คัดลอกลิงค์

ความรู้

วิเคราะห์หุ้น (CPN) ในอนาคต จะเป็นอย่างไร!!!

552
แจ๊ค
แจ๊ค
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก แจ๊ค
แจ้งตรวจสอบ
วิเคราะห์หุ้น (CPN) ในอนาคต จะเป็นอย่างไร!!!
 •           หุ้น (CPN) เป็นของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทสำหรับการพัฒนา ดูแล และบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การดำเนินการของกลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มเตชะไพบูลย์ กลุ่มสหยูเนี่ยน และกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ปัจจุบันดูแลโครงการอสังหาริมทรัพย์อยู่ทั้งหมด 30 แห่ง และกำลังก่อสร้างเพิ่มอีก 4 แห่ง ส่วนหุ้น (CPN) ณ วันที่ 30/03/2563 อยู่ที่ราคา 41.75 บาท และจากการดูกราฟของหุ้น (CPN) ย้อนหลัง 5 ปี ปรากฏว่าราคาลดลงมาประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ หรือราคาลดลงมาประมาณ 2.50 บาท ส่วนการดูกราฟของหุ้น (CPN) ย้อนหลัง 1 ปี ราคาหุ้นได้ลดลงมาประมาณ 44 เปอร์เซ็นต์ หรือราคาได้ลดลงมาประมาณ 33 บาท

ตารางงบการเงิน

 •           จากการดูข้อมูลย้อนหลัง ณ วันที่ 31/12/2559 ถึง วันที่ 31/12/2562 ผลปรากฏว่าสินทรัพย์รวมของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้มีการเพิ่มขึ้นประมาณ 65,405.68 ล้านบาท และหนี้สินรวมก็ได้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 37,948.22 ล้านบาท ส่วนรายได้รวม ก็ได้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 9,816.3 ล้านบาท และกำไรสุทธิ ได้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 2,494.6 ล้านบาท

Advertisement

Advertisement

 •  
 • วิเคราะห์งบการเงิน
 •  
 •           จากที่ดูงบการเงินย้อนหลัง ณ วันที่ 31/12/2559 ถึง วันที่ 31/12/2562 ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) แล้ว ปรากฏว่าสินทรัพย์รวม ของบริษัทนี้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 62 เปอร์เซ็นต์ ส่วนหนี้สินรวม ได้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 73 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการที่หนี้สินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นถือเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดี ส่วนรายได้รวม ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ก็ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 32 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี และกำไรสุทธิ ได้เพิ่มขึ้นมาประมาณ 26 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการที่กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นถือเป็นเรื่องที่ดี
 • Advertisement

  Advertisement

 •  
 •           จากการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผมให้คะแนนสำหรับงบการเงิน คือ 86 คะแนน เพราะผมคิดว่า บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีสถานะงบการเงินที่ถือว่าดี เพราะ มีกำไรสุทธิ และรายได้รวม ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี แต่มีหนี้สินรวม ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดี จึงทำให้ผม ให้คะแนนสำหรับงบการเงิน คือ 86 คะแนน นั้นเอง
 • ตาราง ค่า P/E ค่า P/BV และอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน

  •          หุ้น (CPN) ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีค่า P/E ที่สูง ซึ่งค่า P/E ที่สูงถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดี ส่วนตัวผมคิดว่า ค่า P/E ต่ำกว่า 18 ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี และส่วนตัวผม ผมให้คะแนนสำหรับ ค่า P/E ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) คือ 21 คะแนน

  Advertisement

  Advertisement

 •  
 •           หุ้น (CPN) ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีค่า P/BV ที่สูง ซึ่งค่า P/BV ที่สูงถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดี ส่วนตัวผมคิดว่าค่า P/BV ต่ำกว่า 1 ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ถือว่าดี และส่วนตัวผม ผมให้คะแนนสำหรับ ค่า P/BV ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) คือ 23 คะแนน
 •  
 •           หุ้น (CPN) ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนที่ต่ำ ซึ่งอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนที่ต่ำ เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดี ส่วนตัวผมคิดว่า อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนสูงกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ถือว่าดี ส่วนตัวผม ผมให้คะแนนสำหรับ อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) คือ 12 คะแนน
 • ตาราง ค่า ROA และ ROE

  •           หุ้น (CPN) ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีค่า ROA ที่ต่ำ ซึ่งค่า ROA ที่ต่ำถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดี ส่วนตัวผมคิดว่า ถ้าค่า ROA สูงกว่า 15 ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี และส่วนตัวผม ผมให้คะแนนสำหรับ ค่า ROA ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) คือ 66 คะแนน
  •  
  •           หุ้น (CPN) ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีค่า ROE ที่สูง ซึ่งค่า ROE ที่สูงถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ส่วนตัวผมคิดว่า ถ้าค่า ROE สูงกว่า 15 ก็ถือว่าใช้ได้ และส่วนตัวผม ผมให้คะแนนสำหรับ ค่า ROE ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) คือ 96 คะแนน
  •  
  •           จากการวิเคราะห์ค่า ต่างๆ ของหุ้น (CPN) ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ส่วนตัวผมให้คะแนนสำหรับค่า ต่างๆ ของหุ้น (CPN) คือ 43 คะแนน เพราะหุ้น (CPN)  มีค่า ROA ที่ต่ำและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนที่ต่ำ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดี และยังมีค่า P/E กับค่า P/BV ที่ถือว่าสูง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดี แต่หุ้น (CPN) มีข้อดีคือ มีค่า ROE ที่ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี จึงทำให้ผม ให้คะแนนสำหรับค่า ต่างๆ ของหุ้น (CPN) คือ 43 คะแนน

  กราฟหุ้น

  •           จากการวิเคราะห์หุ้น (CPN) ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ส่วนตัวผมคิดว่า หุ้น (CPN) หน้าจะมีราคาลดลงในอนาคต เพราะ จากการดูกราฟของหุ้น (CPN) ย้อนหลัง 5 ปี ปรากฏว่าราคาลดลงมาประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ หรือราคาลดลงมาประมาณ 2.50 บาท ส่วนการดูกราฟของหุ้น (CPN) ย้อนหลัง 1 ปี ราคาหุ้นได้ลดลงมาประมาณ 44 เปอร์เซ็นต์ หรือราคาได้ลดลงมาประมาณ 33 บาท ถึงแม้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จะมีสถานะงบการเงินที่ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี แต่ผมก็ยังคิดว่า หุ้น (CPN) หน้าจะมีราคาลดลงในอนาคต เพราะหุ้น (CPN) มีค่า ต่างๆ ที่ดูในภาพรวมแล้ว ถือว่ายังไม่ค่อยดี จึงทำให้ผมคิดว่า หุ้น (CPN) หน้าจะมีราคาลดลงในอนาคต
  •  
  • ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก เว็บไซต์ วิกิพีเดีย และ เว็บไซต ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  •  
  • ถ้าผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

  ความคิดเห็น

  Advertisement

  Advertisement

  Advertisement

  บทความล่าสุด