ความรู้

ระวังให้ดี ฟอนต์มีลิขสิทธิ์ไม่สามารถใช้ในงานขายได้

3.4k
mapodoufu
mapodoufu
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก mapodoufu
ระวังให้ดี ฟอนต์มีลิขสิทธิ์ไม่สามารถใช้ในงานขายได้
ระวังให้ดี ฟอนต์บางตัวมีลิขสิทธิ์ไม่สามารถใช้ในงานขายได้

รู้หรือไม่ว่าฟอนต์ทุกตัวมีลิขสิทธิ์

fonts ปัจจุบันการใช้ Fonts (ฟอนต์) ในงานกราฟฟิกหรืองานดีไซน์รูปแบบต่าง ๆ เป็นที่นิยมในการใช้งาน แต่รู้หรือไม่ว่า Fonts (ฟอนต์) ทุกตัวนั้นมีลิขสิทธิ์ คนที่ออกแบบฟอนต์นั้นถือว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ฟอนต์นั้นโดยตรง สามารถตั้งเงื่อนไขให้คนนำไปใช้งานแตกต่างกัน สามารถนำไปใช้ได้ฟรีก็จริงหากเจ้าของนั้นอนุญาต แต่ในบางครั้งทำไมถึงมีคนถูกฟ้องร้องค่าเสียหายจากการนำฟอนต์ที่แจกฟรีนั้นไปใช้งาน นั้นก็เป็นเพราะว่า เจ้าของลิขสิทธิ์ฟอนต์นั้นได้ทำการแจกให้ไปใช้ฟรีก็จริง แต่ก็จะมีเงื่อนไขบางอย่างที่หลาย ๆ คน อาจจะไม่ได้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งการแจกฟอนต์ให้นำไปใช้ฟรีนั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ

1. แจกฟอนต์ให้ไปใช้ฟรีในทาง Personal use กล่าวคือ เจ้าของที่เป็นคนออกแบบฟอนต์นั้น แจกฟอนต์ให้คนอื่น สามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งใช้งานได้ในงานส่วนตัว ไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์ สรุปสั้น ๆ ง่าย ก็คือ ห้ามนำฟอนต์ที่แจกประเภท Personal use ไปใช้ในการทำภาพกราฟฟิกหรืองานดีไซน์ขาย ถ้าหากจะใช้ฟอนต์ประเภทนี้ต้องทำการซื้อขายเสียก่อนนำไปใช้งานนั้นเอง

Advertisement

Advertisement

fonts

2. แจกฟอนต์ฟรี สามารถใช้ได้ในทาง Free Commercial Use คือ การที่เจ้าของลิขสิทธิ์คนที่ออกแบบฟอนต์นี้ เผยแพร่ฟอนต์ให้คนอื่นได้ดาวน์โหลดไปใช้ฟรี ทั้งในงานส่วนตัวของผู้ดาวน์โฆลดและสามารถนำไปใช้ได้ในทางเชิงพาณิชย์ สรุปก็คือ หากเจ้าของฟอนต์นั้น มีเงื่อนไขอธิบายกำกับไว้ว่า Free Commercial Use เราก็สามารถดาวน์ดหลดนั้นไปใช้งานได้ทั้งงานส่วนตัวและงานพาณิชย์ที่ใช้ฟอนต์ในการทำงานกราฟฟิกขายนั้นเอง

เพราะฉะนั้นหากเราใช้ฟอนต์ที่แจกฟรี แต่เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในงานเชิงพาณิชย์ ฟรีแลนด์ที่นำฟอนต์ไปใช้ในงาน หรือคนออกแบบงานกราฟฟิกต่าง ๆ นำฟอนต์ไปใช้ภายในงานออกแบบแล้ว ทำออกมาขายนั้น ก็อาจจะทำให้ถูกฟ้องร้อง ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นเอง

fonts

รูปภาพจาก

pixabay / elements.envato / 1001fonts

Advertisement

Advertisement