คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

รีวิวลงทะเบียน เที่ยวปันสุข เพื่อไทยทุกคน

291
sakooclub
sakooclub
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก sakooclub
แจ้งตรวจสอบ
รีวิวลงทะเบียน เที่ยวปันสุข เพื่อไทยทุกคน

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในการนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ และกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 จึงได้เห็นชอบหลักการมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว 3 แพ็กเกจ คือ แพ็กเกจกำลังใจ แพ็กเกจเราไปเที่ยวกัน และแพ็กเกจเที่ยวปันสุข โดยแต่ละแพ็กเกจมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

รีวิวลงทะเบียน เที่ยวปันสุข ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย1. แพ็กเกจกำลังใจ งบประมาณ 2,400 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบริษัทนำเที่ยว และเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณท่องเที่ยว และศึกษาดูงานต่างจังหวัดโดยผ่านผู้ประกอบการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน โดยรัฐบาลจ่ายให้ 2,000 บาทต่อคน ทั้งนี้ บุคลากรทางแพทย์กลุ่มต่าง ๆ สามารถลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มของธนาคารกรุงไทย เพื่อรับสิทธิดังกล่าวได้คนละ 1 สิทธินะคะ 

Advertisement

Advertisement

รีวิวลงทะเบียน เที่ยวปันสุข


2. แพ็กเกจเราไปเที่ยวกัน งบประมาณ 18,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโฮมสเตย์ โรงแรม และที่พักทั่วประเทศ โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวลงทะเบียนรับสิทธิผ่านแพลตฟอร์มของธนาคารกรุงไทย รวมทั้งจองที่พักออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดยนักท่องเที่ยว 1 คน สามารถลงทะเบียนได้ 1 สิทธิเท่านั้นนะคะ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนรับสิทธิแล้วจะจ่ายค่าที่พักตอน Check Out โดยจ่ายเงินเพียง 60% เท่านั้น ส่วนอีก 40% รัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายให้ ทั้งนี้ ค่าห้องพักต้องไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืนนะคะ โดยสิทธิดังกล่าวให้พักได้สูงสุดถึง 5 คืน นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนรับสิทธิแล้วจะได้ E-Voucher ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เป็นจำนวนเงิน 600 บาทต่อคืน เพื่อนำไปใช้จ่ายในการท่องเที่ยว … แพ็กเกจนี้จูงใจสุด ๆ เตรียมตัวลงทะเบียนกันเลยนะคะ   รีวิวลงทะเบียน เที่ยวปันสุข

Advertisement

Advertisement


3. แพ็กเกจเที่ยวปันสุข งบประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินภายในประเทศ โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไป หรือนักท่องเที่ยวลงทะเบียนรับ Promotion Code เพื่อรับส่วนลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยส่วยลดสูงสุดมากถึง 40% หรือไม่เกิน 1,000 บาท ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวต้องจองที่พักในแพ็กเกจ “เราไปเที่ยวกัน” จึงจะได้รับสิทธิจองบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับในแพ็กเกจเที่ยวปันสุขนี้นะคะ 

รีวิวลงทะเบียน เที่ยวปันสุข


สำหรับแพ็กเกจต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2563 ในส่วนของรูปแบบและวิธีการลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการและผู้รับสิทธิในแพ็กเกจต่าง ๆ รัฐบาลได้มอบหมายให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการลงทะเบียนดังกล่าว ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในเร็ววันนี้ … ท่องเที่ยววิถีใหม่ ห่างไกลโควิด-19 ไปเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศกันค่ะ

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด