ความรู้

สอบท้องถิ่น - เนื้อหาที่ต้องเตรียมไว้ ประกาศเมื่อไหร่พร้อมสอบทันที!

201
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
สอบท้องถิ่น - เนื้อหาที่ต้องเตรียมไว้ ประกาศเมื่อไหร่พร้อมสอบทันที!

สอบท้องถิ่น - เนื้อหาที่ต้องเตรียมไว้ ประกาศเมื่อไหร่พร้อมสอบทันที! ก่อนอื่นขอทักทายผู้อ่านทุกคน ด้วยคำว่า "สวัสดีค่ะ" ผู้เขียนเชื่อว่าทุกคนกำลังตื่นเต้นกับการเตรียมสอบท้องถิ่น ประจำปี 2563 เมื่อได้ยินข่าวแว่ว ๆ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าจะมีการเปิดสอบท้องถิ่นอีกครั้ง!!!

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างที่เรารู้ ๆ กันอยู่แล้วว่า การสอบท้องถิ่น จะแบ่งเป็น 3 ภาค คือ ภาค ก (ความรู้และความสามารถทั่วไป) ภาค ข (ความรู้และความสามารถเฉพาะตำแหน่งที่เราเลือกไว้) และ ภาค ค (สัมภาษณ์) ผู้เข้าสอบจะต้องทำคะแนนให้ผ่าน ภาค ก 60 คะแนน ถ้าไม่ผ่าน กรรมการจะไม่สามารถตรวจข้อสอบ ในส่วนของภาค ข ให้เราได้นะคะ ยกตัวอย่างคร่าว ๆ "นายเอ สมัครสอบท้องถิ่น ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน" และ "นางบี สมัครสอบท้องถิ่น ตำแหน่งพนักงานพัสดุ" ทั้งสองคนนี้ จำเป็นต้องสอบภาค ก เหมือนกัน (ใช้ข้อสอบเดียวกัน) แต่ต่างกันที่ข้อสอบ ภาค ข เพราะตำแหน่งต่างกัน ในบทความนี้ เราจะอธิบายคร่าว ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาที่ต้องอ่าน ในข้อสอบภาค ก เนื้อหาที่ต้องเตรียมอ่าน มีอะไรบ้าง เรามาเรียนรู้พร้อม ๆ กันเลยนะคะ📚✏

Advertisement

Advertisement

ภาค ก (100 คะแนน) แบ่งเป็น 4 วิชา ดังนี้

  • วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (30 คะแนน) เนื้อหาประมาณ "เศรษฐกิจพอเพียง โมเดลเศรษฐกิจ 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 เป็นต้น" แล้วเราต้องมาจับประเด็น จับใจความสำคัญ และวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ได้ วิเคราะห์อย่างไร ? เช่น การหาแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปได้ ตามข้อมูล และสมมติฐาน

เศรษฐกิจพอเพียง

  • วิชาภาษาอังกฤษ (20 คะแนน) ก็ไม่ยากนะ😂😂 ต้องไปดูเนื้อหาพื้นฐาน คำศัพท์ที่ควรรู้ เนื้อหาประมาณ Conversation, Content การสรุปความ การตีความ และการเข้าใจสาระสำคัญของบทความในระดับเบื้องต้น
  • วิชาภาษาไทย (20 คะแนน) เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ในการอ่านจับใจความสำคัญในบทความ การสะกดคำ คำศัพท์ต่าง ๆ และหลักการใช้ภาษา "ฝึกอ่านเยอะ ๆ บทความยาว ๆ ชอบออก!!! ถามว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน ประมาณนั้น...
  • วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (30 คะแนน) เนื้อหาเยอะมาก!!! เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพ.ร.บ ระเบียบราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ยกตัวอย่างที่เคยออกสอบ จะถามว่า ข้อใดไม่ใช่มาตรา ๓/๑ ในการบริหารราชการ ตามพระราชบัญญัติที่ต้องเป็นไปเพื่อ ? ข้อนี้ใช้ความจำล้วน ๆ เราต้องรู้ว่า การบริหารราชการ ตามพระราชบัญญัติต้องเป็นไปเพื่ออะไร ?เช่น เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจของรัฐและความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ เป็นต้น)

Advertisement

Advertisement

จบไปแล้วสำหรับเนื้อหาต่าง ๆ ในข้อสอบ ภาค ก เตรียมอ่านตั้งแต่เนิ่น ๆ นะคะ หาอ่านใน Google หรือฟังวีดีโอจาก Youtube ที่เขาสรุปข้อสอบของปีที่แล้ว ๆ มา ฟังมาเป็นแนวการให้กับตัวเองได้ค่ะ หรือจะสั่งหนังสือก็ได้นะคะ มีขายอยู่หลายเพจ ให้ผู้อ่านลองพิมพ์คำว่า "สอบท้องถิ่น" นะคะ

หนังสือภาพที่ 1, 3 จาก https://www.facebook.com/kornzobdal/

ภาพที่ 2 ถ่ายโดยผู้เขียน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์