คัดลอกลิงค์

สุขภาพ

📖 รีวิว "แนวทางการดำเนินงานวัณโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" โดยกองวัณโรค กรมควบคุมโรค

654
654
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก 654
แจ้งตรวจสอบ
📖 รีวิว "แนวทางการดำเนินงานวัณโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" โดยกองวัณโรค กรมควบคุมโรค

ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 นั้นจะดูคลี่คลายลงแล้วจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ลดน้อยลงเรื่อย ๆ ซึ่งก็ทำให้ประชาชนนั้นเกิดความรู้สึกสบายใจกันมากขึ้นและคาดหวังว่าสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในประเทศจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่ง แต่ในมุมมองของการทำงานเพื่อป้องกันโรคไม่ให้กลับมาแพร่ระบาดซ้ำอีกครั้ง อย่างที่ได้เกิดเป็นปรากฏการณ์ในบางประเทศหลังจากมีมติให้คลายมาตรการ Lock down การป้องกันการแพร่ระบาดในทุกมิตินั้นก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนกันให้รอบคอบมากที่สุด1

สำหรับในบทความนี้ ผู้เขียนก็จะมารีวิวแนวทางการรักษาฉบับใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า "แนวทางการดำเนินงานวัณโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" ที่เผยแพร่โดย "กองวัณโรค" กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งถึงแม้ว่าแนวทางการรักษาฉบับนี้จะออกมาหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยจะเริ่มคลีคลายลงไปแล้วก็ตาม แต่เราก็ไม่สามารถยืนยันได้อย่างมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะไม่เกิดการแพร่ระบาดซ้ำในระลอกสองขึ้นอีก ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่กองวัณโรคจะต้องจัดทำและเผยแพร่แนวทางการรักษาฉบับนี้เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติของบุคคลากรสาธารณสุขรวมถึงบุคคลทั่วไปที่จะต้องดูแลใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อวัณโรค ซึ่งถือเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสำคัญที่อาจมีอาการรุนแรงมากขึ้นได้หากเกิดการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 แทรกซ้อนร่วมด้วย

Advertisement

Advertisement

โดยเนื้อหาด้านใน จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 บทด้วยกัน ดังนี้https://www.freepik.com/premium-photo/outbreak-chinese-influenza-called-coronavirus-2019-ncov-which-has-spread-around-world-danger-pandemic-epidemic-humanity-human-cells-virus-infects-cells-3d-illustration_7278300.htm#page=1&query=covid&position=36

บทที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรค และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในบทแรกจะเป็นการกล่าวนำเกี่ยวกับรายละเอียดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเชื้อวัณโรคอย่างละเอียดครบถ้วน ตั้งแต่ลักษณะของเชื้อ การแพร่กระจาย การติดต่อ ความแตกต่างของอาการเมื่อติดเชื้อโรคทั้งสองชนิด การรักษา ไปจนถึงกฎหมายโรคระบาดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ พรบ.โรคติดต่อได้กำหนดให้วัณโรคจัดเป็นโรคติดต่ออันตรายที่ต้องเฝ้าระวังลำดับที่ 48 โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 อยู่ในอันดับที่ 14 ส่วนวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) นั้นจัดอยู่ในอันดับที่สูงกว่าคืออันดับที่ 13 ซึ่งหากผูป่วยติดเชื้อวัณโรคไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมหรือเกิดการขาดยาจนกลายเป็นเชื้อวัณโรคดื้อยาชนิดรุนแรงมาก ความอันตรายในการเป็นโรคติดต่อก็จะมีความรุนแรงสูงกว่าโรคติดเชื้อโควิด-19

Advertisement

Advertisement


2. แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Advertisement

Advertisement

ต่อมาในบทที่สองจะเป็นการกล่าวถึงกระบวนการขั้นตอนในการเก็บเสมหะของผู้ป่วยเพื่อตรวจหาเชื้อ และการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยผ่านรพ.สต. หรือส่งผ่านไปรษณีย์ ซึ่งในส่วนนี้ก็จะสอดคล้องกับมาตรการการลดความแออัดในโรงพยาบาลในปัจจุบันที่จะให้คนไข้รอรับยาผ่านรพ.สต. โดยไม่ต้องเดินทางมารับยาที่โรงพยาบาลด้วยตนเองhttps://www.freepik.com/premium-photo/female-supermarket-cashier-medical-protective-mask-face-shield-working-supermarket-coronavirus-concept_7603684.htm#page=3&query=coronavirus&position=44


3.การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับบทที่สามเรื่องของการป้องกันการติดต่อ จะมีรายละเอียดตั้งแต่ความคงทนของเชื้อทั้งสองชนิดในสภาพแวดล้อม สารเคมีที่สามารถทำลายเชื้อได้ การป้องกันตนเองสำหรับบุคคลทั่วไปซึ่งหากไม่สามารถหา Surgical mask มาใช้งานได้ ก็สามารถใช้หน้ากากผ้าที่สามารถป้องกันน้ำหรือมีช่องสำหรับใส่แผ่นกรองเพื่อทดแทนการใช้ Surgical mask ส่วนบุคลากรทางการแพทย์แนะนำให้สวมหน้ากาก N95 นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อม การจัดสถานที่ในโรงพยาบาล การให้คำแนะนำหากต้องการใช้หน้ากากอนามัยซ้ำ เป็นต้นhttps://www.freepik.com/premium-photo/coronavirus-medical-mask-protective-mask-your-desing-wuhan-coronavirus-2019-ncov-concept-top-view_7238087.htm#page=4&query=coronavirus&position=22


4. การดูแลผู้ป่วยวัณโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

และในบทสุดท้ายนี้ ก็จะกล่าวถึงมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีการบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน และแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการติดต่อดูแลผู้ป่วยกรณีที่ผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองและไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดมายังโรงพยาบาลได้ ไปจนถึงมีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ป่วยที่อาจได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อตัวผู้ป่วยเองในการติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

และจากเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ ทั้ง 4 บทที่ผู้เขียนได้อ่านมานี้ ก็ขอสรุปว่าเนื้อหาด้านในนั้นไม่ได้ถูกเขียนมาเฉพาะเพื่อบุคลากรทางการแพทย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะเนื้อหาด้านในได้มีการปูทางเนื้อเรื่องและใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย อีกทั้งยังมีเนื้อหาที่เป็นส่วนความรู้ทั่วไปที่ทุกคนควรรับทราบ จึงทำให้บุคคลทั่วไป  บุคคลที่ใกล้ชิดหรือมีคนในครอบครัวที่กำลังติดเชื้อวัณโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผู้ป่วยเอง ก็สามารถที่จะอ่านและนำความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้ไปใช้ดูแลตนเองและคนในครอบครัวอย่างเหมาะสมต่อไปได้ค่ะ


สำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแนวทางการรักษาฉบับนี้ได้จาก Facebook กองวัณโรค ได้โดยตรงค่ะ

ภาพประกอบบทความ : หน้าปก / ภาพที่ 1 / ภาพที่ 2ภาพที่ 3 / ภาพที่ 4 


บทความอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

📖 คู่มือป้องกันการแพร่ระบาดและการรักษา COVID-19 (The COVID-19 Prevention and Treatment Handbook) โดยมูลนิธิแจ็ค หม่า และมูลนิธิอาลีบาบา

💊 งานวิจัยใหม่เกี่ยวกับการใช้ยา Lopinavir–Ritonavir ในผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รุนแรง

🍺 ผลกระทบของการขยายเวลา “ห้ามขายเหล้า" ที่มีต่อสุขภาพนักดื่ม

🚗 "ประกันภัยรถยนต์ จำเป็นแค่ไหนเมื่อ Work from Home"

🐶 ไขข้อข้องใจ COVID-19 ในสัตว์เลี้ยง สามารถแพร่เชื้อสู่คนได้หรือไม่

😷 บุคลากรทางการแพทย์เสี่ยงต่อการติดเชื้อ "COVID-19" มากน้อยเเค่ไหน?

😷 เมื่อบุคคลากรทางการแพทย์ต้องทำ Face Shield ใช้เอง !

😷 Self- Quarantine คืออะไร ? ต้องทำความเข้าใจเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19

😷 วิธีประเมินตนเองเบื้องต้น เปรียบเทียบระหว่าง "อาการโควิด-19 VS ไข้หวัดธรรมดา"

😷 ชัวร์ก่อนแชร์ "รวมเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับโควิด-19"

📝 ผลจากงานวิจัยสรุปแล้วว่า "น้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19" ตัวไหนดีที่สุด

- DIY เจลล้างมือแอลกอฮอล์ แบบง่าย ๆ แถมยังได้ความเข้มข้นแบบเป๊ะ ๆ

หยุดสัมผัส ก็ลดโอกาสติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ได้

เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ยิ่งเข้มข้นมากยิ่งดี จริงหรือ !? พร้อมวิธีการทำแอลกอฮอล์เจลใช้เอง

อัพเดตล่าสุด สรุปครบทุกประเด็นเกี่ยวกับ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

- อย่าเชื่อข่าวลือ! ติดตามข่าวโรคติดเชื้อ "ไวรัสโคโรนา" ได้โดยตรง จากกรมควบคุมโรค

- 😷 จริงหรือไม่ หน้ากากอนามัย "ยิ่งใส่" เท่ากับ "ยิ่งเสี่ยง" ?

😷 อย่าเชื่อข่าวลวงกินสมุนไพรต้านโควิด 19 - “กระเทียม” ฆ่าโคโรนาไวรัส “ไม่ได้”

จับตามอง "โควิด-19" หลังองค์การอนามัยโลกประกาศเป็น "การระบาดใหญ่ (Pandemic)"

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด