คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

สุวัจน์นำกรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคชาติพัฒนาประจำจังหวัด สมาชิกพรรคชาติพัฒนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป รวม 1,100 อบรมสัมมนาของพรรคชาติพัฒนา

Intrend Creator
Intrend Creator
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
สุวัจน์นำกรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคชาติพัฒนาประจำจังหวัด สมาชิกพรรคชาติพัฒนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป รวม 1,100 อบรมสัมมนาของพรรคชาติพัฒนา
สุวัจน์นำกรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคชาติพัฒนาประจำจังหวัด สมาชิกพรรคชาติพัฒนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป รวม 1,100 อบรมสัมมนาของพรรคชาติพัฒนา [video width="960" height="540" mp4="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ตัวรวมวีดีโอ191012173842111.mp4"][/video] วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30น.โครงการอบรมสัมมนาของพรรคชาติพัฒนา หัวข้อเรื่อง"การพัฒนาประชาธิปไตยกับการพัฒนาประเทศในทศวรรษหน้า"ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ ชั้น4 ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อ.มือง จ.นครราชสีมาโดย ‎ฯพณๆ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ‎นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรค   นายประเสริฐ บุญชัยสุข รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน พิธีเปิดการอบรมสัมมนาและบรรยายพิเศษเรื่อง"ทิศทางการพัฒนาประเทศและโคราชในทศวรรษหน้า"โดย ฯพณๆ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี- ต่อจากนั้น บรรยายเรื่อง "การคุ้มครองผู้บริโภค ผลประโยชน์ของประชาชน"โดย ฯพณฯ เทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาบรรยายเรื่อง "สมาชิกพรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย"โดย นายศิริชัย วิริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมา การบรรยายเรื่อง "แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคชาติพัฒนา"โดย น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนกูล ที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาดังกล่าว

Advertisement

Advertisement

[video width="960" height="540" mp4="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ตัวรวมวีดีโอ191012173228.mp4"][/video] ฯพณๆ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานกล่าวว่าผมต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันทำงานให้พรรคชาติพัฒนาของเรากันเข้มแข็ง ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา แม้วเราจะประสบกับความพ่ายแพ้ในหลายสนาม ในเขยเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 3 ก็ตาม ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะการต่อสู้ใดๆ ก็ย่อมมีทังชนะและแพ้ แต่อย่างไรก็ตามความพ่ายแพ้ของเราในครั้งนี้ ต้องถือว่าเป็นความพายแพ้ครั้งยิ่งใหญ่ทีสุตของเรานับตั้งแต่ที่พวกเราได้ร่วมกันก่อตั้งพรรคชาติพัฒนาขึ้นมา ภายใต้การนำของ ฯ พณฯ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี ความพ่ายแพ้ของเราครั้งนี้ ต้องถือเป็นบทเรียนที่สำคัญให้เราต้องหันกลับมาสำรวจและทบทวนบทบาทและแนวทางการทำงานของเราเสียใหม่ ว่าความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้อย่างไร และเราจะร่วมมือกันแก้ไขฟื้นฟูให้พรรคของเรากลับมาเข้มแข็งขึ้นมาอีกครั้ง เหมือนในอดีตที่ผ่านมาไต้อย่างไร ถือเป็นโจทก์ข้อใหญ่ที่พวกเราต้องร่วมกันแก้ให้ตกให้จงได้ หากมิฉะนั้นแล้วพรรคชาติพัฒนาของเราคงสูญหายไปจากเวทีการเมืองไทยอย่างแน่นอน ผมมีความเชื่อมั่นเหลือเกินว่า หากเรารวมพลังกันอย่างเข้มแข็งจริงจัง ในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆที่เป็นจุดอ่อน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลับฟื้นคืนมาอีกแล้ว ความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลกินเอื้อม ผมพร้อมที่จะทุ่มเทและเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน สนับสนุนท่าน และอยู่เคียงขังกับท่าน ไม่ทอดทิ้งท่าน เพื่อร่วมมือกับท่านทำการใหญ่ให้สำเร็จ ให้พรรคชาติพัฒนาของเราก้าวสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าให้จงได้การอบรมสัมมนาของเราในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มตัน ที่พวกเราจะได้รวมพลังกันช่วยกันรื้อฟื้นและขับเคลื่อนพรรคชาติพัฒนาของเรา ภายใต้การนำของท่านเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรค และหวังว่าการสัมมนาในครั้งนี้ คงจะช่วยให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย และเข้าใจในสถานการณ์ทางการเมืองของโลกและประเทศของเราในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น ในอันที่จะช่วยกันพัฒนาพรรคชาติพัฒนาของเราให้ก้าวสู่ความเป็นสถาบันทางการเมือง เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการเข้ามารับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองและโคราชบ้านเราตามวิถีทางและครรลองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อไปผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารและคณะที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการกาเลือกตั้งจังหวัดนคราชสีมา และผู้ที่เกี่ยวช้องทุกทน ที่มีส่วนทำให้การอปรมสัมมนาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ และหวังว่าคงจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการอบรมสัมมนาพรรคชาติพัฒนาในหัวข้อ "การพัฒนาประชาธิปไตยกับการพัฒนาประเทศในทศวรรษหน้า" ณ บัดนี้

Advertisement

Advertisement

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงานว่า การปกครองในระบบประชาธิปไตยถือว่าเป็นหลักการสำคัญของประเทศฉะนั้นการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งในเชิงโครงสร้างและเนื้อหา รวมทั้งการมีวัฒนธรรมหรือพฤติกรรมประชาธิปไตยในวิถีชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง ตลอดจนการตระหนักถึงการทำหน้าที่ของพลเมืองดี และการใช้สิทธิเสรีภาพอย่างมีเหตุผลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมของประชาชนในทุกระดับชั้นของสังคม ตั้งแต่ระดับชุมชนฐานรากขึ้นมาถึงระดับบน ย่อมเป็นปัจจัยพื้นฐานอันสำคัญที่เกื้อหนุนต่อการพัฒนาประชาธิปไตย และการพัฒนาประเทศชาติในทุกมิติ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อการขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีจุดหมายและทิศทางที่เป็นระบบและมีคุณภาพ ที่สามารถพัฒนาและปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านอื่นๆ ของโลกในยุคดิจิตอลในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความผาสุกของทุกคนในชาติ พรรคชาติพัฒนาจึงจัดให้มีแผนงานโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาประชาธิปไตยกับการพัฒนาประเทศในทศวรรษโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเสริมสร้งความรู้ความเข้าใจที่ถูต้องแก่ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีเจตคติและจิตสำนึกที่ดีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี รวมทั้งการใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมีเหตุผลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับอบรมสัมมนามีพฤติกรรมหรือวัฒนธรรมประชาธิปไตยในวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม 4. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนามีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติบุคคลผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย กรมการบริหารพรรคกรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคชาติพัฒนาประจำจังหวัด สมาชิกพรรคชาติพัฒนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป รวม1,100 คน โดยได้รับงบอุดหนุนจากกองทุน เป็นค่าพาหนะ เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง และจากเงินสมทบของพรรคชาติพัฒนาอาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ เวที เครื่องเสียง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 558,000บาท [video width="640" height="480" mp4="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Sequence-01_12222111.mp4"][/video]

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด