ความรู้

รู้หรือไม่? ทำไมญี่ปุ่นถึงมีพลเมืองที่มีคุณภาพ

341
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
รู้หรือไม่? ทำไมญี่ปุ่นถึงมีพลเมืองที่มีคุณภาพ

เมื่อกล่าวถึง ประเทศญี่ปุ่น หรือคนญี่ปุ่น แน่นอนว่าพวกเขามีเอกลักษณ์เด่นในเรื่องของ ความมีระเบียบวินัยที่ดีมาก ถือว่าเป็นอันดับต้น ๆ เลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียน ก็จะถูกปลูกฝังในเรื่องระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา เด็กนักเรียนจะฝึกให้มีความรับผิดชอบ ยิ่งไปกว่านั้นคนญี่ปุ่นยังขึ้นชื่อเรื่องความสุภาพ และมีความรักชาติสูงมาก ซึ่งก็เป็นที่มาก็คำถามที่ว่า นอกจากความมีระเบียบวินัยแล้ว ยังมีอะไรที่หล่อหลอมให้ชาวญี่ปุ่น กลายเป็นคนที่มีคุณภาพแบบนี้ได้

japan

หลังจากสงครามโลก ครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ทำให้ประเทศญี่ปุ่น มีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างจริงจัง เหตุผลที่สำคัญก็คือ ต้องการฟื้นฟูประเทศให้ดีขึ้นโดยเร็ว รวมถึงระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับยุคสมัย โดยมีการรวมในเรื่องของวัฒนธรรมกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าไว้ด้วยกัน หรือที่เรียกว่า  Ministry of Education, Culture, Sport, Science and Technology

Advertisement

Advertisement

japan2

ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้คนให้มีความสามารถในการใช้ชีวิตตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้คนในประเทศญี่ปุ่นต้องใช้ชีวิตร่วมกับเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ที่เรียกว่า Society 5.0 หรือ Super Smart Society ซึ่งก่อนที่จะมาในยุค 5.0 ประเทศญี่ปุ่นมีการพัฒนาสังคมตามวิวัฒนาการการดังนี้ ยุค 1.0 เป็นยุคที่มีการล่าสัตว์ ยุค 2.0 เป็นยุคเกษตรกรรม ยุค 3.0 เป็นยุคอุตสาหกรรม ส่วนยุค 4.0 เป็นยุคของข้อมูล และ ยุค 5.0 เป็นยุคสังคมแห่งเทคโนโลยี ที่มนุษย์จะต้องใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Japan3

จะว่าไปแล้ว ทุกประเทศก็มีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน แต่ญี่ปุ่นมักจะเป็นประเทศแรก ๆ ที่จะไปได้เร็วกว่าประเทศอื่น ๆ เนื่องจากมีปัจจัยที่ได้เปรียบอยู่ 2 ปัจจัยหลัก คือ มีความรู้ความสามมารถในเรื่องหุ่นยนต์ และยังเป็นประเทศนักประดิษฐ์อยู่แล้ว อีกทั้งทางรัฐบาลยังให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในเรื่องของทุนวิจัยและเครื่องมือที่ทันสมัยต่าง ๆ

Advertisement

Advertisement

Japan4

การที่จะให้คนทั้งประเทศนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี และทุกคนสามารถปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับประเทศอื่น ๆ แต่สำหรับญี่ปุ่นแล้ว ถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่ได้รับการปลูกฝังตั้งแต่แรกเริ่มในเรื่องของ การมีระเบียบวินัย ความรักชาติ จึงทำให้เกิดความเห็นที่ตรงกันในมุมมองของการพัฒนาประเทศ เพราะผลที่ได้รับจากการร่วมใจกันพัฒนา คือประชากรทุกคนในประเทศ ได้รับสิ่งดี ๆ เหล่านั้นร่วมกัน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

ภาพปก / ภาพที่1 / ภาพที่2 / ภาพที่3 / ภาพที่4

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์