คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ลดค่าไฟ-ค่าน้ำ 3% นาน 3 เดือน ฝ่าสถานการณ์โควิด-19

เจ้าแก้วหน้อย
เจ้าแก้วหน้อย
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก เจ้าแก้วหน้อย
แจ้งตรวจสอบ
ลดค่าไฟ-ค่าน้ำ 3% นาน 3 เดือน ฝ่าสถานการณ์โควิด-19

สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 ณ ตอนนี้ เกิดผลกระทบมากมายไปหมด ทั้งหน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน และประชาชนคนทั่วไป เพราะสถานที่บริการถูกสั่งปิด บริษัท หรือหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่ บางที่ก็ต้องปรับลดจำนวนคนทำงาน ส่วนประชาชนคนหาเช้ากินค่ำก็ต้องลำบาก เพราะคนส่วนใหญ่จะอยู่กับบ้าน ออกมาซื้อหาของกินน้อยลง ต่างก็กลัวความเสี่ยงที่จะติดไวรัส สิ่งเหล่านี้มันร้อยกันเป็นลูกโซ่ งานน้อยลง รายได้ก็ลดลง หรือรายได้ไม่มีเลย แต่ค่าใช้จ่ายไม่ได้ลดลงตาม ไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ โดยหน่วยงานราชการก็มีมาตรการออกมาช่วยเหลือกันบ้างแล้ว มากบ้าง น้อยบ้าง ต่างกันไป และหนึ่งในมาตรการของรัฐที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน นั่นก็คือ การลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 3% เป็นเวลา 3 เดือน รวมถึงผ่อนปรนขยายเวลาการชำระให้ธุรกิจขนาดต่าง ๆ โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย

Advertisement

Advertisement

บิลค่าไฟ

โดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเริ่มมาตรการลดค่าไฟ 3% ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท คาดว่าจะใช้งบประมาณรวมกันมากกว่า 5,000 ล้านบาท และสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการต่าง ๆ อย่างกิจการโรงแรม ไปจนถึงภาคธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย สามารถผ่อนผันการจ่ายค่าไฟได้นานรอบบิลละ 6 เดือน โดยไม่ต้องเสียค่าดอกเบี้ย และจะไม่มีการงดจ่ายกระแสไฟ ผู้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าว สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่การไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง นอกจากนั้น การไฟฟ้ายังมีมาตรการคืนเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้าอีกด้วย

มิเตอร์ไฟ

สำหรับการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคนั้น ก็จะเริ่มมาตรการลดค่าน้ำสำหรับผู้ใช้ทุกประเภท 3% ตั้งแต่รอบบิลเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 นี้เช่นเดียวกัน คาดว่าจะใช้งบประมาณรวมกันทั้งสิ้นกว่า 300 ล้านบาท และก็ยังมีมาตรการขยายเวลาชำระเงินสำหรับผู้ประกอบกิจการให้บริการประเภทโรงแรม ธุรกิจที่พักอาศัย ในระยะเวลา 6 เดือน โดยไม่คิดดอกเบี้ยเช่นเดียวกัน รวมไปถึงมาตรการคืนค่าประกันมิเตอร์การใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทบ้านพักอาศัย โดยสามารถแจ้งความจำนงได้ที่สาขาการประปาทั่วประเทศ

Advertisement

Advertisement

ใบเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าทั้งนี้ การไฟฟ้าและการประปาได้เพิ่มความสะดวกในช่องทางออนไลน์สำหรับประชาชน เพื่อลดการเดินทางในสถานการณ์ไวรัสโคโรนาระบาด โดยสามารถลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค รวมทั้งช่องทางอื่น ๆ ทั้ง Line, Facebook, Twitter และผ่าน QR Code ในบิลเรียกเก็บเงิน 

 

ขอบคุณภาพประกอบ pxhere + ::::=UT=::::  สัญญาอนุญาต CC A 3.0

Advertisement

Advertisement

ภาพประกอบโดยผู้เขียน

 

 
ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด