ความรู้

วิชาน่าเรียนสำหรับคนที่อยากทำงานสายธุรกิจ

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
วิชาน่าเรียนสำหรับคนที่อยากทำงานสายธุรกิจ

วิชาน่าเรียนสำหรับคนที่อยากทำงานสายธุรกิจ

คำว่าธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมที่เกิดการแลกเปลี่ยน ซื้อขาย โดยมุ่งหวังผลกำไรและความยั่งยืน ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายด้าน และเกิดจากการประกอบรวมร่างจากหลาย ๆ ฝ่าย ซึ่งถ้าหากผู้ใดสนใจงานด้านธุรกิจหรืออยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือสนใจศึกษาการทำธุรกิจอยู่ เรามาดูกันดีกว่าว่ามีวิชาด้านธุรกิจใดที่น่าสนใจบ้าง

ขอบคุณรูปภาพจาก https://www.pexels.com/photo/party-glass-architecture-windows-34092/

1. วิชาการเป็นผู้ประกอบการ

วิชาการเป็นผู้ประกอบการหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Entrepreneurship เป็นวิชาที่เราจะได้เห็นภาพรวมของการทำธุรกิจแบบครบวงจร ก่อนที่จะเจาะไปในด้านต่าง ๆ ในวิชาอื่น ๆ การเรียนวิชานี้จะเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ การเข้าใจองค์ประกอบต่าง ๆ ของธุรกิจ รวมไปถึงทัศนคติที่ของผู้ประกอบการ เรียกได้ว่าเป็นความเข้าใจพื้นฐานที่จะทำให้เราเห็นภาพของโลกการทำธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น

Advertisement

Advertisement

2. วิชาการตลาด

ธุรกิจส่วนใหญ่ในปัจจุบัน การตลาดถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อธุรกิจอย่างมาก เพื่อให้ธุรกิจของเราสามารถมีตัวตนขึ้นมาได้และสามารถครอบครองส่วนแบ่งของการตลาด ภายใต้การแข่งขันที่สูง วิชาการตลาดจะสอนให้เข้าใจตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการผลิตคิดค้นสินค้าขึ้นมาหนึ่งชิ้น ว่าจะต้องรู้อะไรบ้าง และเมื่อผลิตเสร็จจะมีแผนอะไรบ้างที่จะนำให้สินค้านั้นประสบความสำเร็จ วิชาการตลาดยังมีวิชาย่อยอีกมากมาย อย่างเช่น วิชาการตั้งราคา, วิชาการหาช่องทางจัดจำหน่าย, วิชาแบรนด์, วิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นต้น

https://www.pexels.com/photo/macbook-pro-beside-papers-669619/ขอบคุณรูปภาพจาก https://www.pexels.com/photo/macbook-pro-beside-papers-669619/

3. วิชาการเงินธุรกิจ

วิชานี้จะเน้นด้านการคำนวณอยู่พอสมควร และจะต้องใช้เครื่องคิดเลขสำหรับเรียนวิชาด้านการเงินโดยเฉพาะ วิชาการเงินธุรกิจจะเรียนรู้เกี่ยวกับมูลค่าของเงิน เช่น มูลค่าปัจจุบันของเงิน หรือ Present Value, มูลค่าในอนาคตของเงิน หรือ Future Value, ดอกเบี้ย และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อค่าของเงิน อย่างสภาวะเงินฝืด เงินเฟ้อ นอกจานี้ยังมีวิชาเกี่ยวกับการเงินระหว่างประเทศด้วย เป็นวิชาที่ว่าด้วยการวางแผนการเงินภายใต้ปัจจัยของความแตกต่างของสกุลเงิน

Advertisement

Advertisement

4. วิชาเศรษฐศาสตร์

เป็นวิชาที่เกี่ยกับการศึกษากลไกทางเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค และด้านอื่น ๆ วิชานี้จะสามารถอธิบายได้ว่าสภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่เป็นอยู่นี้มีที่มีที่ไปอย่างไร และมีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างไรในอนาคต ทำให้เราสามารถวางแผนการทำธุรกิจเพื่อปรับตัวให้อยู่รอดและได้เปรียบในทุก ๆ สภาวะ

https://pixabay.com/photos/money-profit-finance-business-2696219/ขอบคุณรูปภาพจาก https://pixabay.com/photos/money-profit-finance-business-2696219/

5. วิชาบัญชี

วิชาบัญชีเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายการทางการค้า หรือที่เรียกว่า Transaction แล้วนำเสนอออกมาในรูปแบบรายงานทางการเงิน หรืองบการเงินต่าง ๆ โดยมีมาตรฐานบัญชีคอยกำกับความถูกต้อง วิชานี้จะช่วยให้เราได้เรียนรู้วิธีการบันทึกและจัดทำรีพอร์ท เพื่อที่จะวิเคราะห์ตัวเลขต่าง ๆ และวางแผนการทำงานต่อไปได้

6. วิชากฎหมายธุรกิจ

Advertisement

Advertisement

วิชานี้จะทำให้เราได้เข้าใจกฎหมายในการทำธุรกิจว่ามีเงื่อนไขและข้อจำกัดอะไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถทำธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย วิชาด้านกฎหมายธุรกิจยังมีอีกวิชาหนึ่งแยกออกมา นั่นก็คือวิชาภาษีอากร ที่จะช่วยให้ความเข้าใจว่าจะต้องเสียภาษีตัวไหนบ้าง กี่เปอร์เซ็นต์ และจะวางแผนลดหย่อนอะไรได้บ้าง เป็นต้น

https://pixabay.com/photos/tie-necktie-adjust-adjusting-man-690084/ขอบคุณรูปภาพจาก https://pixabay.com/photos/tie-necktie-adjust-adjusting-man-690084/

และนี่ก็คือวิชาที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากจะเรียนด้านธุรกิจ สำหรับใครที่เรียนนอกคณะสามารถมองหาวิชาเหล่านี้เพื่อลงเป็นวิชาเลือกได้ แต่สำหรับใครที่ไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยก็สามารถหาชั้นเรียนนอกเวลา เรียนออนไลน์ หรืออ่านหนังสือเหล่านี้ได้

โอ้

Facebook : fb.me/justlearntogether

YouTube : https://bit.ly/2PpkbZu

IG : kanziri

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
OhKansiri
OhKansiri
อ่านบทความอื่นจาก OhKansiri

In-trend Influencer ชอบเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ IG : ohkansiri / เพจ : เรียนรู้ไปด้วยกันนะ

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์