คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

วัดท่าซุง วัดงามแห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง

ปูนปั้น
ปูนปั้น
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ปูนปั้น
แจ้งตรวจสอบ
วัดท่าซุง วัดงามแห่งลุ่มน้ำสะแกกรัง

จังหวัดอุทัยธานีคือจังหวัดที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ทำให้ภายในจังหวัดอุทัยธานีเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อยู่มากมาย ซึ่งส่วนมากจะอยู่บริเวณริมแม่น้ำสะแกกรัง และงานประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์เนื่องมาจากประวัติศาสตร์ที่มาอย่างยาวนาน บริเวณริมแม่น้ำสะแกกรังที่จังหวัดอุทัยธานีนั้นจะมีสถานที่สำคัญ ๆ ตั้งอยู่มากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือวัดท่าซุงนั่นเอง ซึ่งเป็นวัดที่มีอายุมากกว่า 100 ปีแล้ว ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2471 มีเจ้าอาวาสองค์สำคัญคือพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) หรือที่ชางบ้านเรียกกันติดปากว่า หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ซึ่งแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปแล้วสรีระสังขารของท่านก็ไม่เน่าเปื่อยและยังถูกเก็บรักษาเอาไว้มาจนถึงปัจจุบัน

องค์หลวงพ่อฤษีลิงดำ

สถานที่เก็บสรีระสังขารของหลวงพ่อฤษีลิงดำนั้นมีชื่อว่าวิหารแก้ว 100 เมตร วิหารแห่งนี้มีความงดงามโดดเด่นเนื่องจากตกแต่งด้วยโมเสกสีขาว ใสเหมือนแก้ว ที่เมื่อนำมาตกแต่งในทุกๆ ส่วนของอาคารแห่งนี้ก็ทำให้วิหารแห่งนี้งดงามราวอยู่ในวิหารที่ทำด้วยแก้ว มีแสงสว่างพร่างพราวในทุก ๆ พื้นที่ของพระวิหาร ถือเป็นสถานที่สำคัญที่ผู้มาเยือนจะต้องมาที่วิหารแห่งนี้ นอกจากนี้ภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชจำลอง และร่างที่ไม่เน่าเปื่อยขององค์หลวงพ่อลิงดำ ซึ่งผู้มาเยือนสามารถเดินทางมาสักการะกันได้ แต่วิหารแห่งนี้มีการกำหนดช่วงเวลาเปิดในแต่ละวันเป็น 2 ช่วงคือ 9.00-11.45 น .และ 14.00-16.00 น. และผู้มาเยือนยังสามารถสักการะอนุสาวรีย์บูรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ประดิษฐานอยู่หน้าพระวิหารแก้ว 100 เมตรได้อีกด้วย ในเวลาเทศกาลสำคัญ ๆ วิหารแห่งนี้ยังเป็นพื้นที่ในการประกอบพิธีอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นงานทอดกฐิน งานบวช อีกด้วย

Advertisement

Advertisement

พระพุทธชินราช

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพื้นที่ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ทำกิจกรรมงานบุญอย่างมณฑปแก้วสำหรับนั่งสมาธิฝึกวิปัสชนา มีพระสงฆ์คอยสอนวิธีการฝึกจิตเพื่อให้เกิดสมาธิในการนั่งวิปัสชนา บรรยากาศของมณฑปยังสงบร่มรื่น เหมาะกับการฝึกจิตเป็นอย่างมาก แต่ก็อาจไม่เหมาะหากนักท่องเที่ยวจะมาส่งเสียงดังหรือถ่ายรูปวุ่นวายในพื้นที่บริเวณนี้ และที่นี้ยังมีโรงทาน และสถานที่พักสำหรับผู้ที่เดินทางมาไกลเพื่อฝึกศีลและเรียนรู้ธรรมะไว้คอยให้บริการอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศาสนาที่มีความน่าสนใจและควรหาโอกาสมาสักการะสักครั้งเป็นอย่างมาก

มฑทปแก้ว

การเดินทางมาที่วัดนี้สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถและทางเรือ โดยมีบริการเรือข้ามฟากแม่น้ำสะแกกรังที่สามารถเดินทางได้พร้อมกันทั้งคนและรถ อัตราค่าบริการจะขึ้นกับขนาดของรถคันนั้น ๆ ซึ่งท่าเรือจะอยู่ที่อำเภอมโนรมย์ ถนนสาย 3212 หรือจะขับรถไปทางตรงด้วยถนนสาย 333 ก็ได้ แนะนำให้เดินทางช่วงเวลา 11:00 - 17:00 น. เพราะอาคารบางส่วนของวัดอาจปิดนอกเหนือระยะเวลานี้

Advertisement

Advertisement

 

ที่มาของรูปภาพ : ผู้เขียน

ใช้เรือข้ามฟาก

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด