คัดลอกลิงค์

ท่องเที่ยว

วัดหัวข่วง จังหวัดน่าน

Tontal
Tontal
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Tontal
แจ้งตรวจสอบ
วัดหัวข่วง จังหวัดน่าน

           เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน แน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดหนึ่งที่เต็มไปด้วยวัดวาอาราม เนื่องจากความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ที่เจ้าเมืองสร้างวัดเพื่อเสริมบารมีเป็นเป็นกุศลเพื่อทำนุบำรุงศาสนา และยังคงหลงเหลือความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ให้ได้ชื่นชมกันมาจวบจนปัจจุบัน ซึ่ง “วัดหัวข่วง” เป็นอีกวัดหนึ่งในตัวเมืองน่านที่ต้องไปชื่นชมให้ได้

วัดหัวข่วงวัดหัวข่วงวัดหัวข่วง
          วัดหัวข่วง
ตั้งอยู่บนถนนมหาพรหม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นวัดที่มีความสำคัญในเขตเมืองน่าน อยู่ติดกับหอคำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน และที่พักหรือคุ้มของอดีตเจ้าเมืองน่าน ไม่มีบันทึกปรากฏว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยใด โดยสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยล้านนาตอนปลาย ภายในมีภาพวาดจิตกรรมฝาผนังที่สวยงาม ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นศิลปะแบบท้องถิ่นของล้านนา โดยช่างชาวพื้นเมืองน่าน ซึ่งมีฝีมือประณีตงดงาม โดยมีการบูรณะวัดหัวข่วง  ครั้งแรกใน พ.ศ. 2425 โดยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าเมืองน่าน และต่อมาปี พ.ศ. 2472 ในสมัยเจ้ามหาพรหมสุรธาดา  เจ้าผู้ครองน่าน

Advertisement

Advertisement

วัดหัวข่วงวัดหัวข่วงวัดหัวข่วง           เจดีย์วัดหัวข่วง เป็นเจดีย์ทรงปราสาทซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะล้านนาโบราณ ประกอบด้วย ส่วนฐานกับเรือนธาตุ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยสำริดโบราณ และประดับมุมเจดีย์ทรงปราสาทด้วยรูปปั้นเทวดาทรงเครื่องยืนพนมมืออยู่รอบเจดีย์ทรงปราสาท ตัวเรือนธาตุเจดีย์วัดหัวข่วงเป็นกลีบบัวถลาซ้อนกันสามชั้น ยอดขององค์เจดีย์มีลักษณะเป็นทรงระฆังขนาดเล็ก อันเป็นเอกลักณ์ของศิลปะที่ดัดแปลงตามแบบของช่างเมืองน่านตามยุคสมันนั้นวัดหัวข่วง

             ปัจจุบันวัดหัวข่วงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมสถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณ และสักการะพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ฉบับล้านนา หากใครผ่านไปในตัวเมืองจังหวัดน่าน ต้องห้ามพลาดแวะชมกันนะครับ

Advertisement

Advertisement

เวลาทำการ :ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00– 18.00 น.

ที่อยู่ :77 ถนนมหาพรหม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

เบอร์โทรศัพท์ :    0-5477-2164

การเดินทางรถยนต์ :ใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านจังหวัดแพร่เข้าสู่ตัวเมืองน่าน วัดตั้งอยู่ติดกับข่วงเมืองน่าน บริเวณสี่แยกถนนสุริยพงษ์และถนนผากอง  ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด