คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

สพม. 27 เตรียมจัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
สพม. 27 เตรียมจัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3
สพม. 27 เตรียมจัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ดร. ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม. 27 นายชอบ ธาระมนต์ ผอ.รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย   ดร.ไพฑูรย์ มนตรี ผอ.รร.เสลภูมิพิทยาคม   นายบุญภพ จันทมัตตุการ ผอ.รร.ปทุมรัตต์พิทยาคม   ร่วมกันแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตตมะพรหม  รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้ รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจ.ร้อยเอ็ด สพม. 27 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากล ตลอดจนเผยแพร่ผลงานการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาและผลงานนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน โรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัด ร่วมจัดนิทรรศการนวัตกรรมโมเดลการเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย

Advertisement

Advertisement

  โรงเรียนมาตรฐานสากล  เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำมาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล หรือมาตรฐานของประเทศ ที่มีคุณภาพการศึกษาสูง โดยเริ่มจากการนำร่องในปีการศึกษา 2553 กับโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ ความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก เป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล

Advertisement

Advertisement

ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.27 กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีความมุ่งหมายที่จะให้โรงเรียนในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด มีความหลากหลายทั้งระดับประถม และมัธยมศึกษา ได้มีเวทีแสดงออกของนักเรียน ครู อาจารย์ได้แสดงผลการดำเนินการที่ผ่านมา ตลอดจนพัฒนาการของลูกหลานคือเป้าหมายสูงสุด ทั้งในเรื่องของนวัตกรรม ในเรื่องของภาษา เพื่อก้าวสู่เวทีนานาชาติ เป็นการยกระดับคณภาพของครูผู้สอน และนักเรียน ในถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  ตามนโยบายของรัฐบาล สร้างความภาคภูมิใจแก่ครู อาจารย์ และสถานศึกษาของตนเองสืบไป    

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด