คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

วัดดอนน้อย @ ลำพูน

ดร.อาบแสงจันทร์ ต.
ดร.อาบแสงจันทร์ ต.
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก ดร.อาบแสงจันทร์ ต.
แจ้งตรวจสอบ
วัดดอนน้อย @ ลำพูน

               สวัสดีครับท่านนักเที่ยวสายบุญทั้งหลาย วันนี้ผู้เขียนมีวัดแห่งหนึ่งในอำเภอแม่ริมมานำเสนอครับ เป็นวัดเล็ก ๆ แต่มีความพิเศษที่ไม่เล็กเลยครับวัดที่ว่านี้คือ “วัดดอนน้อย” วัดนี้ตั้งอยู่ในตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนครับ ตามประวัติเมื่อผู้เขียนทราบว่ามีความเป็นมาที่ยาวนานคือมีการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2300

               มาดูกันครับว่าภายในวัดแห่งนี้จะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจมาดูกันเลยครับ

ศาลาพระ

               จุดที่หนึ่ง ศาลาพระ ภายในศาลาแห่งนี้ครับเมื่อท่านเข้ามายังเขตพุทธาวาสท่านจะพบกับศาลาพระอยู่ด้านซ้ายมือภายในศาลาแห่งนี้จะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ เช่น พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระรอดหลวงลำพูน พระปางอุ้มบาตร พระเศรษฐีนวโกฏิ พระปางนาคปก และมีรูปปั้นพระเกจิอาจารย์ต่าง ๆ หลายองค์ เมื่อท่านมาถึงแล้วอย่าลืมมากราบสักการะขอพรในศาลานี้นะครับเป็นจุดแรก

Advertisement

Advertisement

ศาลาเจ้าแม่จามเทวี

           จุดที่สอง พระบรมรูปเจ้าแม่จามเทวีองค์ศรีทองโดยพระหัตถ์ข้างซ้ายถือพระขรรค์ พระหัตถ์ข้างขวาผายออกไปด้านหน้า องค์เจ้าแ่ม่จามเทวีนี้ถือเป็นที่เคารพสักการะของคนลำพูนเป็นอย่างสูงเพราะพระองค์ท่านเป็นปฐมกษัติยตรีที่ได้สร้างหริภุญชัยนครขึ้นจนกลายมาเป็นจังหวัดลำพูนได้ตราบจนทุกวันนี้ (ลำพูนถือเป็นจังหวัดเล็ก ๆ ที่มีความสงบ ความสุข เป็นเมืองแห่งธรรมะ เพราะมีวัดวา อารามเยอะมาก ๆ ผู้เขียนขอบอก) มาแล้วก็อย่าลืมสักการะขอพรนะครับ

พระวิหาร

            จุดที่สาม จะเป็นที่ตั้งของพระวิหารโดยทางขึ้นจะเป็นบันไดนาคขดถูกมังกรคาบเหตุที่เรา ๆ ท่าน ๆมักจะเห็นว่าในวัดมีการสร้างพญานาคไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นวิหาร ศาลา อาคารเสนาสนะต่าง ๆ ซึ่งแท้จริงแล้วชาวพุทธมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคว่าเป็นสัตว์ที่มีอิทธิฤทธิ์โดยเห็นได้จากตำนานเมื่อครั้งพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระองค์ได้ทรงเสวยวิมุติสุขเป็นเวลา 7 วันโดยมีพระยามุจรินท์ พญานาคทรงแผ่พังพานป้องกันแดด ฝน มิได้ตกมากระทบพระวรกายของพระองค์  เป็นต้นหรืออีกหลาย ๆ ช่วงตอนพญานาคจะมีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ เช่น ตำนานของการบวชนาค เป็นต้น จึงน่าจะถือว่านาคมีความเกี่ยวข้อง และอยู่คู่กับพระพุทธศาสนามาเนิ่นนาน เมื่อท่านมาถึงแล้วก็สามารถเข้าไปกราบขอพระพระประธานในพระวิหารได้นะครับ

Advertisement

Advertisement

ท้าวเวสสุวรรณหน้าพระวิหาร

                 ด้านหน้าพระวิหารยังมีกุมภัณฑ์สองตนถือกระบองยืนเด่นสง่าเฝ้าบันไดทางขึ้นอยู่ (ผู้เขียนสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นท้าวเวสสุวรรณ) โดยตนด้านซ้ายสวมเครื่องทรงสีน้ำเงิน ด้านขวาสวมเครื่องทรงสีแดง

Advertisement

Advertisement

พระอุโบสถ

                จุดที่สี่ พระอุโบสถมีรวดลายปูนปั้นประดับสวยงามทางขึ้นจะเป็นบันไดนาคสีขาว มีซุ้มประตูโขงมีลายปูนปั้นประดับด้วยเกร็ดแก้วสวยงามมากสำหรับอุโบสถนี้จะใช้เป็นที่ประกอบสังฆกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานอุปสมบท (บวชพระ) สวดปาฏิโมกข์ เป็นต้นก็จะใช้พื้นที่ภายในพระอุโบสถ ซึ่งทางภาคเหนือถือว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ (บางแห่งห้ามผู้หญิงเข้า) หากท่านสังเกตให้ดีจะพบว่าพระอุโบสถหลังนี้จะเป็นสีขาวกับสีเงินทั้งหลังซึ่งผู้เขียนว่าค่อนข้างแปลกตาดีเพราะไม่ค่อยจะพบเห็นที่ใดบ่อยนักส่วนใหญ่เท่าที่เห็นพระอุโบสถจะเป็นสีทองหรือสีทองลงรักหรือมีสีแดงประกอบสีแดงเป็นต้น

หลวงพ่อสมปรารถนา

                 จุดที่ห้า "พระพุทธสมปรารถนามหามงคล"หรือหลวงพ่อสมปรารถนาเป็นพระพุทธรูปปางประทานพรประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวสีชมพูมีกงล้อธรรมจักร์อยู่ด้านหลังด้านบนสุดจะมียอดฉัตรสีทองสามชั้น...มีคนกระซิบมาว่าหากใครมาแล้วมาขอพรด้านใดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคลาภ หน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งขอบุตรก็มักจะสำเร็จสมปรารถนากันทุกราย...อันนี้มาถึงแล้วอย่าช้าหละครับรออะไรอยู่......อิอิ

พระเจดีย์

              จุดที่หก พระเจดีย์สีขาวมีการทำฐานพระดิษฐานองค์พระเจดีย์มีการทำทางขึ้นสี่ทิศ และแต่ละทิศจะมีซุ้มประตูสีทองมีบันไดทางขึ้น (บันไดนาคอยู่สี่ทาง) ด้านบนจะเป็นเหมือนทรงระฆังคว่ำปลายยอดสุดจะมีฉัตรสีทองประดับสวยงามมากถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทางวัดอีกอย่างหนึ่งที่ท่านมาแล้วต้องมากราบให้ได้

พระอุปคุต

                จุดที่เจ็ด ซุ้มพระอุปคุตองค์สีทอง โดยความเชื่อของคนทางล้านนาจะเชื่อว่าพระอุปคุตเป็นพระอรหันต์ที่จำพรรษาอยู่ในแม่น้ำคงคา คอยรักษารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าตรงนี้ท่านคงคิดออกครับ เคยได้ยินไหมเวลาเราลอยกระทงในช่วงเทศกาลลอยกระทงคนเฒ่าคนแก่มักจะบอกให้เราขอขมาต่อพระแม่คงคา บูชารอยพระพุทธบาท รวมทั้งบูชาพระอุปคุต เป็นต้น และการบูชาพระอุปคุตเชื่อว่า จะมีโชคลาภ มีแต่ความสุข ความเจริญโดยเฉพาะคนที่ทำมาค้าขายเขามักจะมีพระอุปคุตประดิษฐานไว้ในร้านไม่ได้ขาด

ป้ายบอกทาง

                 นั่นเห็นไหมครับ....หากผ่านไปผ่านมาก็แวะกันให้ได้นะครับเพราะถ้าไม่แวะจะหาว่าผู้เขียนไม่เตือนน้า....เพราะนี้เป็นอีกหนึ่งวัดในจังหวัดลำพูนที่มีความเก่าแก่อีกวัดหนึ่ง และเป็นวัดต้องห้าม (พลาด) เด็ดขาด...สำหรับวันนี้ บุญรักษาธรรมะคุ้มครองครับ สวัสดี

                  เครดิตภาพทั้งหมดจากผู้เขียน (ดร.อาบแสงจันทร์ ต.)

 

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด