คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

หนองคาย เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ หนองปลาปาก Fun Run 2019

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
หนองคาย เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ หนองปลาปาก Fun Run 2019
หนองคาย -   คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลหนองปลาปาก ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมตำบลหนองปลาปาก ได้จัดเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ โครงการหนองปลาปาก FunRun 2019 เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนโดยการออกกำลังกาย เมื่อเวลา 05.45 น.วันนี้ (26 ก.ย. 62) ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองก่อ ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ โครงการหนองปลาปาก FunRun 2019 นายชาญชัย ชัยสว่าง สาธารณสุขอำเภอศรีเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลหนองปลาปาก ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมตำบลหนองปลาปาก ได้จัดทำโครงการหนองปลาปาก FunRun 2019 ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนโดยการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ โดยการ เดิน –วิ่ง เพื่อสุขภาพและเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการออกกำลังกายที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพและลดปัญหา เรื่องดัชนีมวลกายที่ผิดปกติเป็นบ่อเกิดของโรคและส่งผลเสียต่อร่างกายได้ เช่นโรคความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวานตลอดจนการเสริมสร้างค่านิยมสุขนิสัยของคนในชุมชนให้มีพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ.2ส.1ฟ.คือ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราและมีการรักษาสุขภาพฟันที่ดี ส่งผลให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีต่อไป โดยได้ร่วมเดิน-วิ่ง เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

Advertisement

Advertisement

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลหนองปลาปาก ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ตลอดจนภาคเอกชนในการจัดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กว่า 500 คน.

Advertisement

Advertisement

...........................

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด