คัดลอกลิงค์

ความรู้

วิเคราะห์หุ้น (BJC) มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นสูงในอนาคต!!!

1.0k
แจ๊ค
แจ๊ค
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก แจ๊ค
แจ้งตรวจสอบ
วิเคราะห์หุ้น (BJC) มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นสูงในอนาคต!!!
 • หุ้น (BJC) เป็นของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีฐานการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เช่น เวียดนาม กัมพูชา สปป.ลาว มาเลเซีย และพม่า ส่วนหุ้น (BJC) ณ วันที่ 23/3/2563 อยู่ที่ราคา 35.50 บาท และจากการดูกราฟของหุ้น (BJC) ย้อนหลัง 5 ปี ปรากฏว่าราคาเพิ่มขึ้นมาประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์ หรือราคาเพิ่มขึ้นมาประมาณ 2.48 บาท ส่วนการดูกราฟของหุ้น (BJC) ย้อนหลัง 1 ปี ราคาหุ้นได้ลดลงมาประมาณ 28 เปอร์เซ็นต์ หรือราคาได้ลดลงมาประมาณ 14.25 บาท

ตารางงบการเงิน

 •           จากการดูข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง ณ วันที่ 31/12/2559 ถึง วันที่ 31/12/2562 ผลปรากฏว่าสินทรัพย์รวมของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการเพิ่มขึ้นมาประมาณ 23,961.1 ล้านบาท และหนี้สินรวมก็ได้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 16,082.4 ล้านบาท ส่วนรายได้รวม ก็ได้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 36,257.9 ล้านบาท และกำไรสุทธิ ได้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 3,277.19 ล้านบาท

Advertisement

Advertisement

 •  
 • วิเคราะห์งบการเงิน
 •  
 •           จากที่ดูงบการเงินย้อนหลัง ณ วันที่ 31/12/2559 ถึง วันที่ 31/12/2562 ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) แล้ว ปรากฏว่าสินทรัพย์รวม ของบริษัทนี้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ ส่วนหนี้สินรวม ได้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการที่หนี้สินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นถือเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดี ส่วนรายได้รวม ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ก็ได้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 26 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี และกำไรสุทธิ ได้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 81 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการที่กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นถือเป็นเรื่องที่ดี
 • Advertisement

  Advertisement

 •  
 •           จากการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ผมให้คะแนนสำหรับงบการเงิน คือ 93 คะแนน เพราะผมคิดว่า บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มีสถานะงบการเงินที่ดี เพราะ มีรายได้รวม และกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่มีข้อเสียคือมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ผม ให้คะแนนสำหรับงบการเงิน คือ 93 คะแนน นั้นเอง
 • ตาราง ค่า P/E ค่า P/BV และอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน

  •          หุ้น (BJC) ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มีค่า P/E ที่สูง ซึ่งค่า P/E ที่สูงถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดี ส่วนตัวผมคิดว่า ค่า P/E ต่ำกว่า 18 ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี และส่วนตัวผม ผมให้คะแนนสำหรับ ค่า P/E ของหุ้น (BJC) ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) คือ 12 คะแนน

  Advertisement

  Advertisement

 •  
 •           หุ้น (BJC) ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มีค่า P/BV ที่สูง ซึ่งค่า P/BV ที่สูงถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดี ส่วนตัวผมคิดว่าค่า P/BV ต่ำกว่า 1 ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ถือว่าดี และส่วนตัวผม ผมให้คะแนนสำหรับ ค่า P/BV ของหุ้น (BJC) ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) คือ 15 คะแนน
 •  
 •           หุ้น (BJC) ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนที่ต่ำ ซึ่งอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนที่ต่ำ เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดี ส่วนตัวผมคิดว่า อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนสูงกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ถือว่าดี ส่วนตัวผม ผมให้คะแนนสำหรับ อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน ของหุ้น (BJC) ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) คือ 22 คะแนน
 • ตาราง ค่า ROA และ ROE

  •           หุ้น (BJC) ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มีค่า ROA ที่ต่ำ ซึ่งค่า ROA ที่ต่ำถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดี ส่วนตัวผมคิดว่า ถ้าค่า ROA สูงกว่า 15 ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี และส่วนตัวผม ผมให้คะแนนสำหรับ ค่า ROA ของหุ้น (BJC) ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) คือ 46 คะแนน
  •  
  •           หุ้น (BJC) ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มีค่า ROE ที่ต่ำ ซึ่งค่า ROE ที่ต่ำถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดี ส่วนตัวผมคิดว่า ถ้าค่า ROE สูงกว่า 15 ก็ถือว่าใช้ได้ และส่วนตัวผม ผมให้คะแนนสำหรับ ค่า ROE ของหุ้น (BJC) ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) คือ 49 คะแนน
  •  
  •          จากการวิเคราะห์ค่า ต่างๆ ของหุ้น (BJC) ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ส่วนตัวผมให้คะแนนสำหรับค่า ต่างๆ ของหุ้น (BJC) คือ 28 คะแนน เพราะหุ้น (BJC) มีค่า P/E และ P/BV ที่ถือว่าสูง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดี และยังมีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนต่ำ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดี แต่หุ้น (BJC) และยัง มีค่า ROA และค่า ROE ที่อยู่ในระดับที่ถือว่าไม่ค่อยดี จึงทำให้ผม ให้คะแนนสำหรับค่า ต่างๆ ของหุ้น (BJC) คือ 28 คะแนน

  กราฟหุ้น (BJC)

  • จากการวิเคราะห์ ส่วนตัวคิดว่าหุ้น (BJC) ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หน้าจะมีราคาลดลงในอนาคต เพราะ การดูกราฟของหุ้น (BJC) ย้อนหลัง 1 ปี ราคาหุ้นได้ลดลงมาประมาณ 28 เปอร์เซ็นต์ หรือราคาได้ลดลงมาประมาณ 14.25 บาท ถึงแม้จากการดูกราฟของหุ้น (BJC) ย้อนหลัง 5 ปี ปรากฏว่าราคาเพิ่มขึ้นมาประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์ หรือราคาเพิ่มขึ้นมาประมาณ 2.48 บาท และบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) จะมีสถานะงบการเงินที่ถือว่าอยู่ในระดับที่ถือว่าดีก็ตาม แต่ผมก็ยังคิดว่าราคาหุ้น (BJC) หน้าจะมีราคาลดลงในอนาคต เพราะหุ้น (BJC) มีค่า ROA และค่า ROE ที่ถือว่าต่ำ จึงทำให้ผมคิดว่าราคาหุ้น (BJC) หน้าจะมีราคาลดลงในอนาคต
  •  
  • ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก เว็บไซต์ วิกิพีเดีย และ เว็บไซต ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  •  
  • ถ้าผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

  ความคิดเห็น

  Advertisement

  Advertisement

  Advertisement

  บทความล่าสุด