คัดลอกลิงค์

อื่นๆ

รีวิวชีวิตนักศึกษาฝึกสอน กับประสบการณ์ที่มากกว่าการสอน

196
สาระเรื่อยเปื่อย
สาระเรื่อยเปื่อย
|4 min read
อ่านบทความอื่นจาก สาระเรื่อยเปื่อย
แจ้งตรวจสอบ
รีวิวชีวิตนักศึกษาฝึกสอน กับประสบการณ์ที่มากกว่าการสอน

 

 


สำหรับเหล่านักศึกษาวิชาชีพครูที่กำลังจะออกไปฝึกสอนตามโรงเรียนต่าง ๆ ในปีสุดท้าย อาจจะมีความตื่นเต้น หรือกังวลว่าเราจะต้องไปเจอกับอะไร สถานการณ์แบบไหน แล้วจะต้องเตรียมตัวอย่างไร วันนี้เราจะมาบอกเล่าประสบการณ์จากการฝึกสอนให้ได้ทำความเข้าใจกันในเบื้องต้น เพื่อการปรับตัวของเหล่าคุณครูฝึกสอนทั้งหลายกันนะ เริ่มกันเลย...

 

 

อันดับแรก

 

สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนออกฝึก


สำหรับสิ่งที่นักศึกษาฝึกสอนต้องเตรียมให้พร้อมก่อนออกสู่โรงเรียน ก็คือ


•    เรียนรู้บริบทของโรงเรียนจากรุ่นพี่ นี่เป็นสิ่งสำคัญของการเริ่มต้นเลยล่ะ เพราะถ้ารู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของแต่ละโรงเรียน จะช่วยให้เราตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่จะออกฝึกสอนได้ง่ายขึ้น และยังช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนนั้นได้เร็วขึ้นด้วย

***แต่ถ้าใครคิดว่าไม่จำเป็นต้องสนรีวิว เพราะต้องการออกไปท้าทายกับสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยตนเอง ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วล่ะก็ ลุยโลด!

Advertisement

Advertisement


•    คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในคู่มือจะมีการระบุหลักการต่าง ๆ ของการออกฝึกสอน รวมไปถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบทบาทของคุณครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์อย่างเรา ที่จะต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันในเรื่องการแบ่งชั่วโมงการสอน

ทั้งนี้หากอ่านแล้วไม่เข้าใจให้สอบถามท่านอาจารย์โดยตรงจะดีที่สุด


•    ความพร้อมทั้งกายและใจ แต่งกายให้ถูกระเบียบของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้น่าประทับใจ และทำใจ
ให้พร้อมลุยกับทุกสถานการณ์ที่เราจะต้องเจอต่อจากนี้

 


แล้วต่อด้วย...

 


สิ่งที่ต้องเจอเมื่อออกฝึก


•    โรงเรียน แน่ล่ะ ไปฝึกสอนก็ต้องเจอโรงเรียนอยู่แล้ว แต่อย่าลืมว่าทุกสถานที่มีผู้ดูแล ดังนั้น ตามโบราณที่ว่า ‘ไม่เชื่ออย่าลบหลู่’

Advertisement

Advertisement

เราก็อาจจะต้องทำการฝากเนื้อฝากตัวกันสักหน่อย เพื่อความสบายใจในการฝึกสอนตลอดทั้งเทอม หรือทั้งปียังไงล่ะ

•    ครูและบุคลากร นี่คือ 'Signature' ของการฝึกสอนเลยล่ะ โดยเฉพาะคุณครูพี่เลี้ยงที่เป็นผู้ให้คะแนน โดยทำงานควบคู่ไปกับคุณครูนิเทศน์ประจำโรงเรียนและผู้บริหารที่จะประเมินทั้งการเขียนแผน การจัดทำบันทึกประจำวัน บันทึกประจำหน่วย และคอยดูแลความประพฤติของเรา
ในระหว่างฝึกสอนด้วย แต่ถ้าเราปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียนก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลแล้ว


*** บางครั้ง ผู้บริหารเราอาจจะพบท่านได้ในระหว่างที่เรากำลังสอน แล้วนักเรียนกำลังวุ่นวายสุด ๆ ก็เป็นได้


•    นักเรียน เด็กนักเรียนของเราก็คือ หัวใจสำคัญเลยล่ะ เพราะนอกจากเป็นเรื่องท้าทายให้ครูฝึกสอนได้ประลองสนามในห้องเรียนแล้ว

Advertisement

Advertisement

เด็ก ๆ ก็ยังเป็นตัวแปรสำคัญที่คุณครูนักศึกษาจะสามารถประเมินตัวเองได้เลยว่าการฝึกสอนครั้งนี้ ‘ผ่าน’ หรือ ‘ไม่ผ่าน’ อีกด้วย

 

พฤติกรรมที่ท้าทายสำหรับครู

 

บางครั้งคำถามเชิงบูลลี่จากเด็กนักเรียนอาจเกิดจากความซื่อตรงของความเป็นเด็กที่คิดหรือสงสัยอะไรก็ถามออกมาตรง ๆ หรือบางครั้ง
ก็เป็นการล้ออย่างสนุกปากของนักเรียน โดยไม่ได้คิดอะไรมาก ครูนักศึกษาจำเป็นต้องเข้าใจ และรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้อย่างใช้เหตุผล
ไม่ใช้อารมณ์

ซึ่งวิธีการรับมือของครูนักศึกษาแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป เช่นกรณีของนักศึกษาที่ฝึกสอนในระดับมัธยม จะเลือกหยิบเอาประเด็นการบูลลี่
ที่เกิดขึ้นและเป็นปัญหาในสังคม นำมาพูดคุยและถกประเด็นกับนักเรียนถึงผลเสียที่เกิดขึ้น หรืออาจใช้กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การถูก
บูลลี่ โดยการบอกเล่าประสบการณ์และความรู้สึกเมื่อตนเองถูกบูลลี่ให้กับเพื่อนในชั้นเรียนได้รับฟัง เพื่อให้นักเรียนได้แชร์ความรู้สึก และตระหนักถึงการระวังในเรื่องนี้มากขึ้น 

ส่วนระดับประถม มีตัวอย่างจากนักศึกษาฝึกสอนกลุ่มหนึ่ง ที่ได้พบปัญหาการบูลลี่ระหว่างเด็กนักเรียนด้วยกัน และลามมาถึงคุณครูนักศึกษาด้วย จึงได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการร่วมใจต้านการบูลลี่ขึ้นมา โดยได้รับความอนุเคาระห์จากทางโรงเรียน เลือกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับฟังบรรยาย ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบูลลี่ และกล่าวถึงปัญหาการบูลลี่ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และมีการแสดงบทบาทสมมติแรงกระทบจากการบูลลี่
ในโรงเรียน จากนั้นให้นักเรียนได้ถอดบทเรียนโดยทำกิจกรรมระดมความคิดสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมโครงการ และนำเสนอวิธีการรับมือ
เมื่อถูกบูลลี่ด้วย

 

 

•    เพื่อนร่วมทาง เพื่อนร่วมทางของเราถือเป็น 'Safe Zone' สำคัญในระหว่างการฝึกสอนเลยล่ะ เมื่อมีการนัดหมาย หรือกิจกรรมต่าง ๆ
ของทางโรงเรียน เพื่อนนี่แหละคือตัวช่วยเตือนความจำต่าง ๆ แม้กระทั่งเวลาตื่นนอน บางครั้งความไม่เข้าใจเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ก็มีเพื่อนนี่แหละคอยแนะนำช่วยเหลือกัน หรือบางครั้งความกดดันที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึก ก็มีเพื่อนอีกนั่นแหละที่ช่วยแชร์ความรู้สึกกันและกัน

 


คราวนี้ก็เป็น...

 

 

สิ่งที่ต้องทำระหว่างฝึก


•    ทำหน้าที่ของตนเอง ได้แก่


      - แผนการจัดการเรียนรู้ ที่บางครั้งก็สวนทางกับการสอนจริง


      - บันทึกประจำหน่วย ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันบันทึกกับเพื่อน ๆ ในหน่วยฝึก


      - บันทึกประจำวัน บันทึกการปฏิบัติหน้าที่การสอนของเราในแต่ละวัน (ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดรูปแบบการบันทึก) 


      - วิจัยในชั้นเรียน หรือวิจัยเจ้าปัญหา ที่เราต้องเลือกหยิบเอาประเด็นปัญหาที่พบในชั้นเรียนมาเป็นหัวข้อ แล้วคิดหารูปแบบ/วิธีการเพื่อแก้ปัญหานั้น ๆ บางครั้งทำไปแล้วครึ่งทางก็ต้องเปลี่ยนหัวข้อใหม่เพราะพบอุปสรรคระหว่างการดำเนินการก็มี 


      - โครงการวิชาการ ที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันจัดทำกับเพื่อน ๆ นักศึกษาด้วยกัน 

 

งานหลักของครูฝึกสอน

 

•    ทำหน้าที่นอกเหนือจากการสอน

      ก็คือทำทุกอย่างแบบที่ครูทำ ตั้งแต่ยืนเวรหน้าประตู (เช้า-เย็น) เข้าเวรดูแลนักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน สวมบทบาทผู้กำกับลูกเสือ
และงานอื่น ๆ ตามได้รับมอบหมาย

 

*** แต่ไม่ว่าจะเป็นงานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว หรืองานที่นอกเหนือจากนั้น ทั้งหมดที่ว่ามาก็คือหน้าที่ของ ‘ครู’ นั่นเอง

 

 

ปิดท้ายกับ...

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึก

 

สิ่งที่เรียนรู้มาจากการฝึกสอนนั้นมีมากมาย วันนี้เราขอยกตัวอย่างมาเล่าสู่ฟัง ดังนี้


•    งานฝึกสอน ไม่ได้มีแค่ฝึกสอนอย่างเดียว แต่เป็นการฝึกทุกอย่างสำหรับความเป็นครู ตั้งแต่การจับผ้า จัดดอกไม้ในงานพิธีต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น จัดบอร์ดในวันสำคัญ ช่วยฝึกซ้อมนักเรียนทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการฝึกเอาตัวเข้าร่วมกับทุกกิจกรรมของทางโรงเรียนอีกด้วย

 

    งานของคุณครู ก็ไม่ได้มีแค่งานสอน แต่มีทั้งงานวิชาการ การเงิน ธุรการ ไปจนถึงบริหารทั่วไป อีกทั้งยังมีงานประเมินโรงเรียน งานประเมินคุณครู  เอาเป็นว่าบางครั้งภาพการทำงานของคุณครูก็ไม่ต่างไปจากพนักงานออฟฟิศเลยล่ะ

 

งานครูนอกจากการสอน

•    รูปแบบการสอนและหลักการต่าง ๆ อาจใช้ไม่ได้กับสถานการณ์ในชั้นเรียน เพราะนักเรียนของเรามีความหลากหลาย นอกจากเด็กแต่ละห้องไม่เหมือนกันแล้ว เด็กในห้องเรียนเดียวกันก็ยังไม่เหมือนกันอีก ในแต่ละวันคุณครูนักศึกษาต้องรับมือกับสถานการณ์ในห้องเรียน
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด บางวันห้องที่ตั้งใจเรียนอาจกลายเป็นห้องที่ไม่น่ารัก หรือห้องที่วุ่นวายอาจกลายเป็นห้องที่ว่าง่ายที่สุด ยังไม่รวมถึงพฤติกรรมของแต่ละคนอีกนะ เพราะงั้นเทคนิคใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากไหวพริบของคุณครูนักศึกษานั่นแหละสำคัญที่สุด


สุดท้ายนี้อยากจะบอกกับคุณครูฝึกสอนทุกคนว่า...

 

แผนการสอนที่ถูกออกแบบมาอย่างดี บางทีก็สวนทางกับการสอนจริง

และแผนหนึ่งแผนไม่สามารถใช้ได้กับนักเรียนของเราทุกห้อง

 

 

 

ภาพประกอบทั้งหมดโดยผู้เขียน สร้างสรรค์จากโปรแกรม Canva

 

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด