คัดลอกลิงค์

อื่นๆ

ลักษณะบ้านที่ควรปรับ หากไม่อยากเสี่ยงให้ผู้สูงอายุล้ม

Chanok21
Chanok21
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Chanok21
แจ้งตรวจสอบ
ลักษณะบ้านที่ควรปรับ หากไม่อยากเสี่ยงให้ผู้สูงอายุล้ม

     พบว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหลังจากปี 2565 อย่างเต็มรูปแบบ นั่นก็คือในสังคมเรากำลังจะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น เปรียบเทียบง่าย ๆ เช่น ปกติเวลาเราไปเดินห้างสรรพสินค้าเราแทบจะไม่เจอผู้สูงอายุเลยหรือเจอผู้สูงอายุได้แต่โอกาสเจอน้อยมาก แต่หลังจากปี 2565 เป็นต้นไป ทุกครั้งที่เราไปเดินห้างสรรพสินค้าเราจะเจอผู้สูงอายุต่อวัยทำงานได้ถึง 1:4 เลยทีเดียว

แหล่งที่มา : https://www.pexels.com/th-th/photo/1635907/ (ภาพถ่ายโดย Jimmy Chan จาก Pexels : https://www.pexels.com/th-th/photo/1635907/)

 

     ซึ่งพบว่าในวัยผู้สูงอายุนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ, การได้ยิน, การมองเห็น, ระบบทางเดินหายใจ, ระบบทางเดินปัสสาวะ, ระบบประสาทและสมอง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึก บุคลิกภาพ การรับรู้ และความจำได้อีกด้วย จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้คนในครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ชินและยังปรับตัวไม่ได้กับการเปลี่ยนไปของผู้สูงอายุที่มีอาการดังกล่าว ส่งผลให้การใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ หรืออาจจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุลดลงอาจจะรุนแรงถึงขั้นที่ผู้สูงอายุได้รับอุบัติเหตุในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น "การล้ม" ซึ่งพบว่าการล้มในผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะส่งผลร้ายแรงได้มากกว่าวัยอื่น ๆ เนื่องจากร่างกายเริ่มเสื่อมลงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การฟื้นตัวในวัยผู้สูงอายุกลับมาเป็นปกติเป็นไปได้ยาก ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่เข้าใจในการปรับตัวของคนในครอบครัวได้

Advertisement

Advertisement

แหล่งที่มา : https://www.pexels.com/th-th/photo/3171202/(ภาพถ่ายโดย cottonbro จาก Pexels : https://www.pexels.com/th-th/photo/3171202/)

 

     ลักษณะบ้านที่ควรปรับ หากไม่อยากเสี่ยงให้ผู้สูงอายุล้ม

Advertisement

Advertisement

     1. การเลือกสีพื้นกับสีเฟอร์นิเจอร์ให้มีความแตกต่างกัน เนื่องจากผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น หากสีพื้นกับสีเฟอร์นิเจอร์ใกล้เคียงกันเกินไปผู้สูงอายุจะแยกไม่ออกว่าอันไหนพื้นอันไหนเฟอร์นิเจอร์ ส่งผลให้ผู้สูงอายุสะดุดล้มได้ง่าย

     2. ระหว่างทางเดินจากเตียงไปห้องน้ำควรมีแสงสว่างให้เพียงพอ หากแสงสว่างไม่เพียงพออาจส่งผลให้ผู้สูงอายุสะดุดสิ่งกีดขวางหกล้มได้

     3. ในห้องน้ำควรมีห้องแยกระหว่างห้องเปียกและห้องแห้ง เนื่องจากผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการทรงตัว หากผู้สูงอายุลื่นน้ำบนพื้นในห้องน้ำอาจจะทรงตัวไม่อยู่ทำให้หกล้มได้

     4. ควรมีราวจับในห้องน้ำ หรือริมบันได หากผู้สูงอายุทรงตัวไม่อยู่จะได้คว้าราวจับเพื่อช่วยทรงตัวได้

     5. กำจัดสิ่งกีดขวางระหว่างทางเดิน เนื่องจากผู้สูงอายุอาจจะสะดุดสิ่งกีดขวางทำให้หกล้มได้

Advertisement

Advertisement

แหล่งที่มา : https://www.pexels.com/th-th/photo/3890198/(ภาพถ่ายโดย Gustavo Fring จาก Pexels : https://www.pexels.com/th-th/photo/3890198/)

 

     จะเห็นได้ว่าการปรับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในการลดความเสี่ยงของการล้มในผู้สูงอายุได้ นอกจากนั้นการปรับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะกับผู้สูงอายุยังช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองในการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อารมณ์ดี สุขภาพดี มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระ และสามารถอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข

แหล่งที่มา : https://www.pexels.com/th-th/photo/302083/(ภาพถ่ายโดย : https://www.pexels.com/th-th/photo/302083/)

(ภาพปกโดย : https://www.pexels.com/th-th/photo/276508/)

     

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด