คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

วัดศรีชุม จังหวัดพะเยา สถานพุทธธรรมที่งดงาม

ท้าวอมรินทร์
ท้าวอมรินทร์
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ท้าวอมรินทร์
แจ้งตรวจสอบ
วัดศรีชุม จังหวัดพะเยา สถานพุทธธรรมที่งดงาม

ยังอยู่กันทางภาคเหนือกับวัดศรีชุมเป็นวัดเก่าแก่ภายในวัดประกอบด้วยอุโบสถเก่า ศาลาการเปรียญ กุฏิ เจดีย์แต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งคือป่าหิมพานต์ วิหารใหม่และศูนย์วิปัสสนากรรมฐานกำลังจัดสร้างขึ้นยังไม่แล้วเสร็จแต่ก็ทำได้ถึง 80 % แล้ว ยังเหลืออีกประมาณ 20 % ก็สมบูรณ์ วัดศรีชุมนั้นตั้งอยู่ที่ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และวันนี้เราพามาชมพอหอมปากหอมคอในความสวยงามของวัด

Gg

ภาพโดย :ท้าวอัมมริณทร์

มาเริ่มกันในส่วนของวิหารที่กำลังสร้างนั้นมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า วิหารหลวงพ่อทันใจ เพราะเป็นการสร้างฉลองหลวงพ่อทันใจ อายุราว 800ปี  หน้าตัก 25 นิ้ว สร้างขึ้นยุคทองอาณาจักรล้านนา ที่ได้หายจากวัดไปประมาณ 80ปี ได้กลับมาอีกครั้งเพื่อเป็นการฉลองจึงจัดทำวิหารนี้ขึ้นโดยจำลองปราสาทของพระอินทร์ที่อยู่บนภูเขาสุเมรุผสานกับศิลปะการแกะสลักล้านนา่

Advertisement

Advertisement

Gg

2ชั้น

ภาพโดย :ท้าวอัมมริณทร์

ไม่ใช่มีแค่วิหารที่สวยงามเท่านั้นเพราะวิหารนั้นแบ่งเป็น 2 ชั้น โดยชั้นล่างจัดสร้างถ้ำที่สวยงามเพื่อที่เป็นเจริญวิปัสนากรรมฐานแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนอีกทั่วไปอีกด้วยโดยใช้ชื่อว่า ศูนย์วิปัสสนา ลัดดาภิรมย์

ทศชาติ

(ภาพโดย ท้าวอัมมริณทร์)

ภายในวิหารถูกแกะสลักด้วยไม้สักทั้งหมดอย่างสวยงามโดยช่างจากเชียงใหม โดยแกะสลักเป็นเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเนื้อเรื่องทศชาติ คือการสะสมบารมี๑๐ บารมี ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แก่ 1.ทานบานมี การให้ เรื่องพระเวสสันดร 2.ศีลบารมี การไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่น เรื่อง พระภูริทัต 3.เนกขัมมะบารมี การออกจากกาม  เรื่อง พระเตมีย์ 3. ปัญญาบารมี  ไหวพริบปฎิภาณความคิดและความรู้ เรื่อง มโหสถบัณฑิต 5.วิริยะบารมี  ความเพียรพยายาม พระมหาชนก 6.ขันติบารมี  ความอดทนอดกลั้น เรื่องจันทกุมาร  7.สัจจะบารมี ความตั้งใจจริง เอาจริง จริงใจ  เรื่อง วิทูรบัณฑืต 8.อธิษฐานบารมี  ความตั้งใจมั่น ไม่เปลี่ยนแปลง เรื่อง เนมิราชชาดก 9.เมตตาบารมี  ความรักด้วยความปรานี เรื่อง พระสุวรรณสาม 10.อุเบกขาบารมี  ความวางเฉย เรื่อง พระนารท

Advertisement

Advertisement

Bbb

(ท้าวโดย ท้าวอัมมริณทร์)

วัดศรีชุมถือว่าเป็นวัดที่สวยงามและสมบูรณ์แบบในระดับหนึ่งเลยละเพราะประกอบไปด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่นของป่าหิมพานต์ยังมีศิลปะของวิหารที่งดงามแต่ที่จุดเด่นสำหรับผมคงเป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐาน เรียกได้ว่า สบายตาสบายใจเลย หากใครอยากชมความงดงามก็เชิญได้เลยครับเพราะทางวัดให้เข้าชมฟรีเปิดทุกวันไม่หยุดวันพระครับ และผมไม่สามารถเก็บภาพมาสปอยได้จนหมดแต่ถ้าคุณได้มาอาจจะชอบก็ได้ครับ

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด