ความรู้

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดสมุทรสงคราม

245
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดสมุทรสงคราม

“การอ่าน” ถือได้ว่าเป็นสมบัติล้ำค่าเฉพาะตัวบุคคลที่ยากจะมีใครมาลอกเลียนได้เหมือน เพราะผู้ที่อ่านเท่านั้น จึงจะเป็นผู้ที่ได้ ทั้งความรู้เพิ่มพูน ความคิด และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และยิ่งได้เผื่อแผ่ ถ่ายทอดไปถึงผู้อื่นด้วยแล้ว ยิ่งเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่ที่สะท้อนออกไปไม่รู้จักจบสิ้นห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ลำดับที่ 108 ของประเทศ แหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่รักการอ่านทั้งหลาย ตั้งอยู่ในวัดช่องลม (ธรรมโชติ) ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เป็นห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ลำดับที่ 3 ในจังหวัดสมุทรสงคราม

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองสมุทรสงครามนี้ จัดสร้างขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2534 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา เมื่อปี พ.ศ. 2534  และกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดสร้างขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสนองพระราชปณิธานให้ประชาชนทุกชุมชนได้เข้าถึงการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมสมบูรณ์ ให้ได้ใช้เพิ่มพูนความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี

Advertisement

Advertisement

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” มีเนื้อที่ 3 งาน สร้างขึ้นบนที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดช่องลม โดยพระครูสมุทรกิตติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดช่องลม (ธรรมโชติ) พร้อมผู้มีจิตศรัทธา เอกชน และภาครัฐ ร่วมกันบริจาคเงินสร้างขึ้น ด้วยเงินงบประมาณกว่า 17 ล้านบาท  ความพิเศษของห้องสมุดแห่งนี้ คือ จะมีหอระฆังคู่ตั้งอยู่ด้านหน้า เป็นเครื่องมือสำหรับพระภิกษุใช้ตีระฆังบอกเวลาทำวัตรเช้า – เย็น ในช่วงเข้าพรรษา

ห้องสมุดมีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ด้านล่างเป็นปูน จัดเป็นพื้นที่ห้องสมุด รูปแบบโปร่งสบาย สวยงาม มีหนังสือทันสมัย หลากหลายแบ่งตามประเภทและหมวดหมู่ มีการแบ่งพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือทั่วไป พื้นที่สำหรับเด็ก และมุมคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้น ด้านบนมีลักษณะเป็นเรือนไทยทำด้วยไม้สักดัดแปลงมาจากศาลาการเปรียญหลังเก่า  ภายในแบ่งเป็น 4 ห้อง ประกอบด้วย

Advertisement

Advertisement

1. ห้องเฉลิมพระเกียรติฯ รวบรวมผลงานพระราชนิพนธ์ ผลงานด้านฝีพระหัตถ์ทุกๆ ด้าน แสดงให้เห็นอัจฉริยภาพด้านต่างๆของพระองค์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี2. ห้องเกจิอาจารย์ลุ่มแม่น้ำกลอง  เป็นห้องที่รวบรวมรูปหุ่นเสมือนจริงปั้นจากเรซิ่นของพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 9 รูป ได้แก่ หลวงพ่อแก้ว, หลวงพ่อบ่าย, หลวงพ่อคง, หลวงปู่ใจ, หลวงพ่อเนื่อง, หลวงพ่อคลี่, หลวงพ่อรักษ์, หลวงปู่หยอด และพระครูสมุทรทิวากรคุณห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี

3. ห้องพระครูสมุทรกิตติวัฒน์ เป็นห้องที่จัดแสดงประวัติและผลงานของท่านเจ้าอาวาสวัดช่องลม ซึ่งเป็นผู้มอบที่ดินและค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างห้องสมุดนี้ ภายในจัดแสดง เครื่องทองเหลือง เครื่องลายคราม และ เบญจรงค์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี

4. ห้องจัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวความเป็นมาของปลาทู ปลาหน้างอ คอหัก สัตว์เศรษฐกิจขึ้นชื่อ และเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี

Advertisement

Advertisement

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีห้องสมุดเปิดทำการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 13.00 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์) โดยการดูแลของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) จังหวัดสมุทรสงคราม ถือได้ว่าเป็นโชคดีของคนจังหวัดสมุทรสงครามโดยแท้ที่ได้มีห้องสมุดดี ๆ ไว้ศึกษาหาความรู้ สมดังพระราชปณิธานให้คนไทยได้มีโอกาสทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาให้สมบูรณ์และเท่าทันยุคโลกาภิวัตน์ต่อไป

ภาพทุกภาพ : BY ผู้เขียน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์