เสริมดวง

สวดนพเคราะห์ ตามวันเกิด ช่วยให้แคล้วคลาด ปลอดภัย มีคลิป

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
สวดนพเคราะห์ ตามวันเกิด ช่วยให้แคล้วคลาด ปลอดภัย มีคลิป

สวดนพเคราะห์ เป็นอีกคาถาที่ช่วยปกป้องคุ้มครองให้เราแคล้วคลาด ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง แนะนำให้สวดทุกวันก่อนออกเดินทางไปยังที่ต่างๆ สามารถสวดตามคลิปได้เลย

วันอาทิตย์

บทสวดประจำวัน "วันอาทิตย์"

เทวะราชา ระวิเทโว รัตตะวัณโณ

ปะทะมะราคะวัตถิโก สีหะวาหะนัง กัตะวา

จักกะวาลานุยันโต อิสานะทิสายะ

ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

วันจันทร์

บทสวดประจำวัน "วันจันทร์"

เทวะราชา จันทะเทโว ปิตะทานะวัณโณ

ปิตะทานะวัตถิโก อัสสะวาหะนัง กัตะวา

จักกะวาลานุยันโต ปาจินะทิสายะ

ตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯวันอังคาร

บทสวดประจำวัน "วันอังคาร"

เทวะราชา ภุมมะเทโว ชัมพุวัณโณ

ชัมพุวัตถิโก มะหิสสะวาหะนัง กัตะวา

จักกะวาลานุยันโต อาคะเณยยะทิสายะ

ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

วันพุธ

บทสวดประจำวัน "วันพุธ"

เทวะราชา วุธะเทโว หะริตะวัณโณ

หะริตะวัตถิโก หัตถะวาหะนัง กัตะวา

จักกะวาลานุยันโต ทักขิณะทิสายะ

Advertisement

Advertisement

ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

วันพฤหัสบดี

บทสวดประจำวัน "วันพฤหัสบดี"

เทวะราชา คุรุเทโว ปิตะวัณโณ

ปิตะวัตถิโก กุรุงคะวาหะนัง กัตะวา

จักกะวาลานุยันโต ปัจฉิมะทิสายะ

ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

วันศุกร์

บทสวดประจำวัน "วันศุกร์"

เทวะราชา สุกกะเทโว นีละวัณโณ

นีละวัตถิโก อุสะวาหะนัง กัตะวา

จักกะวาลานุยันโต อุตตะระทิสายะ

ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

วันเสาร์

บทสวดประจำวัน "วันเสาร์"

เทวะราชา สุระเทโว กาฬะวัณโณ

กาฬะวัตถิโก พะยัคฆะวาหะนัง กัตะวา

จักกะวาลานุยันโต หะระติทิสายะ

ฐิตะโกวะ ตัง นะมามิหัง ฯ

เครดิตรูปภาพและวิดีโอเป็นของผู้เขียน

ส่องที่เที่ยว พิกัดลับห้ามพลาด มุมถ่ายรูปสวยที่ทรูไอดีคอมมูนิตี้

Advertisement

Advertisement

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์