง E-mail ได้เลยนะคะ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม เจ้าของแบบทดสอบ

10) ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี เรื่อง กิจกรรมตอบคำถาม รอบรู้ สู้โควิด จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ) กิจกรรมตอบคำถาม รอบรู้ สู้โควิด จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

การทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องนี้ในระบบออนไลน์ มีจำนวนทั้งหมด 10 ข้อ ท่านที่ทำแบบทดสอบ ผ่าน 80 % ขึ้นไป หรือท่านต้องทำให้ผ่านตั้งแต่ 8 ข้อเป็นต้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรและรอรับเกียรติบัตรได้ทาง E-mail ได้เลยนะคะ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เจ้าของแบบทดสอบ

ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับครั้งนี้ซึ่งเมื่อเราได้ทำแบบทดสอบเหล่านี้ก็เป็นเหมือนการศึกษาหรือทบทวน รวมไปถึงการพัฒนาความรู้ของตนเองให้รอบด้านอยู่เสมอ ซึ่งแบบทดสอบออนไลน์ทั้ง 10 ใบที่ยกมานำเสนอในวันนี้สามารถทำได้หลายรอบจนกว่าจะผ่านก็ได้เลยค่ะ หากท่านใดสนใจก็ลองแวะมาทำดูนะคะ

บทความและรูปภาพทั้งหมดโดยผู้เขียนเพราะผู้เขียนเป็นผู้ลงมือทำแบบทดสอบด้วยตนเองค่ะ

อัปเดตความรู้ใหม่ ๆ อีกมากมาย โหลดเลยที่ App TrueID ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์