คัดลอกลิงค์

แฟชั่น

" สร้างบุคคลิกให้ดูดี "

Jab narapol
Jab narapol
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Jab narapol
แจ้งตรวจสอบ
" สร้างบุคคลิกให้ดูดี "

สร้างบุคคลิกให้ดูดี

ปัจจุบัน ยุคสมัยเปลี่ยนไป กาลเวลาเปลี่ยนไป เวลาเดินไปเรื่อยๆ มีแฟชั่นเกิดขึ้นมากมาย การแต่งตัวที่ดูดีนั้นไม่อาจจะทำให้บุคคลภาพดีขึ้นมากได้ วันนี้จะกล่าวถึงการสร้างบุคคลิกภาพให้ดีขึ้นไม่มากก็น้อย ดังนี้

 

แฟชั่น

เครดิตภาพ : pixabay 

1. ความสะอาด  ( Cleanliness ) 

การที่จะมีบุคคลิกภาพที่ดีนั้น เรื่องความสะอาดของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ใบหน้า ทรงผม เป็นอีกเรื่องที่สำคัญมากต่อการมีบุคคลิกภาพที่ดี ถ้าหากเสื้อผ้า ใบหน้า ทรงผม สกปรก ก็อาจจะทำให้บุคคลิกภาพนั้นแย่ลงเลยทีเดียว เช่นว่า มีบุคคลอยู่ 2 คน คนที่1 มีการแต่งตัวที่ดี เครื่องแต่งกายสะอาด ทรงผมดูดีดูสะอาด กับคนที่2 มีการแต่งตัวที่ดีเหมือนกันแต่เครื่องแต่งกายสกปรก ทรงผมก็ดูสกปรก ถ้าทั้ง 2 คนนี้เดินผ่านมาท่านว่าจะมองใครเป็นคนแรก เพราะฉะนั้น ความสะอาดก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญในการสร้างบุคคลิกให้ดูดีได้

Advertisement

Advertisement

 

 

แฟชั่น

เครดิตภาพ : pixabay

2. ความเป็นมิตร ( friendly)  

การที่จะมีบุคคลิกภาพที่ดีนั้น เรื่องความเป็นมิตรก็สำคัญมากอีกเรื่อง เมื่อใครพบใครเห็นใครอยู่ด้วยก็รู้สึกสบายใจ ความเป็นมิตรนั้นดีต่อผู้คน คนในสังคม ใครอยู่ด้วยก็จะชื่นชอบ เช่นว่า การยิ้ม ฝึกให้ตนเองเป็นคนยิ้มง่าย , มองโลกในทางบวก , มีเมตตา ไม่เห็นแก่ตัว เป็นต้น การทำอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนั้นก็จะทำให้บุคคลิกดูดีขึ้นไม่มากก็น้อย

 

แฟชั่น

เครดิตภาพ : pixabay 

3. ความเป็นผู้ดี รวมถึงการวางตัวดี

การมีความเป็นผู้ดีรวมถึงการวางตัวดีนั้น จะต้องมีวาจาดี กริยางาม จิตใจงาม 

วาจาดี - มาจากคำว่า วจิกรรม คือ กรรมที่เกิดจากปาก มีทั้งเจตนาและไม่เจตนา เช่นว่า พูดดี พูดในสิ่งที่เป็นมงคล สิ่งที่ดี เป็นต้น 

กริยา - การแสดงออกมาทางกาย เช่นว่า การเคารพ นอบน้อมต่อผู้ที่มีอายุมากกว่า เช่น การไหว้ผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า การก้มหัวเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า เป็นต้น 

Advertisement

Advertisement

จิตใจงาม - จิตใจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แสดงออกมาทางกายแต่แสดงอยู่ข้างในจิตใจ เพราะฉะนั้นความคิดภายในจิตใจนั้นมีความสำคัญอีกอย่างหนึ่ง เพราะความคิดภายในจิตใจนั้นจะส่งผลตอ่กริยาภายนอกที่แสดงออกมาด้วย ถ้าทำครบ ที่กล่าวมาข้างต้นไม่มากก็น้อยก็จะสามารถสร้างบุคคลิกภาพให้ดีขึ้นได้ 

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด