คัดลอกลิงค์

อื่นๆ

สูตรลับ ทำงานให้ “รุ่ง”

ภูบดินทร์
ภูบดินทร์
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ภูบดินทร์
แจ้งตรวจสอบ
สูตรลับ ทำงานให้ “รุ่ง”

         การทำงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง มนุษย์ทำงานมีชีวิตอยู่ ณ บริษัทและสถานที่ทำงาน มากกว่าอยู่กับครอบครัวเสียด้วยซ้ำ หากมองย้อนกลับถามตนเองว่าทำไมต้องทำงาน คำตอบนั้นก็คือเพื่อนำเงิน มาจับจ่ายใช้สอยในครอบครัว ประกอบกับยุคปัจจุบันผู้จบการศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษาก็เพิ่มขึ้น ดังนั้นมีงานทำดีกว่าไม่มี ถึงอย่างไรก็ตามหลายท่านอาจต้องฝืนทนกับงานประจำที่ทำอยู่ด้วยเหตุผลหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น หัวหน้างานไม่มีความเป็นผู้นำ เพื่อนร่วมงานแย่ หรือแบกรับภาระหนี้สินทางครอบครัว สิ่งเหล่านี้เสมือนเป็นอุปสรรค ก่อนจะทำให้ผู้ทำงานประสบความสำเร็จตอนสุดท้าย บั้นปลายของชีวิต เพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ดังนั้นจึงต้องมี สูตรลับ ทำงานให้ รุ่ง” ดังนี้

1. ทำงานด้วยความตั้งใจ เพื่อให้เกิดผลงานที่ออกมาอย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมกับรู้จักปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานรูปแบบใหม่เสมอ  ผู้ทำงานที่ดีนั้นต้องเข้าใจเนื้องานของตนได้อย่างถ่องแท้ ละเอียดลึกซึ้ง สามารถตอบคำถามให้กับผู้บริหาร หัวหน้าได้ทันที และต้องมุ่งมั่นปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ อยู่ประจำ

Advertisement

Advertisement

1                                                                             ภาพโดย Free-Photos จาก Pixabay 

2. พูดคุยปรึกษาหัวหน้างาน จะได้ทราบถึงความก้าวหน้าของงาน ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนเรียนรู้งานจากหัวหน้างานซึ่งมีประสบการณ์มาก่อน บางท่านอาจประสบปัญหาหัวหน้างานไม่เก่ง ไม่มีความรับผิดชอบ หรือขโมยผลงานของลูกน้อง ในขั้นตอนแรกให้รู้จักอดทนและให้อภัย มองประโยชน์ส่วนที่ดีเป็นหลัก ถ้ายังมีพฤติกรรมเช่นเดิมอีกให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาในลำดับสูงต่อไป อย่าย่อท้อ ย้าย เปลี่ยนงานกะทันหันเพราะทำให้เกิดนิสัยเสีย ไม่มีความอดทน 

Advertisement

Advertisement

2                                                                       ภาพโดย bertholdbrodersen จาก Pixabay 

3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน จะได้คอยช่วยเหลือในยามที่มีปัญหา บางครั้งก็จะเห็นมิตรภาพและความจริงใจ จากผู้ที่หยิบยื่นให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้การมีมิตรภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานยังทำให้ทำงานได้รวดเร็ว ประสานงานได้สะดวก คล่องแคล่ว มีผู้สนับสนุนการทำงาน โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนั้นไม่ได้ยาก สามารถทำได้ตั้งแต่ การไปทานข้าว ช่วยเหลืองาน ตลอดจนร่วมกิจกรรรมต่าง ๆ ด้วยกัน

3                                                                        ภาพโดย Werner Heiber จาก Pixabay 

Advertisement

Advertisement

4. ปฏิบัติตนเป็นพนักงานที่ดี บางครั้งผู้ที่ทำงานใหม่ อาจเหนื่อยและท้อใจเมื่อเห็นพนักงานเข้ามาก่อน มาสายบ้าง ไม่ทำงานบ้าง ทว่าไม่ควรยึดเอาเป็นแบบอย่าง อย่ากลมกลืนกับวัฒนธรรมที่ไม่ดี ให้มีสติ ตั้งใจทำงานด้วยความมีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต สมกับเงินเดือนที่องค์กรได้มอบให้ ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อเป็นพนักงานที่ดีนั้นก็คือ อย่าให้ร้ายกับองค์กรที่ทำงาน หรือว่ากล่าวด่าทอหัวหน้างานเมื่อไม่พอใจ เนื่องจากเป็นภาพลบกับผู้ปฏิบัติงานเอง เพราะไม่สามารถควบคุมสติอารมณ์ของตนเองได้ และการเผยเเพร่ข้อตำหนิเหล่านั้นบนสังคมออนไลน์ก็มีผู้เปิดอ่านสาธารณะจำนวนมาก จึงขอให้คิดก่อนโพสต์ 

4                                                                          ภาพโดย fancycrave1 จาก Pixabay 

5. ศึกษาเพิ่มเติมแหล่งความรู้ใหม่ หลายองค์กรจะมีการฝึกอบรมหลักสูตรประจำปีให้กับพนักงาน หรือหลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ควรเข้าร่วมรับฟังทุกครั้ง เพื่อเติมความรู้ใหม่ให้กับตนเอง ผู้ที่รู้มากนั้นเป็นประโยชน์ จะช่วยให้สามารถคิดวิเคราะห์สนับสนุนการตัดสินใจ นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ดีขึ้น และทุกวันนี้ก็ยังมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้น ทั้งเว็บไซต์ วิดีโอ บทเรียนออนไลน์ เพจความรู้ ให้เลือกศึกษาได้อย่างสะดวกทุกสถานที่ ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

5                                                                              ภาพโดย fancycrave1 จาก Pixabay 

      จะเห็นได้ว่า สูตรลับ ทำงานให้ รุ่ง” 5 วิธีข้างต้นเป็นเรื่องง่ายที่สามารถทำได้ เพียงแค่ขอให้เริ่มทำก่อน แล้วจะพบความสำเร็จ ความสุขจากการทำงานค่อย ๆ ตามมาทีละเล็กละน้อย ในเมื่อการเปลี่ยนผู้อื่นเป็นเรื่องยาก ก็ขอให้เริ่มเปลี่ยนตนเองก่อน แค่นี้การทำงานก็ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน 😊😊😊

ขอบคุณภาพปกโดย www_slon_pics จาก Pixabay 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด