ความรู้

สินส่วนตัว+สินสมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งฯ

ดรอาบแสงจันทร์ต
ดรอาบแสงจันทร์ต
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก ดรอาบแสงจันทร์ต
สินส่วนตัว+สินสมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งฯ

เครดิตภาพจาก https://pixabay.com/images/id-396441/

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทั้งหลาย วันนี้ผู้เขียนมีเรื่องดีดีมานำเสนออีกแล้วครับท่าน...วันนี้จะขอนำเสนอเรื่องของเรา ๆ ท่าน ๆ ทั้งหลายนี้หละครับบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวไม่เกี่ยวกับเราแต่ใครจะไปรู้ครับว่าวันหนึ่งเรื่องเหล่านี้ท่านอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องก็ได้...เอาหละครับมาดูกันว่าผู้เขียนต้องการนำเสนอเรื่องอะไร

คำถาม : สินสมรสคืออะไร สินส่วนตัวคืออะไร ทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างไร อย่างเพิ่งสงสัยครับ มาดูทีละอย่างนะครับว่าเป็นยังไง มีที่มาที่ไปอย่างไร

ทรัพย์สินเงินทอง เครดิตภาพจาก https://pixabay.com/images/id-3261425/

คำตอบ : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วางหลักไว้ในมาตรา 1471  โดยกำหนดไว้ว่าสินส่วนตัวจะมีลักษณะดังนี้

(1)  ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส อธิบายความว่า หมายถึงทรัพย์สินที่เป็นของคน ๆ นั้น เป็นเจ้าของทรัพย์สินอยู่ก่อนจะมาสมรสกับคู่สมรส เช่น นางสุขฤดี มีบ้าน มีรถ มีแก้วแหวน เงิน ทองก่อนสมรสกับนายธวัชวงค์ แบบนี้ทรัพย์สินที่นางสุขฤดีมีนั้นย่อมเป็นของนางสุขฤดี แม้ต่อมาสมรสแล้วทรัพย์สินนั้นก็ยังเป็นสินส่วนตัว

Advertisement

Advertisement

(2) เครื่องใช้ส่วนตัว เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพของคู่สมรส อธิบายความว่า ทุกอย่างที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว และสิ่งของที่เป็นเครื่องประกอบเลี้ยงชีพเป็นของผู้ที่จะมาสมรส เช่น นายสมพงษ์ เป็นแพทย์เปิดคลินิกมีอุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบการเปิดคลินิก ต่อมาสมรสกับนางศศิธร แบบนี้ของใช้ เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการประกอบกิจการคลินิกนั้นยังเป็นสินส่วนตัวของนายสมพงษ์อยู่เช่นเดิม

(3) ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือใช้โดยเสน่หา อธิบายความว่า หากเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างที่สมรสโดยการรับมรดกถือว่าเป็นสินส่วนตัว เช่น นายเอกสมรสกับนางปลาต่อมาหนึ่งปีผ่านไป บิดาของนายเอกตาย และนายเอกเป็นผู้สืบสันดานคนเดียวของบิดา เมื่อบิดามีมรดกพันล้าน เงินพันล้านในธนาคารย่อมตกเป็นของนายเอกถึงแม้ว่าจะทำการสมรสกับนางปลาก่อนที่จะรับมรดกก็ตามยังถือว่าเป็นสินส่วนตัวของนายเอกอยู่ไม่ได้เป็นสินสมรส

Advertisement

Advertisement

(4) ที่เป็นของหมั้น อธิบายความว่า ของหมั้นนั้น หมายถึงของที่ฝ่ายชายมอบให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1437) อธิบายความว่า หากหญิงได้รับของหมั้นมาแล้วแม้ว่าต่อมาหญิงจะมาทำการสมรสกับชายในภายหลังของหมั้นนั้นก็เป็นสินส่วนตัวของหญิงนั้นจะไม่กลายไปเป็นสินสมรสเด็ดขาด

คู่รัก เครดิตภาพจาก https://pixabay.com/images/id-2055372/

ทีนี้มาดูกันบ้านว่าแล้วมีอะไรบ้างที่เป็นสินสมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1474 ได้กำหนดไว้ว่าสินสมรสได้แก่

(1) ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส อธิบายความว่า เป็นทรัพย์สินที่ได้มาเมื่อสมรสกันแล้วแต่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เป็นไปตาม มาตรา  1471 เช่น นางไกรศรแต่งงานกับนางเพ็ญศรี เงินเดือนของนายไกรศร และของนางเพ็ญศรีที่ได้มาระหว่างนี้ย่อมเป็นสินสมรสหรือหากในระหว่างนี้นางเพ็ญศรีซื้อรถยนต์ป้ายแดงมาหนึ่งคันโดยระบุชื่อตนในทะเบียนการถือครองรถยนต์ต่อมานางเพ็ญศรีตายรถยนต์คันดังกล่าวก็ถือว่าเป็นสินสมรสแม้ว่าจะเป็นชื่อของนางเพ็ญศรีก็ตามทั้งนี้เพราะเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสนั้นเอง

Advertisement

Advertisement

(2) ฝ่ายใดได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือยกให้ และระบุว่าเป็นสินสมรส อธิบายความว่า ต้องเป็นทรัพย์สินที่ได้มาหลังจากที่สมรสกันแล้วโดยมีผู้ยกให้โดยพินัยกรรมหรือให้โดยการทำหนังสือ และต้องระบุไว้ด้วยว่าให้เป็นสินสมรสไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นสินส่วนตัว

(3) ดอกผลของสินส่วนตัวเป็นสินสมรส อธิบายความว่า ต้องมีสินส่วนตัวก่อน และสินส่วนตัวนั้นต้องมีดอกผล เช่น นายกอมีบ้านให้เช่าก่อนที่จะสมกับนางขอ เช่นนี้บ้านเช่าก็ยังเป็นสินส่วนตัวของนายกอ แต่หากต่อมามีการจ่ายค่าเช่าบ้านให้นายกอ หลังจากที่สมรสกับนางขอค่าเช่าบ้านส่วนนี้ถือว่าเป็นสินสมรสหรือนายคำมีหมูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่  10 ตัว ก่อนจะสมรสกับนางแดง ต่อมาเมื่อสมรสกับนางแดงแล้วหมู่เหล่านั้นก็ยังถือว่าเป็นสินส่วนตัวของนายดำอยู่ แต่หากต่อมาหมู่แม่พันธุ์ได้ออกลูกหลังจากที่สมรสกันแล้วลูกหมูถือว่าเป็นดอกผลของสินส่วนตัวลูกหมูนั้นต้องเป็นสินสมรส (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 148 ดอกผลของทรัพย์ ได้แก่ ดอกผลธรรมดา ดอกผลนิตินัย)

คู่รัก เครดิตภาพจาก https://pixabay.com/images/id-775041/

เห็นไหมละครับเท่าที่ผู้เขียนนำเสนอมานี้แหละครับเป็นความแตกต่างระหว่างสินส่วนตัวกับสินสมรส....เมื่อเข้าใจแล้วอย่างหลงผิดละว่าส่วนไหนเป็นสินส่วนตัว ส่วนไหนเป็นสินสมรส...ว่าแต่ผู้เขียนไม่มีทั้งสินส่วนตัว และสินสมรสเพราะของผู้เขียนจะเพิ่มมาอีกสินหนึ่งครับ คือ สินของภรรยาล้วน ๆ (ทุกบาทภรรยาริบหมด...อิอิอิ..ล้อเล่น) ปะวันนี้พอแค่นี้น้อ..สวัสดีครับ