คัดลอกลิงค์

ความรู้

สำนวนภาษาอังกฤษ ที่เป็นประโยชน์ในที่ทำงาน พร้อมตัวอย่าง

283
dailyjourney
dailyjourney
|4 min read
อ่านบทความอื่นจาก dailyjourney
แจ้งตรวจสอบ
สำนวนภาษาอังกฤษ ที่เป็นประโยชน์ในที่ทำงาน พร้อมตัวอย่าง

ทุกวันนี้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระดับนานาชาติ หากต้องทำงานในองค์กรที่มีเพื่อนร่วมงานเป็นชาวต่างชาติ พนักงานจำเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อให้การติดต่อสื่อสารในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นวันนี้จึงอยากจะมาแนะนำ สำนวนภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์ในที่ทำงาน พร้อมตัวอย่าง 

สำนวนสำหรับการขอบคุณ1. สำนวนสำหรับการขอบคุณ

การทำงานร่วมกันเราต้องมีการช่วยเหลือกันอยู่แล้ว ดังนั้นเรามาดูว่ามีวิธีการขอบคุณในภาษาอังกฤษนอกจากคำว่า Thank you. Thanks. Thanks a lot. แล้วมีสำนวนไหนและใช้อย่างไรกันบ้าง

I really appreciate ...

I am grateful ...

I would like to express my gratitude ...

I truly / genuinely / greatly appreciate ...

Thank you for going through the trouble to …

Thank you for taking the time to …

Advertisement

Advertisement

I really appreciate ใช้ขอบคุณเมื่อรู้สึกทราบซึ้งใจจริง ๆ ไม่ควรใช้พร่ำเพื่อ ไม่เช่นนั้นความหมายของมันจะไม่ขลังอย่างที่ควรจะเป็น ตัวอย่างเช่น เราต้องการขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่ช่วยอ่านทบทวนรายงานและให้ comment มักจะใช้กับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานด้วยกันบ้าง เป็นการขอบคุณที่เป็นกันเองหน่อย 

I really appreciate your taking the time to review my report and giving me really useful comments. 

แต่หากจะขอบคุณให้เป็นทางการขึ้นมาหน่อยไม่ว่าจะใช้ในการพูดหรือการเขียน สามารถเปลี่ยน really เป็น truly, genuinely หรือ greatly ตัวอย่างเช่นขอบคุณหัวหน้างานที่สอนงานหรือให้คำแนะนำ 

I truly appreciate your mentorship toward my career path.

I genuinely appreciate your help during my internship.

I greatly appreciate your advice on taking a new position.

Advertisement

Advertisement

สำหรับการขอบคุณเป็นส่วนตัว เช่นขอบคุณที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับแผนกของเรา

I am grateful for your support.

อยากแสดงความขอบคุณสำหรับการทุ่มเทการทำงาน สามารถใช้ในกรณีเขียนขอบคุณเป็นทางการได้

I would like to express my gratitude for the extra time and effort you have contributed to this project.

ขอบคุณที่เพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องที่ช่วยวางแผนจัดงานเลี้ยงอำลาวาระเกษียณอายุงานของสมศรีทั้ง ๆ ที่เขาก็งานยุ่ง

Thank you for going through the trouble to plan for Somsri's retirement party. I know that you are busy and I truly appreciate that you took the time to do that. Thank you.

ขอบคุณที่สละเวลาตอบคำถามทั้งหมด

Thank you for taking the time to answer all my questions. 

สำนวนภาษาอังกฤษ Sorry2. สำนวนสำหรับการขอโทษ

Advertisement

Advertisement

การทำงานบางครั้งก็ต้องมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ซึ่งทางที่ดีก็ควรยอมรับผิดและแสดงความรับผิดชอบขอโทษ และแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อให้งานดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น มาดูว่ามีสำนวน Sorry อะไรบ้างที่ใช้ในการขอโทษ

แบบไม่เป็นทางการ

I am sorry ...

It's my mistake ...

ตัวอย่างเช่น ขอโทษที่มาสายในที่ประชุม I am sorry I was late for the meeting, it won't happen again. 

ยอมรับผิดที่ส่งรายงานผิดไปแผนกบัญชี It's my mistake to send the wrong report to the billing department.

แบบเป็นทางการ

I truly apologize ...

I am truly sorry

I want to say sorry

I would like to apologize

I owe you an apology

I sincerely apologize

ขอโทษที่ส่งงานช้ากว่าที่กำหนดซึ่งฉันจะทำงานเพิ่มในช่วงวันหยุดเพื่อให้ทันกำหนด I truly apologize for missing the deadline, I plan to work over the weekend to make up for the lost time.

ตัวอย่างเช่น บางครั้งอาจเผลอพูดบางอย่างไปโดยไม่คิดให้ดี และทำให้เพื่อนร่วมงานโกรธ สามารถพูดขอโทษดังนี้

I was wrong to speak like that, I am truly sorry for that.

I want to say sorry for what I said earlier.

I would like to apologize for my statements at the meeting this morning.

ขอโทษเพื่อนร่วมงานที่ไม่ช่วยงานและขอยืนยันว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีก

I owe you an apology for not helping you on an interviewing process. I assure you it will not happen again.

กรณีต้องการเขียนขอโทษอย่างเป็นทางการ เช่นขอโทษที่ไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลงบประมาณให้แผนกคุณได้เพราะเป็นข้อห้ามของบริษัท

I sincerely apologize for not being able to share budget report to your department. It's the company restriction.

สำนวนภาษาอังกฤษ ลาป่วย3. สำนวนที่ใช้ในการบอกว่าป่วย

ในการทำงานต้องมีบ้างบางครั้งที่ร่างกายรู้สึกอ่อนแอและไม่สบาย ทำให้ต้องลาพักผ่อนให้หายดีก่อนจะกลับมาทำงานได้ มีสำนวนอะไรบ้างที่สามารถจะใช้บอกว่าเราไม่สบาย

I am not feeling well.

I am feeling pretty badly...

I have a cold.

I feel terrible.

I have come down with something.

I think I caught a cold.

ตัวอย่างเช่นรู้สึกไม่สบายและต้องโทรมาลาป่วยสามารถพูดได้ดังนี้

I'm not feeling well and I would like to use a sick day. I hope I feel better and come to work tomorrow.

กรณีปวดท้องและขอกลับบ้านไปพัก 

I'm feeling pretty badly in my stomach. I would like to take a sick leave to go home and rest.

เป็นหวัดและกลัวนำไปติดเพื่อนร่วมงาน ขอลางานหนึ่งวัน

I have a cold, I am afraid to infect my colleagues so I would like to take a day off.

ปวดหัวมากขอลางานหนึ่งวัน

I feel terrible. I am having a really bad headache. I need to take a day off.

เป็นไข้หวัดใหญ่หมอบอกให้พักผ่อนอยู่บ้าน

I have come down with the flu. The doctor said I need to rest at home.

ติดไข้หวัดจากลูกชายต้องพักผ่อนอยู่บ้านหวังว่าพรุ่งนี้จะกลับไปทำงานได้

I think I caught a cold from my son. I really need sometime to rest. I hope to be able to go back to work tomorrow.

สำนวนภาษาอังกฤษ การขัดจังหวะ4. สำนวนการขัดจังหวะ

มีหลายสถานการณ์ที่เราจำเป็นต้องขัดจังหวะการสนทนาระหว่างการทำงานหรือระหว่างการประชุม ซึ่งมีสำนวนการพูดขัดจังหวะดังนี้ 

Excuse me for interrupting, but ...

Sorry, but I have to say that ...

If I may say so, ...

I didn't catch that.

I am terribly sorry to interrupt you.

ตัวอย่างการใช้ เช่น หากเราต้องบอกให้ทุกคนทราบว่าเราต้องหยุดการสนทนาเพราะหัวหน้าเรียกสมชายให้ไปพบ

Excuse me for interrupting your conversation but Mr. Richard would like to have a word with Somchai.

ขอโทษที่ต้องบอกว่าผมต้องไปเข้าประชุมอีกที่หนึ่ง

Sorry, but I have to say that I have to go to another meeting now.

ถ้าจะให้บอกตรง ๆ ผมคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีมาก ๆ แต่อาจจะต้องใช้งบประมาณสูง

If I may say so, I think it is a genius idea but may require high overhead costs.

กรณีที่เราฟังที่ประชุมไม่ทันแล้วขอให้เขาพูดอีกครั้ง

I didn't catch that. Could you please speak that again? Thank you.

ขณะกำลังคุยกันอยู่แต่ตอนนี้เราต้องไปขึ้นรสบัสเพื่อไปงาน conference

I am terribly sorry to interrupt you but I have to leave for a bus to go to the conference now.

 

จบไปแล้วนะคะกับสำนวนภาษาอังกฤษทั้งหมด 25 สำนวนที่เป็นประโยชน์ในที่ทำงาน พร้อมตัวอย่าง หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่านนะคะ หากใครมีความรู้สาระดีดี อยากแบ่งปันสามารถแบ่งปันผ่าน TrueID Intrend  ได้เลยนะคะ 

 

ภาพปกและภาพประกอบโดยผู้เขียน

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปังบน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด