คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

หนองคาย น้ำโขงมีระดับต่ำและผันผวนประปาเตรียมรับมือ

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
หนองคาย น้ำโขงมีระดับต่ำและผันผวนประปาเตรียมรับมือ
หนองคาย -   ระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายมีระดับต่ำ ผันผวนขึ้น-ลงเร็ว และมีแนวโน้มลดลงรวดเร็ว การประปาส่วนภูมิภาคเตรียมความพร้อมรับมือน้ำโขงลดต่ำ ระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย ช่วงนี้มีระดับด่ำและผันผวนขึ้น-ลงเร็ว ล่าสุดระดับน้ำโขงวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำมีระดับอยู่ที่ 2.45 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 9.75 เมตร และยังมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากวันนี้ระดับน้ำทางตอนเหนือ คือที่สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย ก็มีระดับลดลงถึง 98 ซม. ซึ่งจะไหลมาถึงจังหวัดหนองคาย ภายใน 24 ชั่วโมงนี้ ระดับน้ำโขงที่มีระดับต่ำ และผันผวนขึ้น-ลงเร็ว ทำให้โป๊ะแพ และเรือที่อยู่ในแม่น้ำโขงต้องมีการดูแลปรับระดับให้เหมาะสมกับระดับน้ำที่ขึ้น-ลงอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและเกยตื้น เช่นเดียวกับโป๊ะแพที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว ก็ต้องมีการปรับโป๊ะแพให้มีความเหมาะสมเช่นเดียวกัน

Advertisement

Advertisement

ในขณะที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำโขงที่มีระดับต่ำ ที่จะส่งผลต่อการสูบน้ำดิบส่งให้กับโรงกรองน้ำในการผลิตน้ำประปา ซึ่งที่ผ่านมานอกจากจะมีการขุดร่องน้ำเพื่อให้น้ำโขงที่มีระดับต่ำไหลเข้าโรงสูบน้ำดิบที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่ชุมชนมีชัยท่า ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายแล้ว ยังได้มีการเตรียมโป๊ะแพและท่อดูดน้ำไว้ หากระดับน้ำโขงลดต่ำลงจนน้ำไม่สามารถไหลเข้าโรงสูบน้ำได้ ก็จะนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งที่โป๊ะแพที่เตรียมไว้ เพื่อใช้สูบน้ำดิบแทนเครื่องสูบน้ำที่อาคารสูบน้ำต่อไป. .......................................

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด