ความรู้

สอบบรรจุครูยังไงให้ติดตั้งแต่ครั้งแรก EP.1 การเตรียมตัว

299
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
สอบบรรจุครูยังไงให้ติดตั้งแต่ครั้งแรก EP.1 การเตรียมตัว

ในหนึ่งปีจะมีนิสิตครูที่เรียนจบหลักหมื่นคน แน่นอนว่าความฝันของนิสิตส่วนใหญ่คือการสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการ แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ได้มีโอกาสผ่านเข้าไปในระบบงานนี้ คนที่ผิดหวังจากปีก่อนหน้าก็ทับถมเพิ่มจำนวนคู่แข่งให้กับนิสิตที่เปรียบเสมือนปลาน้อยเพิ่งว่ายลงสู่มหาสมุทร คนที่แข็งแรงและปรับตัวได้ย่อมเป็นคนที่ไปสู่จุดหมายได้ไกลกว่าคนอื่น การเตรียมตัวเพื่อสอบบรรจุจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสมรภูมินี้

เตรียมตัวสมัครสอบยังไง

การจะสมัครสอบครูในปัจจุบันนี้แม้ไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับครูก็สามารถมาสมัครได้ วันที่สมัครไม่มีผลต่อการได้คัดเลือกเพื่อบรรจุ สิ่งสำคัญคือควรเลือกจังหวัดที่อยากไปอยู่เพราะปัจจุบันการย้ายกลับภูมิลำเนาต้องรอเวลา 4 ปี หรือดูจำนวนอัตราการบรรจุว่ารับเอกเรากี่ตำแหน่ง ซึ่งข้อมูลที่แน่ชัดที่สุดสามารถเข้าเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนั้นๆได้เลย แต่ถ้าใครเน้นเรียกบรรจุทีละมากๆ ขอแนะนำจังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา หรือกรุงเทพฯ

Advertisement

Advertisement

ลำดับแรกของการสมัครสอบ หลายๆคนอาจจะมองไปที่การติวตามสำนักติวต่างๆ แต่สิ่งแรกที่อยากให้ทำคือการดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครสอบของจังหวัด เพราะในประกาศนั้นจะระบุข้อมูลสำคัญทุกอย่าง ทั้งคุณสมบัติ วิชาเอกและจำนวนที่รับ เอกสารที่ใช้ในการสมัคร และสิ่งสำคัญคือ หัวข้อที่ใช้ในการสอบ ทั้งภาค ก ข และ ค ซึ่งตัวนี้แหละจะทำให้การอ่านหนังสือสอบของเราตรงเป้าหมายมากที่สุด

การดาวน์โหลดเอกสารสมัคร ขอขอบคุณ http://www.educhon.go.th/ภาค ก ข ค คืออะไร

การสอบจะแบ่งเป็น 3 วัน แบ่งตามภาค ก ข และ ค

วันแรก ภาค ก จะสอบใน 3 ประเด็นหลัก

1. ความรู้รอบรู้ ความรอบรู้ พาร์ทนี้ค่อนข้างหนักพอสมควร เพราะมีหลายหัวข้อที่ต้องอ่าน ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการกฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับเราพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ปราบเซียนเพราะเป็นกฎหมายค่อนข้างมาก ทุกประเด็นสำคัญ

Advertisement

Advertisement

2. ความสามารถทั่วไป พาร์ทนี้ถือว่าสนุกๆ วัดความสามารถด้านตัวเลข การคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์และความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปมัย ข้อสอบจะมีภาพมาให้ แล้วให้ตอบว่าภาพต่อไปจะเป็นรูปอะไร ประมาณนี้

3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู ข้อนี้คิดว่าง่ายที่สุด เพราะจากการฝึกสอนเราได้เอามาใช้มากที่สุด ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน มาตรฐานด้านการปฏิบัติตนและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

Advertisement

วันที่ 2 ภาค ข วันนี้จะสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง แบ่งเป็น2 พาร์ท

1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา พาร์ทนี้ก็คือการเอาเนื้อหาในวิชาชีพครูที่เรียนมากตั้งแต่ปี 1 มาออกข้อสอบนั่นเอง ได้แก่ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิจัยทางการศึกษา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษาและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง

2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก พาร์ทนี้สำหรับเราเก็บไว้อ่านทีหลังสุด เพราะได้ใช้อยู่แล้วจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพราะฉะนั้นจะไม่ได้อ่านเนื้อหาแต่จะเน้นเอาข้อสอบมานั่งทำเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของข้อสอบแทน

หนัสือที่ใช้สอบวันที่ 3 สอบสัมภาษณ์ เป็นวันที่ทุกคนต้องไม่แพนิค เพราะเป็นการเล่นกับจิตวิทยาพอสมควร การสัมภาษณ์ประเมินจากการสังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ เคยมีคนเจอคำถามว่าเมื่อวานมีข่าวอะไรบ้าง (วิชาเอกสังคม) นั่นหมายความว่าคุณจบวิชาเอกอะไรมา จะต้องมีการค้นคว้าความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอด้วย อีกส่วนที่จะช่วยให้การสัมภาษณ์ไม่อึดอัดคือการเตรียมเอกสาร เช่น แฟ้มสะสมผลงานหรือแผ่นพับที่น่าดึงดูด แต่อย่าลืมว่าเนื้อในนั้นก็จะต้องนำเสนอผลงานที่โดดเด่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูด้วย

ตัวอย่างแผ่นพับ

EP. ต่อไปจะเป็นการแนะนำการอ่าหนังสือสอบว่าทำยังไงในเวลาไม่ถึงเดือนผู้เขียนจึงสามารถสอบติดได้ลำดับเลขตัวเดียวจากผู้สมัครกว่าสี่ร้อยคน อย่าลืมมาติดตามกันนะคะ

Credit ภาพ โดยนักเขียน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์