คัดลอกลิงค์

โควิด-19

หลัง COVID 19 การบินในอนาคตจะเป็นอย่างไร ?

Monkey
Monkey
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Monkey
แจ้งตรวจสอบ
หลัง COVID 19 การบินในอนาคตจะเป็นอย่างไร ?

หากย้อนไปในเหตุการณ์ 9-11 ทั่วโลกประสบปัญหากลัวการขึ้นเครื่องบินอยู่พักใหญ่ บางคนต้องยกเลิกตั๋วทั้งหมด เพราะกลัวว่าจะมีการปล้น จี้ หรือมีการก่อการร้ายขณะบิน และเหตุการณ์ในครั้งนั้นส่งผลกระทบต่อทุกสายการบิน ทำให้ขายตั๋วเครื่องบินได้น้อยลงเป็นเวลาหลายเดือน เช่นเดียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค 19 ในตอนนี้ เรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจหลาย ๆ ธุรกิจ รวมถึงสายการบินทั่วโลกต่างก็ได้รับผลกระทบอย่างสาหัส และถึงแม้ว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 จะคลี่คลายลงในอนาคต แต่พฤติกรรมของผู้โดยสารหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จะเปลี่ยนไปหรือไม่?

1

           แน่นอนว่าทุกคนต้องเกิดความระมัดระวังมากขึ้น เพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอบที่สอง แต่การเดินทางโดยเครื่องบินยังคงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่จะเดินทางเพื่อท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากจำเป็นต้องอาศัยความสะดวกและรวดเร็ว แต่สำหรับผู้ที่เดินทางเพื่อธุรกิจ Business Trip   อาจจะลดลงบ้าง เนื่องจากปัจจุบันมีสื่อออนไลน์ที่สามารถอำนวยความสะดวกในการพบปะพูดคุยกันได้ แทนการพบเจอกันจริง ๆ สำหรับการเดินทางในประเทศ คาดว่าผู้คนอาจจะเลือกใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางแทนก็เป็นได้

Advertisement

Advertisement

2

การสร้างความเชื่อมั่นในกับผู้โดยสาร เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกสายการบินต้องมี ไม่ว่าจะป็นในส่วนของการบริการบนเครื่องบิน อาจจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารมากขึ้น โดยการจัดที่นั่งไม่ให้ติดกันเหมือนที่ผ่านมา เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้โดยสาร รวมถึงเข้มงวดในเรื่องสุขอนามัย การดูแลความสะอาดในเครื่องบิน หรือมีการใช้เครื่องกรองอากาศหรือระบบฆ่าเชื้อโรค เพื่อเป็นจุดขายของแต่สายการบิน

Advertisement

Advertisement

3

          แต่ถ้าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 คลี่คลายลงได้ในอนาคต ในส่วนของที่นั่งคงต้องกลับมานั่งแบบเดิม เพราะเครื่องบินได้ถูกออกแบบมาให้ขนย้ายผู้โดยสารตามจำนวนที่นั่ง หากต้องลดจำนวนผู้โดยสารไปตลอดคงไม่คุ้มค่า ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องมีการเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดขึ้นในเรื่องของการป้องกัน เช่น ต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ต้องมีแอลกอฮอล์เจล หรือทิชชู่ผสมแอลกอฮอล์ รวมทั้งต้องวัดไข้ทุกครั้งก่อนขึ้นเครื่อง เป็นต้น

 

          หลังจากนี้ผู้เขียนเชื่อว่ามีหลายสิ่งที่เราต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เพราะหากย้อนกลับไปที่เหตุการณ์ 9 -11 ก่อนหน้านั้นเราไม่ได้เข้มงวดกับการตรวจสัมภาระมากนัก แต่หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว เราก็มีขั้นตอนที่เข้มงวดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันนั่นเอง

 

ภาพปก / ภาพที่1 / ภาพที่2 / ภาพที่3 

Advertisement

Advertisement

 

 

 

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด