คัดลอกลิงค์

ความรู้

สถานที่สักการะขอพรให้สอบติด "เตรียมทหาร"

941
sakooclub
sakooclub
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก sakooclub
แจ้งตรวจสอบ
สถานที่สักการะขอพรให้สอบติด "เตรียมทหาร"

การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะ ในช่วงเวลานี้นอกจากการทบทวนความรู้ทางวิชาการ และเตรียมความพร้อมทางด้านพลศึกษาแล้ว ผู้ปกครองและนักเรียนเตรียมสอบหลายคนอาจจะกำลังมองหาที่พึ่ง เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้การสอบครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เราขอแนะนำ สถานที่สักการะขอพรให้สอบติด "เตรียมทหาร" ซึ่งนักเรียนเตรียมสอบเตรียมทหารหลายคน และนักเรียนเตรียมทหารหลายรุ่น ต่างไปถวายสักการะ และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในเรื่องต่าง ๆ สถานที่ดังกล่าวนี้ คือ “พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ซึ่งในประดิษฐานอยู่ในพื้นที่สำคัญ และสถานที่อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของนักเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนนายร้อยทุกหมู่เหล่า โดยที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ขอแนะนำมีดังต่อไปนี้ค่ะ

Advertisement

Advertisement


สถานที่สักการะขอพรให้สอบติด

  • พระบรมรูปทรงม้า ณ พระลานพระราชวังดุสิต ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ลักษณะเป็นพระบรมรูปในพระอิริยาบถทรงนั่งอยู่บนหลังม้าพระที่นั่ง ปัจจุบันพระลานพระราชวังดุสิตเป็นเขตพระราชฐาน จึงมีกำหนดเวลาในการเข้าพื้นที่ โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ทุกวัน ระหว่างเวลา 05.00 - 24.00 น. (Photo by Sakooclub)

 

สถานที่สักการะขอพรให้สอบติด

  • โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก ลักษณะเป็นพระบรมรูปในพระอิริยาบถทรงยืน พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ประดิษฐานอยู่หน้ากองบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร แต่งพระองค์ด้วยเครื่องทรงเต็มพระยศ ฉลองพระองค์เครื่องแบบจอมทัพไทยแห่งกองทัพบกเต็มยศ ทั้งนี้ เนื่องจากพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ตั้งอยู่ในสถานที่ราชการ และสถานศึกษาของกองทัพ เพื่อไม่ให้รบกวนการเรียนและการฝึกของนักเรียนเตรียมทหาร ขอแนะนำให้มาถวายสักการะช่วงกลางวันของวันเสาร์ - อาทิตย์ นะคะ (Photo by Sakooclub)

Advertisement

Advertisement

 

สถานที่สักการะขอพรให้สอบติด

  • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ประดิษฐานอยู่หน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ลักษณะเป็นพระบรมรูปในพระอิริยาบถทรงนั่ง ฉลองพระองค์เครื่องแบบจอมทัพไทยแห่งกองทัพบกเต็มยศประทับเหนือพระราชอาสน์ เนื่องจากพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ตั้งอยู่ในสถานที่ราชการ ขอแนะนำให้มาถวายสักการะในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ซึ่งโรงเรียนฯ ได้เปิดพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเดินทางเข้ามาภายในโรงเรียนฯ ได้อย่างสะดวกค่ะ (Photo by Sakooclub)

สาเหตุเหตุที่นักเรียนเตรียมสอบเตรียมทหาร และผู้ปกครอง นิยมไปถวายสักการะและขอพรจากพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพราะพระองค์ทรงเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ และทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเป็นแหล่งผลิตนายทหารหลักของประเทศ ทำหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของประเทศไทย สำหรับสิ่งของที่ประชาชนนิยมใช้สักการะ คือ ดอกกุหลาบสีชมพู เนื่องจากสีชมพู เป็นสีของวันอังคารซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระองค์ท่าน

Advertisement

Advertisement

 

สถานที่สักการะขอพรให้สอบติด

(Photo by Sakooclub)

การสักการะขอพร เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนเตรียมสอบทุกคน แต่ส่วนสำคัญที่สุด คือ ความพากเพียรพยายาม และความมุมานะในการอ่านหนังสือตลอดทั้งปีที่ผ่านมา เพราะการกระทำในอดีตย่อมส่งผลต่ออนาคตของเราทุกคน ... ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะคะ


// All photos by sakooclub @ THAI CADET //

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด