ความรู้

รวม 4 ลิงก์ ทำแบบทดสอบออนไลน์หลากหลายเรื่อง ในเดือนมิถุนายน EP2 ได้เกียรติบัตรฟรี ทาง E-Mail  ประจำปี 2565

692
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
รวม 4 ลิงก์ ทำแบบทดสอบออนไลน์หลากหลายเรื่อง ในเดือนมิถุนายน EP2 ได้เกียรติบัตรฟรี ทาง E-Mail  ประจำปี 2565

รวม 4 ลิงก์ ทำแบบทดสอบออนไลน์หลากหลายเรื่อง ในเดือนมิถุนายน EP2 ได้เกียรติบัตรฟรี ทาง E-Mail ประจำปี 2565

วันนี้เรามีเกียรติบัตรออนไลน์มานำเสนอให้กับหลายๆคนที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเองและได้เกียรติบัตรแบบฟรีๆ มาดูกันค่ะว่ามีเรื่องไหนกันบ้าง

1) ทดสอบความรู้ เรื่อง “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2565 จากโรงเรียนโพธิสารพิทยากร (คลิกที่นี่เพื่อเข้าทำแบบทดสอบ)ทดสอบความรู้ เรื่อง “วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2565 จากโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

โดยแบบทดสอบนี้มีจำนวน 10 ข้อ ทำผ่าน 80% หรือทำถูกตั้งแต่ 8 ข้อขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลซึ่งสามารถส่งคำตอบได้หลายครั้งและไม่มีคะแนนแจ้งให้ทราบค่ะ และเมื่อกดส่งคำตอบคะแนนผ่านเกณฑ์รอรับเกียรติบัตรทางอีเมลภายใน 5 นาทีเลยค่ะ นอกจากนี้ยังได้ทราบว่าวันงดสูบบุหรี่โลกจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี คศ.1988 สัญลักษณ์ของวันงดสูบบุหรี่โลกคือดอกไม้ดอกลีลาวดี และศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ มีหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ติดต่อทางหมายเลข 1600 นั่นเองค่ะ

Advertisement

Advertisement

ต้องขอขอบคุณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เจ้าของแบบทดสอบ


2) ทดสอบความรู้ เรื่อง กัญชาและกัญชง จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแสวงหา (คลิกที่นี่เพื่อเข้าทำแบบทดสอบ)ทดสอบความรู้ เรื่อง กัญชาและกัญชง​​​​​​​ จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแสวงหา

โดยแบบทดสอบนี้มีจำนวน 15 ข้อ ทำผ่าน 80% หรือทำถูกตั้งแต่ 12 ข้อขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลซึ่งสามารถส่งคำตอบได้หลายครั้งและมีคะแนนแจ้งให้ทราบค่ะ และเมื่อกดส่งคำตอบคะแนนผ่านเกณฑ์รอรับเกียรติบัตรทางอีเมลภายใน 5 นาทีเลยค่ะ และได้ทราบว่าผู้ที่สนใจปลูกกัญชาต้องมีการขออนุญาตจดทะเบียนที่เกษตรอำเภอ และดำเนินตามขั้นตอนให้ถูกต้องนั่นเองค่ะ

ต้องขอขอบคุณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแสวงหา เจ้าของแบบทดสอบ


3) ทดสอบความรู้ เรื่อง วันสิ่งแวดล้อมโลก​​​​​​​ จากห้องสมุดประชาชนอำเภอตระการพืชผล​​​​​​​ (คลิกที่นี่เพื่อเข้าทำแบบทดสอบ)ทดสอบความรู้ เรื่อง วันสิ่งแวดล้อมโลก​​​​​​​ จากห้องสมุดประชาชนอำเภอตระการพืชผล

Advertisement

Advertisement

โดยแบบทดสอบนี้มีจำนวน 15 ข้อ ทำผ่าน 70% หรือทำถูกตั้งแต่ 11 ข้อขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลซึ่งสามารถส่งคำตอบได้หลายครั้งและมีคะแนนแจ้งให้ทราบค่ะ และเมื่อกดส่งคำตอบคะแนนผ่านเกณฑ์รอรับเกียรติบัตรทางอีเมลภายใน 5 นาทีเลยค่ะ และได้ทราบว่าการประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ครั้งแรกมีผู้ร่วมสังเกตการณ์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากหลากหลายประเทศทั้งสิ้นจำนวน 1,500 คน จาก 113 ประเทศ และการจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันไป แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อรักษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะ

ต้องขอขอบคุณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอตระการพืชผล​​​​​​​ เจ้าของแบบทดสอบ


4) ทดสอบความรู้ เรื่อง วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองโดน (คลิกที่นี่เพื่อเข้าทำแบบทดสอบ)ทดสอบความรู้ เรื่อง วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองโดน

Advertisement

Advertisement

โดยแบบทดสอบนี้มีจำนวน 15 ข้อ ทำผ่าน 80% หรือทำถูกตั้งแต่ 12 ข้อขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลซึ่งสามารถส่งคำตอบได้หลายครั้งและมีคะแนนแจ้งให้ทราบค่ะ และเมื่อกดส่งคำตอบคะแนนผ่านเกณฑ์รอรับเกียรติบัตรทางอีเมลภายใน 5 นาทีเลยค่ะ และได้ทราบว่าสารเสพติดแบ่งตามลักษณะแหล่งที่เกิดได้เป็น สารเสพติดธรรมชาติ และสารเสพติดสังเคราะห์ องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายของสารเสพติดไว้ว่าสิ่งที่เสพเข้าไปแล้วเกิดความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะเสพไปเรื่อย ๆ และต้องเพิ่มปริมาณขึ้นจนทำให้เกิดภัยต่อร่างกายและจิตใจนั่นเองค่ะ

ต้องขอขอบคุณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองโดน เจ้าของแบบทดสอบ

ซึ่งจากประสบการณ์ของผู้เขียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้ในชีวิตคือจากเรื่องวันต่อต้านยาเสพติดเราก็เข้าร่วมขบวนและเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เรื่องการต่อต้านยาเสพติดเพื่อให้ความรู้และชาวบ้านหรือสังคมได้เข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทั้งหลาย และในเรื่องวันสิ่งแวดล้อมโลกมันทำให้เราเองได้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมเราสามารถใช้หมดไปได้ถ้าหากว่าเราไม่รู้จัดทดแทนเข้าไปใหม่ เราสมารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ตามความสบายใจของตนเองได้นะคะ เช่น การใช้ถุงผ้าในการจับจ่ายซื้อของ การใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่ามากที่สุด หากมีเวลาเราเลือกที่จะปลูกต้นดอกไม้เพื่อความสวยงามและยังช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มอากาศดีๆให้กับโลกของเราได้ด้วยนะคะ ในเรื่องกัญชาเสรีเราว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแต่โดยส่วนตัวยังไม่ได้มีโอกาสได้ทดสองหากมีโอกาสอาจจะลองชิมบ้างค่ะ

ซึ่งก่อนจะเข้าทำแบบทดสอบนี้ผู้เขียนก็ได้มีการศึกษาหาความรู้ทั้งทางออนไลน์และแหล่งเรียนรู้อื่นๆมากมายแล้วแต่เราสะดวกได้เลยค่ะ และก่อนจะทำแบบทดสอบในทุกๆครั้งก็ศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการรับเกียรติบัตรต่างๆด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอื่นๆ และเกียรติบัตรที่ผู้เขียนได้มานี้สามารถเก็บไว้เป็นผลงานในการพัฒนาความรู้ของตนเองเก็บใส่แฟ้มสวยๆได้เลยจ้า

สามารถทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรเรื่องอื่นๆได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะคะ

สามารถทำแบบทดสอบเรื่องอื่นๆทั้งหมดได้ที่ หน้าหลักSUN

รูปภาพและบทความทั้งหมด ผู้เขียนเป็นผู้จัดทำเองเพราะผู้เขียนเข้าทำแบบทดสอบด้วยตนเอง

*STAR COVER"อย่ามัวแต่ดูมาดังกัน"*ทรูไอดีคอมมูนิตี้ ขอชวนทุกคนมาสนุกโคฟเวอร์ พร้อมลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 7,000 บาท (5 รางวัล) โคฟคนที่ใช่ ไลก์คนที่ชอบ 'ร่วมสนุกได้ที่ ทรูไอดีคอมมูนิตี้ ห้อง cover บนแอปทรูไอดี'

STAR COVER

คลิกเลย >> https://ttid.co/UAnK/7y9jfqkq

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3O1cmUQ

ร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 - วันที่ 3 สิงหาคม 2565

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์