เสริมดวง

รับโชคสิ้นปี ให้ปัง ปัง ด้วยบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (ให้อานิสงส์ในทุกๆ เรื่อง) มีคลิป

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
รับโชคสิ้นปี ให้ปัง ปัง ด้วยบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (ให้อานิสงส์ในทุกๆ เรื่อง) มีคลิป

#รับโชคสิ้นปี ให้ปัง ปัง ด้วยบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (ให้อานิสงส์ในทุกๆ เรื่อง)

บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย อันได้แก่ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ หรือที่เรียกกันว่าบทสวดอิติปิโส (ซี่งเป็นการเรียกตามคำขึ้นต้นของบทสวดนี้)  เป็นที่เชื่อกันว่าผู้ที่ภาวนาบทสวดอิติปิโสเป็นประจำ จะได้อานิสงส์ในทุกๆ เรื่อง จะช่วยเสริมดวงชะตาให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภ เงินทอง ความรัก สุขภาพ มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และผู้มีอาชีพค้าขายก็จะค้าขายดีร่ำรวยนอกจากนี้ยังให้อานิสงส์แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง

การสวดอิติปิโสจะสวดแบบเต็มก็ได้ หรือจะสวดแบบย่อก็ได้เช่นกัน นอกจากนี้จะสวดกี่จบก็ขึ้นอยู่กับจิตศรัทธา วัตถุประสงค์ และความสะดวกของแต่ละคน อย่างเช่น

  • บทสวดอิติปิโสเท่าอายุ : เท่ากับจำนวนอายุปัจจุบัน+1 อานิสงส์เพื่อเสริมดวงชะตาต่ออายุ
  • บทสวดอิติปิโส 3 จบ : สวดจำนวน 3 จบ อานิสงส์เพื่อสรรเสริญพระรัตนตรัยครบองค์ 3
  • บทสวดอิติปิโส 9 จบ : สวดจำนวน 9 จบอานิสงส์เพื่อ เทียบเท่าจำนวนเลขมงคลของคนไทย
  • บทสวดอิติปิโส 108 จบ : สวดเท่ากับผลรวมของกำลังแห่งดวงดาวในระบบสุริยจักรวาล
  • บทสวดอิติปิโส พาหุง : สวดอิติปิโสจบแล้ว ก็ตามด้วยคาถาพาหุงอานิสงส์เพื่อเป็นคาถาแห่งชัยชนะ

Advertisement

Advertisement


ในที่นี้ จะสวดอิติปิโสแบบย่อ และสวด 3 จบ ก่อนเริ่มต้นสวดให้ทำจิตใจให้สงบ แล้วเริ่มต้นด้วย;

คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆะนะมามิ (กราบ)

ตั้งนะโม 3 จบ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

บทสวดอิติปิโสแบบย่อ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา
เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ


เครดิต

รูปภาพและ VDO ประกอบโดยนักเขียน: White Lotus

Advertisement

Advertisement

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์