ความรู้

สรุปและแนะนําคอร์สเรียน SET e-Learning หลักสูตรผู้ประกอบการ

1.1k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
สรุปและแนะนําคอร์สเรียน SET e-Learning หลักสูตรผู้ประกอบการ

ภาพปก

            ช่วงสถานการณ์โควิด-19  ถ้ามองในแง่ดีก็เป็นอีกช่วงเวลาดีๆอย่างหนึ่ง  ที่ทำให้เรามีเวลาว่าง พอที่จะมาทำในสิ่งที่สนใจได้  อย่างนิวเองก็ได้เรียน e-learing ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตรผู้ประกอบการ   ซึ่งนอกจากหลักสูตรนี้แล้วก็ยังมีหลักสูตรอื่นๆมากมายที่น่าสนใจ เช่น การวางแผนการเงิน , หลักการลงทุน , การลงทุนในหุ้น  

 

วันนี้นิวมีอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการเงินการลงทุนหรือไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจ ก็สามารถไปดูคอร์สเรียนออนไลน์ได้ที่ https://elearning.set.or.th/SETGroup  นอกจากนี้เมื่อจบคอร์สแล้วก็สามารถดาวน์โหลดใบ certificate ไว้ใส่พอร์ตได้อีกด้วยค่ะ 

 

คอร์สเรียน e-Learning ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีทั้งหมด 7 หลักสูตร  คือ 

 • การวางแผนการเงิน 

 • หลักการลงทุน 

 • การลงทุนในหุ้น 

Advertisement

Advertisement

 • การลงทุนในอนุพันธ์ 

 • การลงทุนในกองทุนรวม 

 • การลงทุนในตราสารหนี้ 

 • หลักสูตรผู้ประกอบการ 

 •  
   
   

  โดยในวันนี้นิวจะมาสรุปและรีวิวหลักสูตรผู้ประกอบการ  ซึ่งมีบทเรียนทั้งหมด 10 บท ดังนี้ 

  1. Enterpreneurial Mindset

  วิทยากร : คุณกิตติชัย พิพัฒน์บุณยารัตน์ (ผู้ก่อตั้ง ARISTO Group) 

  ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียนในหัวข้อ Enterpreneurial Mindset

                                                     ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียนในหัวข้อ Enterpreneurial Mindset

  Part 1. Entrepreneur and digital disruption : กล่าวถึงความสำคัญของยุค Digital disruption ที่มีผลต่อการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ
  Part 2. Entrepreneurial mindset : เรียนรู้แนวคิดในการดำเนินชีวิตอย่างผู้ประกอบการ 
  Part 3. Entrepreneurial skills : กล่าวถึงทักษะที่ผู้ประกอบการควรมี และแนวทางการพัฒนาทักษะนั้น 

  Advertisement

  Advertisement

   

   

  2. Pitching Technique

  วิทยากร : คุณพงศธร ธนบดีภัทร (CEO & Co-founder Refinn)

  Part 1. Pitch deck : เรียนรู้การสร้าง Pitch Deck
  Part 2. Story telling and deck design : เรียนรู้วิธีการเล่าเรื่องราวแบบ Story telling และการรู้จักเทคนิคต่างๆ ในการออกแบบ
  Part 3. Body language : ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

   

   

  3. Design Thinking

  วิทยากร : คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร (Head of SCB10X และ เจ้าของ Podcast “แปดบรรทัดครึ่ง”) 

    ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียนในหัวข้อ Design Thinking 

                                          ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียนในหัวข้อ Design Thinking 

  Part 1. ภาพรวมของ Design thinking และการเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง : เรียนรู้ภาพรวม Design thinking และเริ่มต้น           กระบวนการ Empathize and define กับลูกค้า
  Part 2. การสร้างบริบทเพื่อสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ อย่างไร้ขีดจำกัด : เข้าใจวิธีการสร้างไอเดีย 

  Advertisement

  Advertisement

  Part 3. การลงมือสร้างแบบทดลองนวัตกรรม และบทสรุป : ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการทดสอบ ทำซ้ำ (Prototype and test)

   

   

  4. Lean Canvas

  วิทยากร : คุณอัจฉริยะ ดาโรจน์ (CEO AIYA) 

  ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียนในหัวข้อ Lean Canvas

                                                ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียนในหัวข้อ Lean Canvas

  Part 1. Why lean canvas : เรียนรู้ประโยชน์ของการทำ Lean Canvas ต่อการเริ่มต้นธุรกิจ
  Part 2. 9 Blocks concept of lean canvas : กระบวนการทำ Lean canvas
  Part 3. Applying lean canvas : การประยุกต์ Lean canvas ในการพัฒนาธุรกิจ หรือเริ่มต้นโครงการใหม่

   

   

  5. Lean Startup

  วิทยากร : คุณชวยส ป้อมคำ (CEO CodeKit and Lean Startup Thailand) 

  ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียนในหัวข้อ Lean Startup

                                   ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียนในหัวข้อ Lean Startup

  Part 1. Introduction to the lean startup : เรียนรู้ Concept และประโยชน์ของ Lean startup
  Part 2. Applying lean startup : เรียนรู้กระบวนการทำ Build-Measure-Learn
  Part 3. Lesson learned : ตัวอย่างการนำวิธีการ Lean startup ไปใช้

   

   

  6. Digital Marketing

  วิทยากร : คุณนิติ มุขยวงศา (Digital Marketing Director, Asapatana / Backyard) 

  ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียนในหัวข้อ Digital Marketing

                                                 ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียนในหัวข้อ Digital Marketing

  Part 1. Data driven marketing : ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการทำการตลาด
  Part 2. Digital marketing funnel : ผู้เรียนจะได้รู้จักเครื่องมือทางการตลาดในรูปแบบดิจิทัล
  Part 3. Digital marketing tools example : ตัวอย่างการนำ Tools ไปใช้ผ่านช่องทางดิจิทัลต่างๆ
   

   

  7. Introduction for Fundraising

  วิทยากร : ดร. ธนรรภรณ์ เศรษฐ์จินดา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้เขียนหนังสือ Startup Fund Raising) 

  ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียนในหัวข้อ Introduction for Fundraising

                                          ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียนในหัวข้อ Introduction for Fundraising

  Part 1. เงินทุน ความแตกต่างของแหล่งเงินทุน กับการเติบโตของ Startup : ความสำคัญของเงินทุนและความแตกต่างของแหล่งเงินทุนในรูปแบบต่างๆ
  Part 2. Stage of growth and type of investors : รู้จักระยะการเติบโตของสตาร์ทอัพกับประเภทของนักลงทุนที่เกี่ยวข้อง
  Part 3. Keywords that you need to be aware of : ความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในกลุ่มสตาร์ทอัพ
   

   

  8. Fundraising for Seed and Early

  วิทยากร : ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร (ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น สํสนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) 

   ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียนในหัวข้อ Fundraising for Seed and Early

                                 ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียนในหัวข้อ Fundraising for Seed and Early

  Part 1 สิ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตในช่วง Early กับความต้องการใช้เงินทุน : สัญญาณของการเติบโตและความต้องการใช้เงินทุนในระยะ Early stage
  Part 2 การเตรียมตัวเพื่อความสำเร็จของการระดมทุนและแผนการใช้เงินทุน : วิธีการเตรียมความพร้อมและการทำแผนเพื่อความสำเร็จของการระดมทุน
  Part 3 บทบาทของผู้ให้เงินทุน ความสำเร็จกับผลตอบแทนที่จะได้รับ : บทบาทและความคาดหวังที่นักลงทุนมีต่อผู้ประกอบการใน Early stage 

   

   

  9. Fundraising for Growth

  วิทยากร : คุณพจน์ สุพรหมจักร (Investment Manager) 

   ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียนในหัวข้อ Fundraising for Growth

                                        ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียนในหัวข้อ Fundraising for Growth

   Part 1 สิ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตในช่วง Growth กับความต้องการใช้เงินทุน : สัญญาณของการเติบโตและความต้องการใช้เงินทุนในระยะ Growth stage
  Part 2 การเตรียมตัวเพื่อความสำเร็จของการระดมทุนและแผนการใช้เงินทุน : วิธีการเตรียมความพร้อมและการทำแผนเพื่อความสำเร็จของการระดมทุน
  Part 3 บทบาทของผู้ให้เงินทุน ความสำเร็จกับผลตอบแทนที่จะได้รับ : บทบาทและความคาดหวังที่นักลงทุนมีต่อผู้ประกอบการใน Growth stage

   

   

  10. Alternative Fundraising and Exit

  วิทยากร : ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น (อาจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ) 

  ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียนในหัวข้อ Alternative Fundraising and Exit

                              ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียนในหัวข้อ Alternative Fundraising and Exit

  Part 1 บทบาทความสำคัญและประเภทของการระดมทุนแบบ Crowdfunding : การระดมทุนแบบ Crowdfunding
  Part 2 การระดมทุนแบบ Crowdfunding ในประเทศไทยและการกำกับดูแล : Crowdfunding ในประเทศไทยและการกำกับดูแล
  Part 3 วิธี Exit ของธุรกิจ Startup และผลตอบแทน/ผลกระทบที่จะได้รับ : แนวทาง Exit ของ Startup

   

  เครดิตรูปทั้งหมด

  รูปที่ 1 (รูปปก) ภาพโดย newnewly

  รูปที่ 2 ขอบคุณรูปภาพจาก https://elearning.set.or.th/SETGroup/categories/47

  รูปที่ 3 ขอบคุณรูปภาพจาก https://elearning.set.or.th/SETGroup/categories/47

  รูปที่ 4 ขอบคุณรูปภาพจาก https://elearning.set.or.th/SETGroup/categories/47

  รูปที่ 5 ขอบคุณรูปภาพจาก https://elearning.set.or.th/SETGroup/categories/47

  รูปที่ 6 ขอบคุณรูปภาพจาก https://elearning.set.or.th/SETGroup/categories/47

  รูปที่ 7 ขอบคุณรูปภาพจาก https://elearning.set.or.th/SETGroup/categories/47

  รูปที่ 8 ขอบคุณรูปภาพจาก https://elearning.set.or.th/SETGroup/categories/47

  รูปที่ 9 ขอบคุณรูปภาพจาก https://elearning.set.or.th/SETGroup/categories/47

  รูปที่ 10 ขอบคุณรูปภาพจาก https://elearning.set.or.th/SETGroup/categories/47

   

   

   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  คัดลอกลิงค์
  คัดลอกลิงค์
  แจ้งตรวจสอบ
  newnewly
  newnewly
  อ่านบทความอื่นจาก newnewly

  นักเรียนวิทย์ สนใจด้านธุรกิจ ชอบเขียนบทความ

  ดูโปรไฟล์

  ความคิดเห็น

  กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์