ความรู้

สอนออนไลน์ ทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง

20.4k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
สอนออนไลน์ ทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง

สถานการณ์ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน และส่งผลต่อการเลื่อนการเปิดเรียนของโรงเรียนทั่วโลก โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้ไม่มีวันหยุด ทำให้คุณครูต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนจากปกติ เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่ง ก็มีแอปพลิเคชันที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนหลากหลาย แอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมกัน อย่างแพร่หลายได้แก่ https://zoom.us/ , https://meet.google.com/ , https://teams.microsoft.com/ ซึ่งไม่ว่าจะเลือกใช้ตัวไหนในการสอนก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าคุณครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไรให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สนุกและมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ มาดูกันว่าในขณะที่คุณครูกำลังสอนออนไลน์คุณครูสามารถทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง

Advertisement

Advertisement

1. เล่นเกม การเล่นเกมอาจใช้ในขณะที่นำเข้าสูบทเรียนเพื่อสร้างความสนใจหรือเพื่อทบทวนบทเรียนก็ได้ ซึ่งครูสามารถใช้ได้บอร์ดเกม https://www.playfactile.com/ ซึ่งเป็นเกมเปิดภาพที่แต่ละข้อคำถามจะมีคะแนนที่แตกต่างกันไป หรือเกมอื่น ๆ ที่คุณครูคิดขึ้นมาเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนหรือเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรู้

เล่นเกมด้วย factile

2. ดูคลิป

ในการสอนออนไลน์ คุณครูไม่จำเป็นต้องมานั่งพูดหรือบรรยายให้นักเรียนฟังตลอดเวลา เแต่คุณครูสามารถบันทึกเป็นวิดีโอการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนเรียนรู้ในเวลาเรียนหรือตลอดเวลาที่นักเรียนอยากเรียนได้ โดยอาจจัดทำเป็นวิดีโอด้วย https://www.loom.com/ , office mix ร่วมกับ power point หรือ โปรแกรม OBS

3. ถามตอบและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์

ในขณะที่คุณครูกำลังจัดการเรียนการสอน สามารถจัดกิจกรรมถามตอบแบบเรียลไทม์ได้ ทั้งผ่านโปรแกรมออนไลน์ที่คุณครูกำลังสอนหรืออาจใช้แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น https://socrative.com/ หรือ https://www.surveymonkey.com/ หรือ https://kahoot.it/

Advertisement

Advertisement

ตอบคำถามด้วย kahoot.it

4. ทำกิจกรรม คุณครูอาจแจ้งหรือนัดหมายนักเรียนไว้ล่วงหน้าว่าให้เตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง ที่หาได้ง่าย ๆ ภายในบ้าน ซึ่งจำเป็นมาก ๆ สำหรับวิชาที่เน้นการปฏิบัติ เช่นวิชาวิทยาศาสตร์ คุณครูสามารถสอนออนไลน์แล้วให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลย โดยในขณะที่นักเรียนกำลังทำกิจกรรมก็ให้นักเรียนเปิดกล้องวิดีโอเพื่อที่ครูจะได้สังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนไปด้วย  และนักเรียนก็นำเสนอผลการทำกิจกรรมให้สมาชิกในชั้นเรียนได้ร่วมอภิปรายร่วมกันได้ด้วย

ทำกิจกรรมไปพร้อม ๆ กัน ในขณะเรียนออนไลน์

5. บันทึกบทเรียนเพื่อให้นักเรียนดูย้อนหลัง

ในขณะที่คุณครูกำลังสอนออนไลน์ ไม่ว่าจะด้วย https://zoom.us/ , https://meet.google.com/ , https://teams.microsoft.com/ คุณครูสามารถบันทึกการสอนของคุณครูเป็นวิดีโอไว้ให้นักเรียนดูย้อนหลังได้ เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนหรือกรณีที่นักเรียนไม่ได้เข้าเรียนในคาบนั้นๆ

Advertisement

Advertisement

6. ทดสอบออนไลน์ การทดสอบออนไลน์แบบเรียลไทม์ สามารถทำได้โดยอาจใช้แอปพลิเคชัน ดังนี้

https://kahoot.it/ เป็นแอปพลิเคชั่น สำหรับตอบคำถามหรือทำข้อสอบในห้องเรียนที่มีครูคอยกำกับการรันข้อสอบ โดยแต่ละข้อจะมีการกำหนดได้ว่าจะให้เวลาในการทำข้อสอบนานแค่ไหน นักเรียนจะตื่นเต้นและสนุกกับการทำข้อสอบเนื่องจากคนที่ตอบได้ไวและตอบถูกจะได้คะแนนมากกว่า การใช้งานก็ไม่ยุ่งยาก เพียงแค่ครูแจ้งcode ให้กับนักเรียนเพื่อเข้าทำข้อสอบหรือเล่นเกมแค่นั้นเอง

https://socrative.com/ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นในการทดสอบหรือเล่นเกม ซึ่งสามารถตั้งคำถามได้หลายรูปแบบ ทั้งปรนัย อัตนัย หรือ ถูกผิด ก็ได้ โดยครูสามารถกำหนดได้ว่าข้อสอบแต่ละข้อของแต่ละคนจะสลับคำถาม สลับตัวเลือกกันหรือไม่ เพื่อป้องกันนักเรียนส่งคำตอบให้กันได้อีกด้วย การใช้งานก็แสนจะง่ายดาย เพียงแค่ครูเตรียมทำข้อสอบไว้ล่วงหน้าแค่นั้นเอง

ทำแบบทดสอบออนไลน์ด้วย socrative.com

https://quizizz.com/ เป็นอีกแอปพลิเคชั่นหนึ่งสำหรับการทดสอบหรือเล่นเกมโดยใช้งานผ่านโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้ โดยครูต้องแจ้ง code ให้กับนักเรียนเพื่อเข้าร่วมทดสอบหรือตอบคำถามโดยครูต้องเป็นผู้คอยควบคุมการเริ่มและสิ้นสุดการทำข้อสอบหรือส่งคำตอบ และระบบจะจัดลำดับคะแนนของผู้เข้าทำแบบทดสอบได้ด้วย

การทดสอบโดยใช้quizizz.com

ภาพถ่ายโดย pitcha

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์