คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

ละโว้ แผ่นดิน 3 ยุค 3 สมัย

เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม-สุทน
เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม-สุทน
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม-สุทน
แจ้งตรวจสอบ
ละโว้ แผ่นดิน 3 ยุค 3 สมัย

"เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่มสุทน" สุขสันต์วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 วันนี้หนุ่ม-สุทน มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังอีกแล้วครับ จากบันทึกการเดินทางของผม เพราะว่าหนุ่ม-สุทนได้เดินทางไป จ.ลพบุรีมาก็เลยได้เก็บเรื่องราวเมื่อครั้งอดีตของแผ่นดินแห่งนี้มาเล่าให้แฟน ๆ นักอ่านที่ติดตามเรื่องราวการเดินทางของหนุ่ม-สุทน ได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ แล้วหาโอกาสไปศึกษาร่องรอยทางด้านประวัติศาสตร์แผ่นดินแห่งนี้ครับ จ.ลพบุรี

นารายณ์ราชนิเวศน์

เดิมของจังหวัดลพบุรีแห่งนี้ หนุ่ม-สุทน ขอเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า แผ่นดิน 3 ยุค 3 สมัย เราจะเริ่มต้นด้วยแผ่นดินแถบนี้ตามธรณีวิทยาเมื่อหมื่น ๆ ปีที่ผ่านมาเชื่อว่าแผ่นดินบริเวณนี้เคยเป็นปากอ่าวทะเลมาก่อนครับ แต่ถึงอย่างก็ตามร่องรอยทางประวัติศาสตร์น่าศึกษาและเรียนรู้แผ่นดินเมืองลพบุรีหรือ จ.ลพบุรี ซึ่งยุคแรกเป็นชาวขอมหรืออาณาจักรละโว้มาก่อน เราสามารถศึกษาได้จากบริเวณองค์พระปรางค์ 3 ยอดที่สร้างขึ้นมาสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นยุคเมื่อครั้งดินแดนขอมเรืองอำนาจและมีความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาควบคู่กับศาสนาพราหมณ์-ฮินดูหรือพุทธมหายาน ดังนั้นการสร้างพระปรางค์ 3 ยอดสมัยนั้นเรียกศาสนสถานหรืออโรคยาศาล สร้างขึ้นมาเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก เป็นพระพุทธศิลาประจำพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์ของชาวขอมและเมื่อครั้งขอมมีอำนาจในลุ่มน้ำ 3 สาย คือแม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสักและแม่เจ้าพระยา ต่อมาขอมหมดอำนาจ เหตุผลเพราะว่าชาวเขมรเริ่มมีอิทธิพลและได้ครอบครองแผ่นดินชาวขอมและชาวมอญจนกลายเป็นชาวเขมร ดังนั้นปราสาทขอมจึงตกเป็นเมืองขึ้นของเขมรทั้งหมดครับ

Advertisement

Advertisement

พระปรางค์สามยอดพระปรางค์สามยอดแท่นศิวลึงค์พระพุทธรูปนาคปรกเรากลับมาเรื่องราวของพระปรางค์ 3 ยอดปัจจุบันคือร่องรอยทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมศิลปะการสร้าง 3 ยุค  3 สมัย 1.สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยุคของขอมครับ ส่วนองค์พระปรางค์ 3 ยอดด้านในเชื่อมถึงกันและมีร่องรอยของฐานศิวลึงค์ เทวรูปและองค์พระพุทธรูปเคยใช้ประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูครับ สำหรับองค์พระปรางค์ด้านหน้ามีพญานาคที่แกะสลักศิลปะสมัยขอมและรูปแกะสลักฤาษีนั่งชันเขาเป็นศิลปะลวดลายความเชื่อเมื่อครั้งนั้นเพราะองค์พระปรางค์เปรียบเหมือนอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สำหรับรอบ ๆ ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยาทรงโปรดฯ ให้สร้างขึ้นมาเมื่อครั้งแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาตามเหตุผลพระองค์เคยยกทัพไปตีเขมรครับซึ่งเป็นยุคที่สองแห่งกรุงศรีอยุธยาและในยุคที่สามกรุงรัตนโกสินทร์ ยังมีองค์พระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดฯ ให้สร้างขึ้นประดิษฐาน ณ บริเวณองค์พระปรางค์ 3 ยอดด้วยครับ

Advertisement

Advertisement

พระพุทธรูปดังนั้นเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยว จ.ลพบุรี สามารถเยี่ยมชมและศึกษาร่องรอย อารยธรรม 3 ยุค 3 สมัย ได้ 

1.องค์พระปรางค์ 3 ยอดมากด้วยลิง 3 ก๊ก  

พระปรางค์สามยอดลิงเยอะมาก ๆ

2.บริเวณศาลสูงหรือศาลเจ้าพ่อพระกาฬเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวลพบุรีและนักท่องเที่ยวที่ได้มาขอพรกันมากทุกวันนี้ แล้วยังมีร่องรอยปราสาทขอมและขุดพบศิลาจารึกหลักที่ 21 ครับ

ศาลพระกาฬเจ้าพ่อพระกาฬ3.วังพระนารายณ์ตามที่ชาวบ้านชาวเมืองลพบุรีเรียกกันติดปากถึงทุกวันนี้และวังพระนารายณ์เมืองละโว้หรือลพบุรีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาทรงโปรดฯ ให้สร้างขึ้นมาในปี 2209 ในเนื้อที่ดิน 41 ไร่ติดแม่น้ำลพบุรีและสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จประทับแรมทุกปีประมาณ 8-9 เดือนและด้านหลังวังพระนารายณ์เป็นเขตพระราชฐานเคยมีท่านน้ำอยู่ 3 ท่า คือ1.ท่ารับเสด็จ 2.ท่าสำหรับฑูตต่างประเทศที่มาเยือน 3.ท่าชาวบ้านชาวเมืองใช้ขนส่งสินค้าและเดินทางแม่น้ำลพบุรี

สิ่งที่น่าสนใจในวังพระนารายณ์ มีห้องโถงใช้วาราชการและต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนโดยเฉพาะชาวต่างชาติเช่นชาวโปรตุเกส ชาวฮอลันดาและชาวฝรั่งเศสแต่ชาวต่างชาติยังคงเรียกว่าเมืองละโว้ ส่วนชื่อเมืองลพบุรีน่าจะเปลี่ยนชื่อโดยพระเจ้าจันทโชติเพราะว่าเป็นเมืองที่ 2 คู่กับเมืองอโธยา แต่เมืองละโว้หรือเมืองลพบุรีเมื่อสมเด็จพระนารายณ์ทรงโปรดฯ ให้สร้างเป็นวังประทับแรมของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมาจนถึงปลายรัชกาลของพระองค์ท่านและเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2231 แล้ววังนารายณ์ก็กลายเป็นวังร้างไป

วังพระนารายณ์วังพระนารายณ์วังพระนารายณ์วังพระนารายณ์ต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เสด็จพระราชดำเนินเมืองลพบุรีทรงทอดพระเนตรเห็นความสำคัญของวังนารายณ์จึงทรงโปรดฯ ให้บูรณะขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะพระที่นั่งจันทรพิศาลในปี 2399 มีความสวยหรูงามสง่ามาก ๆ ทรงพระราชทานนามวังพระนารายณ์ว่า “พระนารายณ์ราชนิเวศน์”

นารายณ์ราชนิเวศน์ปัจจุบันทางกรมศิลปากรได้ปรับปรุงเปลี่ยนมาเป็น “พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์” เพื่อเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูล ภาพประกอบรวมถึงสิ่งของต่าง ๆ สมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่มีความสำคัญต่อเมืองลพบุรี น่าเดินทางไปเที่ยวเมืองมาก ๆ ครับ กับจังหวัดลพบุรี

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์หนุ่ม-สุทน

เรื่องและภาพโดย : หนุ่ม-สุทน รุ่งธัญรัตน์

แฟนเพจเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/sutonfm100.5/

#เก็บเรื่องมาเล่าโดยหนุ่มสุทน #ตะลอนชิมกาแฟทั่วไทย #เที่ยวทั่วไทยคลื่นข่าว100.5fm

#คนรักษ์กาแฟ #bigmaptravel #เที่ยวเพลิน #tourismlocallife

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด