คัดลอกลิงค์

เสริมดวง

ราหูอมจันทร์ ปรากฎการณ์ธรรมชาติกับเรื่องความเชื่อ

หนุ่ม พเนจร
หนุ่ม พเนจร
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก หนุ่ม พเนจร
แจ้งตรวจสอบ
ราหูอมจันทร์ ปรากฎการณ์ธรรมชาติกับเรื่องความเชื่อ

ขอบคุณเครดิตรูปภาพหน้าปก จาก https://pixabay.com  โดย KELLEPICS 

ปรากฎการณ์ ราหูอมจันทร์

ราหูอมจันทร์รูปภาพจาก https://pixabay.com

ขอบคุณเครดิตรูปภาพประกอบที่ 1 จาก https://pixabay.com โดย leoleobobeo 

          จากเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา นอกจะเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธเป็น วันวิสาขบูชาแล้ว ยังเป็นวันที่มีปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่สำคัญเกิดขึ้นซึ่งทางดาราศาสตร์เรียกว่า จันทรุปราคา หรือตามคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ และ โหราศาสตร์ไทย เรียกว่า “ราหูอมจันทร์” อีกด้วย จึงทำให้เป็นที่น่าสนใจว่าปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เรียกว่า ราหูอมจันทร์คืออะไร มีความหมายว่าอย่างไร และจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อตัวเราบ้าง

ราหูอมจันทร์คืออะไร

ลักษณะของดวงดาวอยู่ในแนวเดียวกันขอบคุณเครดิตรูปภาพประกอบที่ 2 จาก https://pixabay.com โดย jeanvdmeulen

     ราหูอมจันทร์  หรือ จันทรุปราคา คือปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ โลก และ ดวงจันทร์ เคลื่อนที่มาอยู่ในแนวระดับเดียวกันพอดี หากเกิดขึ้นในช่วงพระจันทร์เต็มดวง เมื่อดวงจันทร์ผ่านเงาของโลก จะเรียกว่า จันทรุปราคา ซึ่งตามคติความเชื่อ เชื่อว่าพระราหูเป็นเทพองค์หนึ่ง ซึ่งในช่วงที่ทำพิธีกวนเกษียรสมุทร จนได้น้ำอมฤติออกมาแอบดื่มน้ำอมฤตในระหว่างที่เหล่าเทพกำลังวุ่นวายยื้อแย่งกัน ซึ่งน้ำอมฤตินี้ผู้ใดได้ดื่มจะกลายเป็นอมตะ ซึ่งขณะพระราหูได้ดื่มน้ำอมฤตไหลผ่านไปจนถึงกลางลำตัว พระอาทิตย์ กับพระจันทร์ เห็นจึงไปฟ้องพระวิษณุ พระวิษณุจึงขว้างจักรสุทรรศนะตัดตัวพระราหูขาดเป็น 2 ท่อน แต่ด้วยท่อนส่วนบนของร่างกายที่น้ำอมฤตได้ไหลผ่านแล้วมีผลทำให้เป็นอมตะจึงไม่เป็นอะไรทำให้พระราหูมีกายเพียงครึ่งตัว พระราหูจึงแค้นพระอาทิตย์ กับ พระจันทร์ มากเมื่อสบโอกาสก็จะอมพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ไว้จนเกิดเป็นปรากฎการณ์สุริยุปราคาหรือจันทรุปราคาเพื่อบดบังไม่ให้สองเทพนั้นฉายแสงรัศมี นั้นเอง

Advertisement

Advertisement

 ความหมายและความเข้าใจต่อปรากฎการณ์ ราหูอมจันทร์

เทวดา พระราหู

ขอบคุณเครดิตรูปภาพประกอบที่ 3 จาก https://pixabay.com โดย 41330

     พระราหูเป็นเทวดานพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ให้ผลในทางลุ่มหลงมัวเมา ฝักใฝ่ในทางด้านมืด ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเมื่อเกิดขึ้น คนเรามักคิดว่าเป็นสิ่งบอกเหตุถึงเรื่องราวร้ายๆที่จะเกิดขึ้นและหากใครที่โดนรัศมีคราสจะมีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุการเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่สบาย เกิดการวิวาท ทะเลาะเบาะแว้ง มีการปะทะหรือว่าจะมีปัญหาในกิจการงาน บ้างก็ว่าจะมีปัญหาในทางการเงินหรือบ้างว่าเกิดปัญหาในบริวารและอื่นๆอีกมากมาย จึงทำให้เกิดความเชื่อในโบราณ ถึงวิธีในการป้องกันแก้ไขเหตุร้ายดังกล่าว โดยในบ้างท้องถิ่นก็เชื่อว่าผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ให้นำเข็มกลัดมากัดเสื้อเพื่อปกป้องกันลูกที่คลอดมาตาเหล่ ในบางท้องถิ่นก็มีการปฏิบัติเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายนั้นด้วยจะต้องช่วยกันไล่ให้พระราหูที่กำลังอมดวงจันทร์นั้นคล้ายดวงจันทร์ออกมาโดยการ ตีปี๊บ เคาะไม้ หรือทำเสียงดัง บ้างก็เชื่อว่าในระหว่างที่เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาให้เอามีดพร้าสับลงบนเปลือกไม้เพื่อให้ต้นไม้ออกลูกผลดี เป็นต้น  แต่ใช่ว่าคนทุกคนที่โดนรัศมีคราสของพระราหูแล้วจะเกิดเรื่องร้ายเรื่องไม่ดีไปเสียทั้งหมดก็จะมีข้อยกเว้นในสมัยโบราณกล่าวไว้เหมือนกันว่า หากพระราหูของดวงชะตานั้น ไม่ต้องเข้าเป็นพบเรือน อริ มรณะ วินาศแห่งและลัคณากำเนิด หรือ พระราหูไม่ต้องเข้าไปพบเรือน อริ มรณะ วินาศแห่ง ลัคนาปีนั้น หรือเป็นผู้ที่เกิดในปีคราสเดือนคราสวันคราส ซึ่งจะถือว่าเป็นชะตาเข้มแข็งฉะนั้นในดวงชะตาใดที่พระราหูถือกำเนิดหรือปีนั้น ๆ ไม่เข้าเป็นพบเรือน อริ มรณะ หรือวินาศแห่งลัคนากำเนิดหรือปีนั้นหรือเป็นผู้ที่เกิดในปีคราสหรือเดือนคราสหรือวันคราส ก็ย่อมไม่เกิดผลร้ายหรือไม่ดีแก่คนคนนั้น เช่นกัน

Advertisement

Advertisement

     จะเห็นได้ว่า แม้ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ที่เรียกว่า ราหูอมจันทร์ ซึ่งแม้ตามคติความเชื่อจะเชื่อว่าจะเป็นลางไม่ดีแต่ก็ยังมีข้อยกเว้นในบางกรณีตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จึงทำให้ถูกฉุกคิดขึ้นมาว่า ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่แน่นอน ในร้ายก็มีดีในดีก็อาจมีร้ายขึ้นอยู่กับบริบทต่าง ๆ ที่เป็นตัวแปรหลายอย่างหรือการตีความหมายของสิ่งบอกเหตุหรือปรากฏการณ์นั้น ๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือตัวของเราเองได้ ประพฤติดี ปฏิบัติดี มีสติ อยู่กับตัวเองตลอดเวลาหรือไม่ ที่เรียกว่า กรรม หรือการกระทำ ที่จะเป็นตัวกำหนดโชคชะตาและชีวิตของตัวเราเองมากกว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เราพยายามหาเหตุผลในการคาดหมายหรือเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ลักษณะการเคลื่อนตัวของดวงดาวขอบคุณเครดิตรูปภาพประกอบที่ 4 จาก https://pixabay.com โดย GuillaumePreat

 

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด