ความรู้

รวม 8 ลิงก์ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรีทาง E-Mail

837
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
รวม 8 ลิงก์ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรีทาง E-Mail

รวม 8 ลิงก์ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรีทาง E-Mail

สวัสดีค่ะ วันนี้มีแบบทดสอบออนไลน์ดีๆมาเชิญชวนให้หลายๆท่านได้ทำเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ในช่วงว่างจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและแต่ละเรื่องก็สามารถรับเกียรติบัตรได้ทางอีเมลเลยค่ะ

1) ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี เรื่อง สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 จากโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ (คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ)

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 จากโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์เป็นแบบทดสอบที่วัดความรู้ความสามารถเกี่ยวับวันวิทยาศาสตร์ ซึ่งการทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องนี้ในระบบออนไลน์ มีจำนวนทั้งหมด 10 ข้อ ท่านที่ทำแบบทดสอบ ผ่าน 70% ขึ้นไป หรือทำถูกตั้งแต่ 7 ข้อเป็นต้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรและรอรับเกียรติบัตรได้ทาง E-mail ได้เลยนะคะ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เจ้าของแบบทดสอบ

2) ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี เรื่อง ความรู้วันสำคัญวันงดสูบบุหรี่โลก จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุยบุรี (คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ)

Advertisement

Advertisement

 ความรู้วันสำคัญวันงดสูบบุหรี่โลก จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุยบุรีการทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องนี้ในระบบออนไลน์ มีจำนวนทั้งหมด 20 ข้อ ท่านที่ทำแบบทดสอบ ผ่าน 80% ขึ้นไป หรือท่านต้องทำผ่านตั้งแต่ 16 ข้อเป็นต้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรและรอรับเกียรติบัตรได้ทาง E-mail ได้เลยนะคะ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุยบุรี เจ้าของแบบทดสอบ

3) ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี เรื่อง วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนตูม (คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ)

วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนตูมการทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องนี้ในระบบออนไลน์ มีจำนวนทั้งหมด 15 ข้อ ท่านที่ทำแบบทดสอบ ผ่าน 80% ขึ้นไป หรือท่านต้องตอบถูกตั้งแต่ 12 ข้อเป็นต้นไปค่ะ จึงจะได้รับเกียรติบัตรและรอรับเกียรติบัตรได้ทาง E-mail ได้เลยนะค

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอนตูม เจ้าของแบบทดสอบ

Advertisement

Advertisement

4) ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี เรื่อง ความรู้เรื่องวัคซีน COVID-19 จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงของ (คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ)

ความรู้เรื่องวัคซีน COVID-19 จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงของการทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องนี้ในระบบออนไลน์ มีจำนวนทั้งหมด 10 ข้อ ท่านที่ทำแบบทดสอบ ผ่าน 80% ขึ้นไป หรือท่านต้องทำถูกตั้งแต่ 8 ข้อขึ้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรและรอรับเกียรติบัตรได้ทาง E-mail ได้เลยนะคะ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงของ เจ้าของแบบทดสอบ

5) ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี เรื่อง การมีสุขภาพที่ดีในยุคดิจิทัล (IT Healthy) จากโรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 (คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ)

การมีสุขภาพที่ดีในยุคดิจิทัล (IT Healthy) จากโรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.ชัยภูมิ เขต 1การทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องนี้ในระบบออนไลน์ มีจำนวนทั้งหมด 15 ข้อ ท่านที่ทำแบบทดสอบ ผ่าน 70% ขึ้นไป หรือทำผ่านตั้งแต่ 11 ข้อขึ้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรและรอรับเกียรติบัตรได้ทาง E-mail ได้เลยนะคะ

Advertisement

Advertisement

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เจ้าของแบบทดสอบ

ุ6) ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี เรื่อง แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มปลูกผักปลอดสารพลังงานแสงอาทิตย์ จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพุทไธสง(คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ)แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มปลูกผักปลอดสารพลังงานแสงอาทิตย์ จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพุทไธสง

การทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องนี้ในระบบออนไลน์ มีจำนวนทั้งหมด 20 ข้อ ท่านที่ทำแบบทดสอบ ผ่าน 80% ขึ้นไป หรือท่านต้องทำถูก 16 ข้อเป็นต้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรและรอรับเกียรติบัตรได้ทาง E-mail ได้เลยนะคะ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพุทไธสง เจ้าของแบบทดสอบ

7) ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง เรื่อง พรหมวิหาร 4 (คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ)

การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง เรื่อง พรหมวิหาร 4 การทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องนี้ในระบบออนไลน์ มีจำนวนทั้งหมด 20 ข้อ ท่านที่ทำแบบทดสอบ ผ่าน 90% ขึ้นไป หรือทำผ่านตั้งแต่ 18 ข้อเป็นต้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรและรอรับเกียรติบัตรได้ทาง E-mail ได้เลยนะคะ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ เพจรู้จริงหรือ(รวมธรรมคำสอน) เจ้าของแบบทดสอบ

8) ทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี เรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดในโอกาสต่างๆ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี (คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ)

การพัฒนาทักษะการพูดในโอกาสต่างๆ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

การทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องนี้ในระบบออนไลน์ มีจำนวนทั้งหมด 10 ข้อ ท่านที่ทำแบบทดสอบ ผ่าน 70% ขึ้นไป หรือทำถูกตั้งแต่ 7 ข้อเป็นต้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตรและรอรับเกียรติบัตรได้ทาง E-mail ได้เลยนะคะ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เจ้าของแบบทดสอบ

ซึ่งแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรทั้ง 8 นี้เมื่อเราทำรอบแรกแล้วยังไม่ผ่านเราก็สามารถทำได้หลายรอบจนกว่าจะผ่านก็ได้นะคะ อย่าตัวผู้เขียนเองก็มักจะศึกษาหาความรู้ทางออนไลน์เป็นประจำจึงทำให้ทำผ่านและได้รับเกียรติบัตรสวยๆเช่นนี้มา ส่วนท่านใดที่ยังไม่มั่นใจในเนื้อหาก็สามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองเพิ่มเติมก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือทางหนังสื่อต่างๆก็ได้เช่นกันค่ะ

บทความและเกียรติบัตรจากผู้เขียนเองเพราะผู้เขียนเป็นผู้ลงมือทำแบบทดสอบทั้งหมดด้วยตนเองค่ะ

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์