คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

วัดพระธาตุสบฝาง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ บรรจุพระนลาฏธาตุพระพุทธเจ้า

ดร.อาบแสงจันทร์ ต.
ดร.อาบแสงจันทร์ ต.
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ดร.อาบแสงจันทร์ ต.
แจ้งตรวจสอบ
วัดพระธาตุสบฝาง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ บรรจุพระนลาฏธาตุพระพุทธเจ้า

     “เหนือสุดเวียงเชียงใหม่ ยิ่งใหญ่ดอยฟ้าห่มปก แม่น้ำกกแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระธาตุสบฝาง เมืองพระนางมะลิกา...” อีกแล้วครับท่าน...วันนี้ผู้เขียนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นแหล่งสำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ที่หากนักท่องเที่ยวท่านใดผ่านมาทางอำเภอแม่อายต้องแวะ เที่ยวชมอย่างขาดไม่ได้เลยทีเดียว นั้นคือ “วัดพระธาตุสบฝาง” ครับ วัดพระธาตุสบฝาง ตั้งอยู่หมุ่ที่ 14 บ้านแม่เมืองน้อย ตำบล  แม่นาวาง อำเภอแม่อาย เชียงใหม่ การเดินทางใช้ถนนสายแม่อาย-แม่จัน วัดพระธาตุสบฝางตั้งอยู่บนยอดดอยสบฝาง บนฝั่งแม่น้ำกก ห่างจากตัวอำเภอฝางไปทางทิศเหนือประมาณ 32 กิโลเมตร และห่างจากบ้านท่าตอนไปทางทิศตะวันออกประมาณ 4 กิโลเมตร การคมนาคมรถยนต์ จักรยานยนต์ สามารถขับ ขี่ไปถึงยังบริเวณวัดได้โดยสะดวกสบายเพราะมีถนนตัดผ่านเข้าไปถึงยังบริเวณวัด

Advertisement

Advertisement

พระธาตุสบฝาง     ตามประวัติ “วัดพระธาตุสบฝาง” เป็นวัดเก่าแก่มีอายุมากกว่า 1,300 ปี สร้างขึ้น โดยพระเจ้าพรหมมหาราช กษัตริย์แห่งเวียงไชยปราการ พระธาตุตั้งอยู่บนดอยสบฝาง บริเวณที่ แม่น้ำฝาง ได้ไหลมาบรรจบกับลำน้ำกก วัดพระธาตุสบฝาง เป็นศูนย์รวมด้านจิตใจของพุทธศาสนิกชนอำเภอแม่อาย นับว่าเป็นพระธาตุเจดีย์ที่มีความเก่าแก่มากที่สุดองค์หนึ่งของล้านนาตำนานของวัดพระธาตุสบฝาง เล่าว่า ในราวพุทธศตวรรษที่ 15 มีพระภิกษุรูปหนึ่ง นามว่า พระพุทธโฆษาจารย์ ได้นำเอาพระธาตุส่วนพระนลาฏของพระพุทธเจ้า (กระดูกส่วนหน้าผาก) จำนวน 16 องค์ มาถวายแด่พระเจ้าพังคราช กษัตริย์แห่งอาณาจักรโยนกเชียงแสน เมื่อพระองค์ได้รับพระธาตุแล้ว จึงทรงแบ่งพระธาตุดังกล่าวมอบให้แก่พระเจ้าพรหมมหาราช พระโอรสของพระองค์เองเก็บรักษาไว้พระเจ้าพรหมมหาราช ได้นำพระธาตุส่วนหนึ่งมาบรรจุไว้ในเจดีย์พระธาตุจอมกิตติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ส่วนพระบรมธาตุที่เหลือทั้งหมด พระองค์ได้นำมาบรรจุไว้ในเจดีย์พระธาตุสบฝาง ขณะพระองค์กำลังเดินทางมาสร้างเวียงไชยปราการ          

Advertisement

Advertisement

พระพุทธรูปบริเวณศาลาฝั่งตรงข้ามพระธาตุบริเวณ วัดพระธาตุสบฝาง หากนักท่องเที่ยวได้เข้ามาบริเวณวัดจะพบกับพระธาตุสีทองตั้งเด่นสง่าที่ให้ประชาชนได้เข้ากราบสักการะขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคล ทั้งประชาชนชาวอำเภอแม่อายยังเชื่อว่าองค์พระธาตุมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากโดยบางตำนานคนเก่าคนแก่เล่าว่าหากเป็นวันพระ จะมีแสงเป็นลูกไฟลอยออกจากพระธาตุ) (เรื่องเล่าจากการสัมภาษณ์คนเก่าแก่ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้ ๆ วัด)อุโบสถหลังเก่าคู่กับพระธาตุสบฝางนอกจากนี้ทิวทัศน์บริเวณวัดหากอยู่บนวัดจะมีจุดชมวิว ที่นักท่องเที่ยวสามารถมองทัศนียภาพบางส่วนของอำเภอแม่อาย และหากท่านเดินทางมาช่วงฤดูหนาวจะพบกับแสงแดดอ่อน ๆ  ยามเช้าและหมอกบาง ๆ บนยอดดอยก็จะสร้างความสดชื่นแก่ท่านได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

Advertisement

Advertisement

พระพุทธรูปปูนปั้นหน้าอุโบสถหลังเก่าจุดชมวิวบนวัดพระธาตุสบฝาง

เครดิตภาพ  จากผู้เขียน

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด