คัดลอกลิงค์

ความรู้

สิ่งมีค่าในอดีต การขนส่งสินค้า การบุกเบิกเส้นทางค้าขาย และการเติบโตตามเศรษฐกิจและสังคม

ปล. ใจดี
ปล. ใจดี
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ปล. ใจดี
แจ้งตรวจสอบ
สิ่งมีค่าในอดีต การขนส่งสินค้า การบุกเบิกเส้นทางค้าขาย และการเติบโตตามเศรษฐกิจและสังคม

     การตั้งคาราวานขนสินค้าออกค้าขาย แลกเปลี่ยนกัน เป็นวิถีชีวิตของชุมชนของคนยุคก่อน ที่จะนำสินค้าที่ผลิตได้มาก ขนขึ้นหลังม้า อูฐ โค กระบือ หรือ เกวียน เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนสินค้าจากชุมชนอื่น ที่มีสินค้าที่เราผลิตเองไม่ได้ แต่จำเป็นต้องใช้ จึงเกิดการเติบโตของเครื่อข่ายการค้า  มีวิวัฒนาการ การค้าขายเจริญขึ้นตามลำดับ มีการตัดเส้นทาง มีการจัดเตรียมเสบียงอาหารก่อนเดินทาง เกิดทักษะการถนอมอาหาร การกำหนดทิศทางจากดวงตะวัน ดวงจันทร์ และดวงดาว ยังบอกต่อกันได้ด้วยการวาดเป็นแผนที่ มีบันทึก เป็นหลักฐานให้ได้ศึกษา เช่น เส้นทางสายไหม ที่เชื่อมโยงการค้าของเอเซียกับยุโรป

https://unsplash.com/photos/zt6otEVec6Y

 

     การขนส่งสินค้าจำนวนมากต่อครั้งของคนยุคเก่า ต้องอาศัยการขนส่งทางน้ำ มีหลายครั้งที่ผลผลิตจำนวนมาก เกิดความเสียหาย เพราะขนส่งออกไปตลาดไม่ทัน หรือไม่คุ้มกับค่าขนส่ง ดังนั้นการขนส่งสินค้าให้ได้ครั้งละมาก ๆ จึงเป็นข้อได้เปรียบหลัก ของการค้าขายในยุคนั้น การขนส่งสินค้า ทางเรือ หรือแพ ปล่อยให้ไหลลงมาตามแม่น้ำ ทำให้บรรทุกสินค้าได้จำนวนมาก และไกลเข้าไปในส่วนที่ถนนยังไม่ดี จึงสามารถเก็บรวบรวมสินค้าได้จำนวนมากในต้นทุนที่ต่ำกว่า จึงเกิดการเติบโต เป็นท่าเรือขนาดใหญ่และขยายตัวเป็นเมืองในเวลาต่อมา

Advertisement

Advertisement

https://unsplash.com/photos/cB8YiJt_0Y0

 

     สินค้าจำนวนมากจากภูมิภาคหนึ่ง เมื่อเป็นที่ต้องการของอีกภูมิภาค ที่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมจะผลิตสินค้าประเภทนั้นได้ เพราะระยะทางไกลกันมาก จนสภาพอากาศต่างกันอย่างสิ้นเชิง การจะขนส่งสินค้า เพื่อแลกเปลี่ยนกัน ต้องใช้เรือขนส่งขนาดใหญ่แล่นข้ามมหาสมุทร จากยุคแรก ๆ ใช้เรือสำเภาอาศัยแรงลมในการขับเคลื่อน แต่ในปัจจุบันใช้เครื่องจักรในการขับเคลื่อน และบรรทุกได้จำนวนมาก ทำให้ทุกคนได้บริโภคสินค้าอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคใดของโลก

Advertisement

Advertisement

https://unsplash.com/photos/dA1r9TDN2qI

 

     เส้นทางการขนส่งทางบก ที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง คือ การขนส่งทางรถไฟ เพราะสามารถทำต้นทุนต่อหน่วยในการขนส่งได้น้อยกว่า เมื่อเทียบกับการขนส่งทางบกด้วยวิธีอื่น เพราะมีข้อได้เปรียบในจำนวนสินค้าที่ขนได้มากกว่า และข้อดีอีกอย่างคือ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย จะเห็นตัวอย่างในประเทศอินเดีย ที่คนส่วนมากเมื่อต้องเดินทางข้ามเมือง เป็นระยะทางไกล ก็จะใช้บริการโดยสารรถไฟ ดังนั้น ในอนาคตเมื่อประชากรมีมากขึ้น การขนส่งโดยรถไฟ อาจจะเป็นทางเลือกสำคัญ ที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเดินทางได้

 

เครดิตภาพปกจาก unsplash โดย Chronis Yan

Advertisement

Advertisement

เครดิตภาพประกอบที่ 1 จาก unsplash โดย Andres Lopez Maldona

เครดิตภาพประกอบที่ 2 จาก unsplash โดย Kinsey

เครดิตภาพประกอบที่ 3 จาก unsplash โดย Hakan Nural

 

เขียนบทความโดย ปล.ใจดี


เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด